Lapsi ojentaa kätensä katsojaa kohden

#VoimmekoUskoaSinuun-kampanja lisää tietoisuutta lasten hädästä

EU:ssa lähes 18 miljoonaa lasta eli köyhyysvaarassa jo ennen koronapandemian alkamista. Vuonna 2020 miljoonat lapset jäivät ilman perusoikeuksia, kuten koulutusta, terveydenhuoltoa, asianmukaisia asuinoloja tai riittävää ravintoa. Euroopan laajuinen #VoimmekoUskoaSinuun -kampanja lisää tietoisuutta lasten tukalasta tilanteesta ja kutsuu investoimaan lapsiin muun muassa Lapsitakuulla.

Koronapandemia on vaikuttanut suhteettoman paljon jo muutenkin heikossa asemassa oleviin. Sen aikana on syntynyt myös uusia haavoittuvuuksia. Lapsia on jäänyt ilman ruokaa tai suojaa. Osa on jäänyt jälkeen opetuksessa tai verkon kautta opiskelu on ollut mahdotonta. Lapset ovat kärsineet laiminlyönnistä ja jopa väkivallasta, kun vanhempien taloudelliset ja muut huolet ovat lisänneet paineita kotona.

Pandemia ja sen kielteiset vaikutukset ovat vaikuttaneet voimakkaasti myös suomalaisiin lapsiin. Eriarvoisuus lasten välillä on kasvanut ja pandemia voi syventää sitä nopeasti ja pitkäaikaisesti. Lapsuudenaikaisella köyhyydellä voi olla elinikäisiä seurauksia.

Kampanja kutsuu investoimaan lapsiin

Lastensuojelun Keskusliitto korostaa, että nyt on tärkeää yhdistää voimia ja toimia Euroopan laajuisessa yhteistyössä, jotta sukupolven ajan kestävät pandemian kielteiset vaikutukset voidaan estää.

Euroopan laajuisella #VoimmekoUskoaSinuun-kampanjalla lisätään tietoisuutta maanosamme lasten vakavasta tilanteesta ja tuodaan lasten oikeudet julkiseen keskusteluun. Kampanja tarjoaa kansallisen tason päättäjille tietoa lasten asettamisesta etusijalle ja kutsuu investoimaan heihin viipymättä.

Kampanjassa on toteutettu videoita eri Euroopan maiden lasten tilanteesta. Yksi niistä on suomenkielinen ja sovitettu Suomen oloihin

Lapsitakuulla ilmainen terveydenhuolto ja koulutus

Yksi keskeinen keino parantaa lasten oloja on  eurooppalainen lapsitakuu, Child Guarantee. Sen tavoitteena on varmistaa, että jokaisella lapsella on ilmainen terveydenhuolto, koulutus, asianmukaiset asumisolot sekä riittävä ravinto. Kansallisten toimintasuunnitelmien tekeminen on ratkaisevan tärkeää ja aloite tarvitsee puolestapuhujia EU:n jäsenvaltioissa vaikuttaakseen todella lasten elämään.

Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti sopivat tammikuussa 2021 ESR + -varojen käytöstä lapsitakuuseen. Jäsenvaltiot, joissa lasten köyhyysaste on EU:n keskiarvoa korkeampi, osoittavat siihen vähintään 5 prosenttia ESR + -varoistaan. Myös muiden jäsenvaltioiden on osoitettava siihen riittävä määrä varoista.

Komissio on korostanut, että lapsitakuu on tehokas vain, jos se saa aikaan myös kansallisia investointeja.

Euroopan lapsen oikeuksien strategia tukee lapsitakuuta

Myös maaliskuussa julkaistu Euroopan lapsen oikeuksien strategia, EU Strategy on the Rights of the Child, tukee lapsitakuun toteutusta. Siinä kuvataan keskeisiä uhkia ja haasteita lapsen oikeuksien toteutumiselle EU:ssa. Näitä ovat muun muassa koronapandemian vaikutukset, digitaalinen turvallisuus, väkivalta, köyhyys ja syrjäytyminen sekä mielenterveyden ongelmat.

Strategia sisältää myös toimia näiden kysymysten ratkaisemiseksi sekä EU:n että kansallisen tason välineillä. Strategian tekemisessä on kuultu lapsia ja nuoria ja siitä on tehty myös lapsiystävällinen versio.

Lue lisää

”Voimmeko uskoa sinuun?” Eurooppalainen lapsitakuu on nyt tärkeämpi kuin koskaan