Köyhyys vähenee asiakaslähtöisillä palveluilla ja riittävällä perusturvalla

Etuuksien lisäksi palvelut ovat tärkeitä köyhyyden vähentämisessä, mutta eivät mitkä hyvänsä palvelut: ihmisiä itseään on kuultava, jotta palveluista saadaan oikeasti heitä eteenpäin auttavia. Perustulo helpottaisi selviämistä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Muun muassa tällaisia ajatuksia kuultiin Onko Suomi ilman köyhyyttä mahdollinen -keskustelussa Maailma kylässä -festivaalilla 26. toukokuuta 2018.

EAPN-Finin ja SOSTEn järjestämässä paneelissa olivat keskustelemassa presidentti Tarja Halonen, köyhyystutkija Maria Ohisalo ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Heidän näkemyksiään kommentoivat Martin-Éric Racine ja Eeva-Maria Grekula EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmästä

Ei pidä tietää paremmin toisen puolesta

Osallistujat korostivat, että rahaetuuksien suuruuden lisäksi köyhyyteen vaikuttavat palvelut. Grekula ja Racine painottivat, että ne pitää räätälöidä asiakaslähtöisesti. Tarvitaan kanssakulkijuutta eikä jossain ylhäällä jollekin kuvitellulle kohderyhmälle hyväksi ajateltuja palveluja.

Lähtöodotukset palveluiden käyttäjistä voivat olla vääriä. Vaikka osalle köyhistä ihmisistä kasautuu osattomuutta ja hyvinvoinnin vajeita, osalle riittäisi se, että saisi tarpeeksi rahaa. Kaikilla ei ole muita ongelmia.

Keskustelussa varoitettiin siitä, ettei pidä tietää paremmin tai päättää toisten puolesta. Presidentti Halonen sanoi, että esimerkiksi yhdessä syöminen leipäjonossa seisomisen sijaan voi olla sinänsä hyvä idea ja ajatuksen taustalla on hyviä tarkoituksia, mutta pitää varoa sitä, että joku muu kertoo sinulle, kenen kanssa syöt.

Eeva-Maria Grekula korosti, että leipäjonot eivät ole se keino, jolla kaikki kansalaiset saadaan kelkkaan kyytiin: tavallisilta ihmisiltä tarvitaan aktiivisuutta vaatimaan politiikoilta linjakkaita, köyhyyttä vähentäviä päätöksiä.

Riittävä perusturva, vihreää perustulolle

Keskustelijat toivoivat, että sote-uudistuksessa päästäisiin eteenpäin ja tilan saisi sosiaaliturvan uudistaminen, joka on välttämätöntä. Oppina sote-uudistuksen koukeroista presidentti Halonen toivoi valmisteluun parlamentaarista komiteaa.

Perusturvan pitäisi olla sillä tasolla, jota Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on Suomelta huomautuksissaan edellyttänyt.

Jonkin tyyppinen perustulo sai kannatusta – joskaan valmista mallia ei vielä välttämättä ole esitetty. Eeva-Maria Grekula kertoi siitä, kuinka epävarmuus toimeentulosta vie voimavaroja. Sen vähentämiseksi perustulo olisi hyvä ratkaisu.

Paneelikeskustelun voi katsoa tästä – se alkaa noin kohdasta 1.30.

Erja Saarinen

EAPN-Finin pisteellä Rautatientorilla esiteltiin köyhyydenvastaista työtä ja kerättiin allekirjoituksia takuutuloa koskevaan kansalaisaloitteeseen.