EAPN vetoaa EU-johtajiin: Nyt keskityttävä haavoittuvimpien ryhmien suojeluun

Eurooppalaisten johtajien on keskityttävä suojaamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia koronavirusepidemian vaikutuksilta, vaativat Euroopan köyhyyden vastaiset toimijat. Ne ovat huolissaan paitsi kriisin terveys- myös sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista haavoittuvimmassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten köyhyyttä kokeviin ihmisiin.

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN on huolissaan sosiaalisista ja taloudellisesta vaikutuksista, joita korona-kriisistä koituu köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille, heidän perheilleen ja muille hyvin haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille, joihin kriisi osuu pahiten. Se vetoaa EU-maiden ja EU-päättäjiin, joilla on Eurooppa-neuvoston videokokous 26. maaliskuuta. Siinä käsitellään koronavirustilanteen hallintaa.

EAPN kehottaa ministerineuvostoa lähettämään painavan viestin, että haavoittuvimmat ryhmät ja heitä tukevat kiireelliset toimet asetetaan ensisijalle ja että neuvoston jäsenet tunnistavat tarpeen vahvistaa sosiaalisen suojelun järjestelmiä, jotta myös tulevista kriiseistä selvitään.

EAPN, European Anti-Poverty Network on köyhyyttä vastaan toimivien organisaatioiden ja verkostojen suurin eurooppalainen yhteenliittymä. Se edustaa yli 6 000 organisaatiota 32 Euroopan maasta. Nämä toimijat tekevät suoraan työtä köyhyyttä kokeneiden ihmisten kanssa. Suomen köyhyyden vastainen verkosto on osa EAPN:ää.

Suurimmassa riskissä koronakriisin vuoksi ovat köyhyyttä kokevat ihmiset, jotka ovat työttöminä tai töissä matalapalkka-aloilla ja epävarmoissa työsuhteissa. Riski ulottuu heidän perheisiinsä ja koskee erityisesti lapsiperhekotitalouksia. Suuri riski kohdistuu myös vanhoihin ja vammaisiin ihmisiin, asunnottomiin ja maahanmuuttajiin. Heille koituu kriisistä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia: tulot pienenevät ja he joutuvat eristyksiin muista.

Erityisen vaikea on asunnottomuutta kokevien tilanne: heillä ei ole paikkaa, jonne vetäytyä välttämään sosiaalisia kontakteja, siksi he altistuvat virukselle muita pahemmin. Heidän ja muiden köyhyyttä kokevien tilannetta vaikeuttaa se, että erilaiset tukipisteet ja ruokajakelut on ollut pakko sulkea.

EAPN tuo esiin neljä kiireellisintä tehtävää:

  1. Koordinoidut terveystoimet, jotka suojaavat haavoittuvimmassa asemassa olevia.
  2. Toimet työntekijöiden suojelemiseksi ja riittävän toimeentulon turvaamiseksi kaikille. Tämä sisältää taloudellisen tuen, jolla säilytetään työpaikkoja ja taataan tulot, lisätukea, jolla ihmiset selviävät kriisin tuomista ylimääräisistä kuluista ja toimeentulon turvaamisen itsensä työllistäjille ja epätyypillisissä työsuhteissa oleville, jotka menettävät tulojaan kriisin vuoksi.
  3. Toimet köyhyysriskissä olevien suojelemiseksi, muun muassa maksamattomien vuokrien tai lainanlyhennysten vuoksi tehtävien häätöjen keskeyttäminen, tuki asumismenoista ja sähkölaskuista selviämiseksi, maksuttomien kouluruokailujen jatkaminen niillä, jotka niitä tarvitsevat.
  4. Toimet, joilla lievitetään ihmisten liikkumisen rajoitusten sosiaalisia vaikutuksia. Ne eristävät muista ja lisäävät yksinäisyyttä. Tarvitaan pikaista tukea järjestöille, jotka tarjoavat tukea ja hoitoa. On perustettava valtakunnallisia neuvonta- ja tukipuhelimia, joista saa sosiaalista ja psykologista tukea, koska esimerkiksi lähisuhdeväkivallan ja hyväksikäytön riskit etenkin naisia kohtaan kasvavat karanteenioloissa.

Hätäapua ja tukijärjestelmien vahvistamista

EAPN kiittää EU:n jo tekemiä taloustoimia, mutta korostaa, että lisää tarvitaan. Se vaatii laajaa julkisten investointien pakettia, toisen maailmansodan jälkeisen Marshall-avun tapaan. Tätä on esittänyt Espanjan hallitus ihmisten suojaamiseksi köyhyydeltä, kansallisten julkisten terveydenhuoltojärjestelmien ja sosiaaliturvan vahvistamiseksi ja talouden tukemiseksi kriisin läpi.

Vuoden 2008 finanssikriisissä käytettiin valtavia summia pankkien tukemiseksi. Nyt on tärkeää näyttää, että Eurooppa välittää ihmisistä ja tukee heitä kriisistä selviämiseksi suurella taloudellisella avulla, EAPN korostaa.

Haavoittuvimpien ryhmien suojelu kriisin ajan tarkoittaa hätäapua, mutta myös sellaisten tukirakenteiden luomista ja vahvistamista, jotka lievittävät kriisin vaikutuksia. EAPN painottaa, että vain maat, joissa on vahva, universaali julkinen terveydenhuoltojärjestelmä ja vahva sosiaaliturva pystyvät käsittelemään tällaisia kriisejä.

EAPN toivoo EU-jäsenmaiden keskinäistä solidaarisuutta seuraavina viikkoina ja kuukausina, jotta esimerkiksi lääkkeitä, testejä, suojavarusteita, laboratoriokapasiteettia ja teknistä osaamista on saatavilla niissä maissa ja niillä alueilla, jotka niitä eniten tarvitsevat.

EAPN-Fin on toimittanut EAPN:n avoimen kirjeen pääministeri Sanna Marinille.

Lue EAPN:n avoin kirje englanniksi.

EAPN julkaisi 17. maaliskuuta lausunnon, jolla vaadittiin hallituksia koordinoimaan toimia jäsenmaissa ja EU:n tasolla, jotta viruksen leviäminen estettäisiin, ihmisten terveyttä ja elämään ja köyhyyttä kokevia, sairaita ja muita haavoittuvassa asemassa olevia suojeltaisiin.