Euroopan neuvostolta toistuvasti kritiikkiä Suomen perusturvan liian alhaisesta tasosta

Suomi on saanut moitteita Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta perusturvan, kuten työttömyysturvan, liian alhaisesta tasosta. Suomen valtio on kuitenkin sivuuttanut kritiikin, todetaan Ihmisoikeusliiton ja Suomen sosiaalioikeudellisen Seuran tiedotteessa.

Euroopan neuvoston alainen Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea antoi tämän vuoden alussa loppupäätelmänsä Suomen 12. määräaikaisraporttiin, jonka Suomi toimitti komitealle lokakuussa 2016. Teemana oli tällä Euroopan sosiaalisen peruskirjan raportointikierroksella “terveys, sosiaaliturva ja sosiaalinen suojelu”. Se käsitteli Suomen tilannetta vuosina 2012-2015.

Komitean uusimman maaraportin mukaan Suomen valtio ei noudata peruskirjassa turvattuja sosiaalisia oikeuksia kaikkien artikloiden osalta. Muun muassa työttömyysturva on liian alhainen, sillä se ei kata tuensaajan perustarpeita ja jää sosiaalisen peruskirjan tarkasteleman köyhyysrajan alle.

Suomi on saanut komitealta kritiikkiä sekä edellisellä että tällä hallituskaudella. Komitea toistaa uusimmassa raportissaan molempia järjestökanteluita koskevat huomiot. Komitean viimeisimpiä päätelmiä viime tammikuulta ei ole huomioitu Suomessa vielä millään tavalla.

Lue lisää