Komission kysely Eurooppa 2020 -strategiasta

EU:n komission verkkosivuilta löytyy kaikille avoin kysely EU:n Eurooppa 2020-strategian väliarviota varten: Public consultation on the Europe 2020 strategy. Kyselyyn voi vastata 31.10.2014 saakka.

Eurooppa 2020 on EU:n kymmenvuotinen kasvustrategia. Sen avulla pyritään voittamaan talouskriisi, joka koettelee monia EU:n jäsenvaltioita. Strategialla on useita tavoitteita, mutta konkreettisella tasolla strategiassa asetetaan EU:lle viisi päätavoitetta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuosikymmenen loppuun mennessä. Ne koskevat seuraavia aloja: työllisyys, koulutus, tutkimus ja innovointi, syrjäytymisen ehkäisy  ja köyhyyden vähentäminen sekä ilmastonmuutos ja energia. EU:n tavoitteena on vähentää köyhien ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten määrää 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä.

EU 2020 -strategian mukaisesti Suomi on sitoutunut vähentämään köyhyydessä elävien ihmisten määrää 150 000:lla vuoteen 2020 mennessä. Suomessa suhteellisessa köyhyydessä eläviä ihmisiä on noin 700 000, kun kriteerinä käytetään 60 prosenttia kotitalouksien keskimääräisestä käytettävissä olevasta mediaanitulosta. Jos mukaan otetaan EU 2020 -strategian mukainen kriteeristö, köyhyydessä eläviä on lähes 900 000 ihmistä.

Suomen osalta lisätietoja julkaisusta ”Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen ohjelma, kevät 2014”