Eeva-Mari Grekula graffitin edessä

Köyhyys vaikuttaa toimeentulon lisäksi osallistumiseen ja voi katkeroittaa

Köyhyyttä kokeneet pitävät köyhyyden esittämistä mediassa pinnallisena ja yksilökeskeisenä. Köyhyyden vaikutuksista ja sen käsittelystä mediassa puhui Sosiaalitoimittajat ry:n vuosikokouksessa tutkija Eeva-Maria Grekula, joka on toiminut aktiivisesti EAPN-Finissa.

Eeva-Maria Grekula on nykyajan köyhyyttä kokenut köyhyystutkija ja kansalaisvaikuttaja. Hän on ollut mukana EAPN-Finin toiminnassa Suomessa ja myös EAPN-verkoston Euroopan tason toiminnassa. Lisäksi hän on kuulunut raatiin, joka valitsee Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajan. Tunnustuksella kiinnitetään huomiota siihen, miten köyhyydestä ja köyhistä ihmisistä julkisuudessa puhutaan. Sen lisäksi, että Grekula on itse kirjoittanut köyhyydestä, häntä on haastateltu eri medioihin niin asiantuntijana ja tutkijana kuin köyhyyden kokijanakin.

Tutkimuksessaan hän on kiinnostunut nykyajan suomalaisesta köyhyydestä sitä kokevien näkökulmasta. Mitä ajatuksia ja tunteita köyhyys herättää? Millaisia ovat köyhyyttä kokeneiden omat ratkaisuehdotukset tilanteensa kohentamiseksi? Mikä yhtäältä estää ja toisaalta tukee köyhyyttä kokevien poliittista ja muuta osallisuutta?

Köyhyys rajoittaa osallistumista muille normaaliin elämäntapaan

Grekula toteaa, että köyhyyden vuoksi on vaikea noudattaa elämäntapaa, joka on muille yhteiskunnan jäsenille normaali. Köyhyys rajoittaa esimerkiksi harrastuksia, vaatteiden hankintaa tai maksullisiin tilaisuuksiin osallistumista. Se rajoittaa mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja vaikeuttaa myös omasta terveydestä huolehtimista muun muassa lääkekulujen vuoksi.

Köyhyyteen liittyy tutkimusten mukaan usein häpeää.

”Omassa tutkimuksessani Suomalaiset eläkeläisnaiset ja köyhyyteen liittyvä häpeä, naiset kertoivat häpeästä, mutta sitäkin enemmän vihasta ja katkeruudesta.”

Vuonna 2019 Grekula julkaisi raportin Kertomuksia nykyajan köyhyydestä. Se perustuu nettikyselyyn, johon tuli yli 500 vastausta köyhyyttä kokeneilta henkilöiltä. Vastauksista nousee esiin, etteivät ihmisten perustarpeet tule tyydytettyä, heidän osallistumismahdollisuutensa ovat heikentyneet ja köyhyys vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin.

Grekula avasi 2. maaliskuuta 2021 pitämässään esityksessä myös kyselyyn vastanneiden käsityksiä köyhyyden syistä, näkemyksiä tulevaisuudesta ja keinoista, joilla köyhyyttä voisi yhteiskunnassamme vähentää.

Tänä syksynä julkaistaan Grekulan uusi raportti köyhyyttä kokeneiden osallisuudesta. Se perustuu vuoden 2019 raportin nettikyselyn aineistoon. Lisäksi hän on haastatellut köyhyyttä kokeneita ihmisiä, jotka ovat tehneet kansalaisvaikuttamista köyhyyden vähentämiseksi. Raportin julkaisee Vasemmistofoorumi.

Grekula kävi esityksessään läpi kyselyä, jonka Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto teki 2018. Sillä selvitettiin köyhyyttä kokeneiden näkemyksiä köyhyyden käsittelystä mediassa ja myös heidän kokemuksiaan mediassa esiintymisestä. Kyselyssä kävi ilmi, että köyhyyttä kokeneet ovat pettyneitä siihen, miten aihetta käsitellään mediassa. Se esitellään usein yksipuolisesti, esimerkiksi leipäjonoina ja yksilöiden tragediana, ei yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lue lisää

Köyhyydestä. Eeva-Maria Grekula. Sosiaalitoimittajat ry 2.3.2021

Köyhä mediassa – opas köyhyyttä kokeneelle. Julkaisu sisältää yhteenvedon Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston vuonna 2018 tekemästä kyselystä, jolla selvitettiin köyhyyttä kokeneiden näkemyksiä köyhyyden käsittelystä mediassa.