Näyteikkunassa joulutonttuja ja joulukoristeita

Järjestöjen joulukeräyksillä helpotetaan koronakriisin pahentamaa lapsiperheiden ahdinkoa

Eriarvoisuus on koronapandemian aiheuttamien vaikeuksien takia lisääntynyt. Jo ilman koronaakin Suomessa eli yli 110 000 lasta vähävaraisissa perheissä. Nyt yhä useampaa lasta uhkaa syrjäytyminen. Järjestöjen joulukeräykset auttavat kotimaan lapsiperheitä.

Poikkeusolot vaikuttaneet erityisesti pienituloisten perheiden lapsiin

Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni -selvitys osoitti, että koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat vaikuttaneet lasten elämään huomattavasti. Useampi kuin joka neljäs kyselyyn vastannut lapsi koki henkisen hyvinvointinsa erittäin huonoksi tai melko huonoksi.

Poikkeusolot vaikuttivat erityisesti matalatuloisten perheiden lapsiin, jotka kertoivat muita lapsia useammin heikentyneestä henkisestä hyvinvoinnistaan, haasteista koulunkäynnissä sekä perheen tuen tarpeen lisääntymisestä.

Lapsiperheille apua joulukeräyksillä

Järjestöt keräävät perinteisillä joulukeräyksillä apua lapsille ja nuorille. Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräys on meneillään. Varoilla autetaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria kotimaassa. Lapset tarvitsevat tukea esimerkiksi opintoihin, harrastuksiin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin.

Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto taas keräävät Hyvä joulumieli -keräyksellä rahaa ruokalahjakortteihin vähävaraisille perheille. Koronakriisin vuoksi taloudellisia vaikeuksia kohdanneita perheitä on entistä enemmän.

Myös asunnottomien tueksi kerätään varoja

Koronakriisi on koetellut kovalla kädellä myös asunnottomuutta kokevia. He ovat joutuneet selviytymään kaduilla ilman kunnollista suojaa, ruokaa ja peseytymismahdollisuuksia, kun erilaisia paikkoja, jonne voi mennä on suljettu ja toisissa kävijämääriä on rajattu. Moni ihminen on myös joutunut tai joutumassa asunnottomuusuhan alle, kun työpaikka tai oma yritys ovat menneet alta.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n joulun varainhankintakampanja on nimeltään Mun toiveeni on.

Lue lisää lapsiperheköyhyydestä