Nainen ikkunan edessä taustalla eduskuntatalo

EAPN-Fin vaatii heikoimmassa asemassa olevien toimeentulon ja palveluiden turvaamista

EAPN-Finin hallitusohjelmatavoitteiden keskeisin viesti on: Heikoimmassa asemassa olevien toimeentulo ja palvelut turvattava! Etuuksien leikkaamisesta ja palveluista keskustellaan varmasti moneen sävyyn hallitusneuvotteluissa. EAPN-Fin korostaa, että etuuksien tulee edelleen nousta inflaation ja todellisten elinkustannusten mukaisesti eikä asumistukea tai viimesijaista toimeentulotukea saa leikata.

Tilastokeskuksen tuore julkaisu kertoo, että lähes 900 000 suomalaista oli vuonna 2021 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Viime vuonna noin seitsemällä prosentilla kotitalouksista oli joko vaikeuksia tai suuria vaikeuksia saada tulot riittämään pakollisiin menoihin. Osuus kasvoi hieman vuodesta 2021.

Miten köyhyys ja syrjäytyminen näkyi vaalipuheissa tai vaaliohjelmissa?

Vaalikoneissa sosiaali- ja terveyspalveluista kysyttiin muun muassa näin:  

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.

Työttömyydestä kysyttiin näin: Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Vaihtoehtoina vastauksissa joko täysin eri mieltä tai samaa mieltä ja välivastauksina jokseenkin eri tai samaa mieltä. Jäin miettimään, mitä nämä väittämät kuvaavat ja mitä tietoa ne antavat äänestäjälle päätöksenteon tueksi. Kannustavatko vaalikoneet ja vaalipuheet köyhää, työtöntä ja elämästä tavalla tai toisella syrjään ajautunutta äänestämään? Miten päättäjät tuntevat köyhän arjen?

EAPN-Fin on julkaissut hallitusohjelmatavoitteet, joiden keskeisin viesti on: Heikoimmassa asemassa olevien toimeentulo ja palvelut turvattava!  Hallitukselta tarvitaan sekä nopeita että pitkäjänteisiä toimia köyhyyden vähentämiseksi ja ihmisarvoisen elämän edellytysten turvaamiseksi kaikille.

Etuuksien leikkaamisesta ja palveluista keskustellaan varmasti moneen sävyyn hallitusneuvotteluissa, missä kokoonpanossa hallitus sitten muodostetaankin. Tilastokeskuksen luvut kertovat, että toimenpiteitä todella tarvitaan köyhyyden torjumiseksi.

Leena Valkonen
EAPN-Finin puheenjohtaja

EAPN-Finin hallitusohjelmatavoitteet 2023-2026

Lue lisää

Lähes 900 000 suomalaista köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Helsingin Sanomat 24.3.2023