EAPN-Finin yleiskokous 25.11.2015

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 25.11. Kokousta edelsi väitöskirjatutkija, Suomen perustuloverkoston vpj Johanna Perkiön alustus aiheesta Voiko perustulo vähentää köyhyyttä?”.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014, päätettiin toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2016 sekä valittiin uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi hyväksyttiin verkoston päivitetty strategia vuosille 2016-2020.

Hallitus vuodelle 2016:
Tiina Saarela, Kirkon diakonia ja sielunhoito (KDS)
vpj. Jiri Sironen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT
Matti Cantell, Suomen Setlementtiliitto
Tyyne Hakkarainen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Esa Iivonen, Mannerheimin lastensuojeluliitto
Merja Karinen, Mielenterveyden keskusliitto
Juha Keränen, Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö TVY
Anja-Riitta Ketokoski, Hyvinvointivaltion vaalijat
Sari Laaksonen, Ensi- ja turvakotien liitto
Anastasia Lapintie, Kriminaalihuollon tukisäätiö
Pirjo-Riitta Liimatainen, Suomen Mielenterveysseura
Tuula Luoma, Suomen punainen risti
Yrjö Mattila, Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS)
Tarja Pajunen, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry