Tietokoneen ruudulla kuva sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosesta

Ministeri Pekonen EAPN-Finin yleiskokouksessa: hallitus arvioi vuosittain mahdollisuuksia panostaa köyhyyden vähentämiseen

Maan hallituksella on tavoitteena vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta, mutta koronakriisi on vaikeuttanut tehtävää olennaisesti. Tästä tilanteesta kertoi EAPN-Finin yleiskokouksen aluksi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen. Yleiskokous pidettiin 24. marraskuuta 2020. Siinä hyväksyttiin verkostolle uusi strategia.

Valonpilkahduksista synkempään tilanteeseen

Miten tavoitteet vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta voitaisiin saavuttaa koronaoloissa? Tätä käsitteli ministeri Pekonen. Ennen koronakriisiä köyhyystilanteessa oli valonpilkahduksia: 2019 pitkäaikaista toimeentulotukea saavien määrä laski muissa kuin yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä. Lasku näyttää kuitenkin jäävän lyhytaikaiseksi, koska pandemia on heikentänyt monien taloutta. Perustoimeentulotuen saajien määrä kasvoi huhtikuussa, ja tukea sai kevätkuukausina useampi henkilö kuin edellisenä vuonna.

Pekonen painotti, että hallitus vahvistaa perusturvaa sekä torjuu eläkeläis- ja lapsiperheköyhyyttä. ”Käänsimme viime hallituskauden leikkauslinjan tekemällä heti kautemme alussa tasokorotukset perusturvaan, pieniin eläkkeisiin ja tiettyihin lapsiperhe-etuuksiin sekä lopettamalla sosiaaliturvan indeksijäädytykset.” Aktiivimalli purettiin nopeasti.

Hän sanoi, että korotukset heti hallituskauden alussa olivat tärkeitä siitäkin näkökulmasta, että indeksikorotukset vahvistavat niitä hallituskauden mittaan.

Ministeri piti hallituksen toimia merkittävinä, mutta ei vielä riittävinä. Hän painotti, että ohjelmansa mukaisesti hallitus tarkastelee vuosittain uusia mahdollisuuksia panostaa köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen.

Sosiaaliturvaa on kriisin aikana parannettu

Ministeri toi esiin, että sosiaaliturvaa on kriisin aikana parannettu siten, että tulojen menetystä voidaan entistä joustavammin lieventää sosiaaliturvan avulla. Etuuksien maksatuskäytäntöjä on joustavoitettu ja työttömiksi jäävien asemaa väliaikaisesti helpotettu muun muassa poistamalla työttömyysturvan omavastuupäivät. Työttömyysturvan suojaosa on korotettu 500 euroon ja oikeus työmarkkinatukeen on laajennettu koskemaan myös yrittäjiä.

Näiden lisäksi on otettu käyttöön useampia uusia etuuksia: Väliaikaista epidemiatukea maksettiin keväällä koronan takia palkattomasti kotona lastaan hoitaneille. Väliaikaista epidemiakorvausta maksetaan niille kaikista pienituloisimmille, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea kevään rajoitustoimien aikana ja ovat edelleen syksyllä perustoimeentulotuen saajina.

Ministeriltä kysyttiin muun muassa perustulosta yhtenä keinona lievittää koronan vaikutuksia. Ministeri totesi, että hänen puolueensa kannattaa perustuloa, mutta sen mahdollista käyttöönottoa pohditaan osana sosiaaliturvan uudistamista. Nopeita ratkaisuja perustulosta ei ole odotettavissa.

EAPN-Finille uusi strategia ja uusia jäseniä hallitukseen

EAPN-Fin-verkoston strategian voimassaolo päättyy kuluvan vuoden loppuun. Yleiskokous hyväksyikin uuden strategian kolmeksi vuodeksi. Siinä keskeisiä teemoja ovat sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen, sairastamisen hinnan alentaminen sekä koronanpandemian jälkihoidossa keskittyminen huono-osaisten ryhmien tarpeisiin. Verkosto myös seuraa perustulon käyttöönottoa ja kokeiluja eri maissa.

Verkoston hallituksesta oli erovuorossa neljä jäsentä. Heistä kaksi voitiin valita toiselle kahden vuoden hallituskaudelle. Liisa Partio Mannerheimin Lastensuojeluliitosta jatkaa näin hallituksessa ja vetää edelleen verkoston Lapsiperheköyhyys-työryhmää. Sininauhaliiton Miikka-Pekka Rautiaisen sijaan liiton edustajaksi tuli valittua Janne Haikka. Hän on digiosallisuuden asiantuntija.

Muut uudet jäsenet ovat Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, Kuka kuuntelee köyhää -verkoston viestintävastaava Elina Aaltonen ja lakimies Oskari Korhonen Mielenterveyden Keskusliitosta.

Kokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 2021 toimintasuunnitelma. Sen teemat ovat edellä jo mainittuja: sote-, sotu- ja asiakasmaksu-uudistukset sekä koronaepidemian vaikutusten seuraaminen ja vaikuttaminen siihen, että seurauksia lievitettäisiin vaikeimmassa asemassa olevilta. Köyhyyttä kokeneiden ihmisten osallisuuden vahvistaminen on keskeinen tavoite.

 Ensitöiksi aletaan laatia kuntavaalitavoitteita ja uutta strategiaa vastaavaa viestintäsuunnitelmaa.

Miten luodaan lisää osallistumismahdollisuuksia?

Verkoston hallituksella on jo pitempään ollut tavoitteena luoda lisää mahdollisuuksia verkoston jäsenille osallistua toimintaan. Tänä vuonna oli tarkoitus aloittaa teema-aamukahvit, joilla ajankohtaisista aiheista olisi keskusteltu vapaamuotoisesti. Nämä kaatuivat fyysisinä tapahtumina koronaan eikä entisiäkään osallistumismahdollisuuksia, kuten seminaareja, ole kyetty järjestämään.

Verkkotilaisuuksien järjestäminen on osoittautunut hankalaksi, koska toiminnassa on mukana köyhyyttä kokeneita ihmisiä, joilla kaikilla ei ole laitteita ja ohjelmia käytettävissään ja jos onkin, tukea monille uusien ohjelmistojen käyttöön. Tähän pitäisi löytää ratkaisuja, sillä köyhyyden vastaisen verkoston on tarkoitus lisätä köyhyyttä kokeneiden osallisuutta eikä jättää heitä tapahtumista ulos. Tästä kirjoittaa EAPN-Finin hallituksen ja Kansalaistoimintaryhmän jäsen Anne Tyni blogissaan.

Kaikki ideat ja toiveet yhteisestä tekemisestä ovatkin tervetulleita!

Erja Saarinen

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen puhe EAPN-Finin yleiskokouksessa 24.11.2020

EAPN-Fin strategia 2021-2023