Köyhyysvahti julkaistaan 17.10.2023

Kuva: Anne-Mari Burakoff

EAPN-Finin vuosittain tekemä Köyhyysvahti-raportti ilmestyy jännittävässä hallitusten ja sen mukana köyhyyteen vaikuttavan politiikan vaihtumisen nivelvaiheessa:

Edellinen hallitus halusi vähentää köyhyyttä, uusi aikoo leikata laajasti sosiaaliturvaa. Leikkauksilla halutaan lisätä työllisyyttä, mutta niiden pelätään lisäävän myös köyhyyttä. Köyhyysvahti sisältää asiasta paitsi tutkittua tietoa myös järjestöjen ja köyhyyttä kokeneiden ihmisten arvioita. Raportti julkaistaan YK:n köyhyyden vastaisena päivänä 17.10.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksella oli tavoitteena vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Se laati toimintasuunnitelman köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi ja teki pandemia-ajasta huolimatta konkreettisia toimia tavoitteen saavuttamiseksi. Pääministeri Petteri Orpon hallitus taas esittää monia toimia, jotka voivat lisätä köyhyyttä. Uuden hallituksen ohjelmaa pannaan täytäntöön samaan aikaan, kun elinkustannukset ovat nousseet jo yli vuoden ja työttömyys on alkanut lisääntyä.

Monet köyhyysmittarit eivät vielä tavoita elinkustannusten nousun mahdollisesti aiheuttamaa köyhyyden lisääntymistä. Hallituksen esittämien sosiaaliturvaleikkausten vaikutuksista, etenkään niiden kasautumisesta joillekin ihmisryhmille, ei raportin tekohetkellä juuri vielä ole perusteellisia arvioita. Raportti kuvaa tavallaan lähtötilanteen uuden hallituksen työlle ja ennakoi tulevia muutoksia. Tärkeä osa raporttia ovat köyhyyttä kokeneiden arviot tilanteesta.

Raportti julkistetaan YK:n köyhyyden vastaisena päivänä 17.10.2023 kello 14.00–15.30 järjestettävässä keskustelutilaisuudessa. Se pidetään SOSTEn toimistolla osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, 6. kerros, kokoushuone Jungman.

Raportin esittelee lyhyesti sen toimittaja EAPN-Finin sihteeri Erja Saarinen. Raporttia kommentoivat köyhyystutkija Anna-Maria Isola ja diakonian asiantuntija, EAPN-Finin hallituksen jäsen Anita Salonen Kirkkohallituksesta. Hän tarkastelee raporttia lapsiperheköyhyyden näkökulmasta.

Köyhyysvahteja tehdään useissa Euroopan maissa. Niiden pohjalta julkaistaan eurooppalainen köyhyysraportti.

Ilmoittaudu Köyhyysvahdin julkistustilaisuuteen 17.10.2023