Köyhien ja riskiryhmien suojelemiseksi ja tukemiseksi tarvitaan pikaista koordinoitua toimintaa EU:lta ja jäsenmailta

Euroopan EAPN vetoaa EU:hun ja sen jäsenmaihin, jotta ne saisivat aikaan pikaista koordinoitua toimintaa köyhien, sairaiden ja muista syistä suuressa koronariskissä olevien ryhmien riittäväksi suojelemiseksi ja ja tukemiseksi.

EAPN on huolissaan paitsi taudin leviämisestä myös sen sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista ihmisille, joilla on suuri köyhyys- tai syrjäytymisriski. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi lapsiperheet, pitkäaikaissairaat, vammaiset ihmiset ja perusturvan varassa elävät. Heillä on vähemmän resursseja ja vaihtoehtoja käytettävissään. He eivät selviä ylimääräisistä menoista, joita tulee vaikkapa hygieniatuotteista, hoidosta tai ylimääräisistä ruokamenoista, kun lapset eivät saa kouluaterioita.

EAPN kiinnittää huomiota asunnottomien ihmisten erityisen haavoittuvaan asemaan. Heidän terveydentilansa on jo valmiiksi huonompi. He eivät välttämättä pysty itse ottamaan etäisyyttä muihin ihmisiin, koska erilaiset hätämajoitukset ovat täynnä ihmisiä. Usein neuvonta ei tavoita heitä. Tämän vuoksi he altistuvat sairastumiselle. Myös osa hätämajoituksista ja päiväkeskuksista on suljettu.

Naisiin kohdistuu koronaepidemian aikana lisää paineita, erityisesti pienten lasten äiteihin ja etenkin yksinhuoltajiin. Heidän täytyy selvitä arjesta, kun koulut ja päivähoito ovat suljettuja. Monilla työtunnit saattavat tämän vuoksi vähentyä. Naiset kantavat paljon vastuuta myös ikäihmisistä. Kaikkialla Euroopassa enemmän naisia kuin miehiä on muutenkin osa-aikatöissä. Heitä työskentelee myös paljon sosiaali- ja terveys- ja opetussektorilla, joilla ei juuri ole mahdollisuuksia etätöihin.

EAPN kiinnittää huomiota myös vanhojen ihmisten ja perussairaiden ihmisten sosiaaliseen eristämiseen. He voivat elää jo ennen epidemiaa melko eristäytynyttä elämää ja toimet heidän suojelemisekseen lisäävät eristäytymistä entisestään.

EAPN korostaa, että näille jo valmiiksi huonommassa asemassa taloudellisesti ja usein myös terveydeltään oleville ryhmille on nyt järjestettävä riittäviä taloudellisia puskureita ja suojaa epidemialta.

EAPN:llä on monia ehdotuksia tilanteen helpottamiseksi. Niitä löytyy mediatiedotteesta:

EAPN-Statement-on-Covid-19