EAPN-Fin mukana vähimmäistoimeentuloa selvittävässä EMIN-hankkeessa

EAPN-Fin on mukana Euroopan komission rahoittamassa European Minimum Income Network -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on luoda yhteisymmärrystä siitä, millä toimenpiteillä riittävä ja saavutettava vähimmäistoimeentulo turvattaisiin EU:n jäsenvaltioissa. EU-jäsenten lisäksi mukana ovat Islanti, Makedonia, Norja ja Serbia.

EMIN-työssä analysoidaan maittain nykyisiä kehityssuuntia ja mahdollisia esteitä riittävän vähimmäistoimeentulon saamiseen. Hankkeen tarkoituksena on paikallistaa hyviä ja vielä riittämättömiä käytäntöjä vähimmäistoimeentuloturvan järjestämisessä. Kaksivuotisen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa mukana olivat Belgia, Irlanti, Italia, Tanska ja Unkari.

Hankkeessa mukana olevien maiden osalta julkaistaan kunkin valtion tilanteista kertovat kansalliset raportit. Lisäksi tietoisuutta asiasta kasvatetaan mm. järjestämällä hankkeen tiimoilta seminaareja sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. EAPN-Fin julkaisee syksyllä raportin vähimmäistoimeentulon turvaamisesta Suomessa. Seminaari järjestetään 30.9. eduskunnan Pikkuparlamentissa.

Lisätietoja hankkeesta European Minimum Income Network