Miten media käsittelee köyhyyttä Euroopassa? Kunnioittavasti köyhyydestä -raatilaiset tapasivat Zagrebissa

Toukokuun lopulla Kroatiassa Zagrebissa järjestettiin eurooppalainen tapaaminen Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustusta jakavien maiden kanssa. Tapaamisessa olivat Suomesta mukana raatilainen Ee Eisen ja asiantuntija Anita Salonen Kirkkohallituksesta.

Tunnustuksen tarkoituksena on tuoda esiin köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkemys siitä, miten media kuvaa heidän todellisuuttaan ja palkita laadukasta köyhyyttä käsittelevää journalismia. Vuosittain palkitaan artikkeli ja sen tekijät, ja valinnan tekee raati, joka koostuu köyhyyttä kokeneista ihmisistä. Suomessa tunnustus jaettiin huhtikuussa, nyt jo kahdeksatta kertaa.

Tunnustus on saanut alkunsa Itävallassa ja sitä jaetaan yli kymmenessä Euroopan maassa. Tällä kerralla tapaamisessa oli mukana osallistujia Itävallasta, Kroatiasta, Makedoniasta, Slovakiasta, Tsekistä, Serbiasta, Unkarista, Puolasta ja Suomesta. Tapaamisessa jaettiin kokemuksia ja käytäntöjä raadin työskentelystä ja tunnustuksen jakamisesta. 

Samalla kuulimme eri maiden tilanteista köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyen sekä median tilanteesta. Vaikka pieniä eroja käytännöissä oli, on kaikille yhteistä kokemusasiantuntijaraadin tekemä valinta toimittajien tekemistä artikkeleista, missä kirjoitetaan kunnioittavasti köyhyydestä ja köyhyyttä kokeneiden elämästä sosiaalisia ja taloudellisia syitä analysoiden. Kokoontumisen aikana päästiin myös osallistumaan Kroatian järjestämään palkitsemistilaisuuteen. 

Makedonian edustajat kertomassa raadin työskentelystä. Kuva: Anita Salonen.
Kokouksissa esiteltiin maiden raatien toimintaa ja palkintojakokäyntäntöjä. Kuva: Biljana Dukovska.

Keskustelua median sisällöistä ja kansallisista käytännöistä

Eurooppalaisessa tapaamisessa todettiin, että vapaan median olemassaolo on kaikille osallistujille erittäin tärkeää. Valitettavasti joissakin maissa kaikki vapaudet eivät toteudu ja mediassa nähdään vain tietynlaista köyhyyttä. Esimerkiksi Unkarissa on hyvin vaikea saada mediaan juttuja asunnottomuudesta tai asunnottomuuden uhan alla olevista ihmisistä.

Serbiassa oli kevään aikana tehty painettujen lehtien etusivujen analyysiä. Siinä havaittiin, että kuukauden aikana julkaistuista 290:sta lööpistä ainoastaan kahdessa mainittiin köyhyys tai sosiaalinen inkluusio. Tästä voi päätellä, että mediaa ei aihe erityisemmin kiinnosta, tai he eivät ainakaan koe sen heidän lukijoidensa kiinnostavan. Kyseisissä kahdessa jutussa ei myöskään pohdittu köyhyyttä rakenteellisella tasolla.

Tapaamisessa pohdittiin myös juttujen eettisyyttä mitä ja miten näyttää yleisölle. Miten esimerkiksi puhua lasten köyhyydestä ja miten esitellä äärimmäisissä olosuhteissa elävien ihmisten koteja. Voiko yksityiskohtien näyttäminen olla kunnioituksen puutetta? Osallistujia pohdituttivat myös digitalisaatio ja klikkiotsikot. Medioille saattavat ovat klikit tärkeämpiä kuin köyhyydestä ja ihmisistä kunnioittavasti kirjoittaminen. Monissa maissa uudeksi juttuaiheeksi on viime vuosina noussut energiaköyhyys. 

Tunnustusta jakavissa maissa on hyvin erilaisia tapoja raatityöskentelyssä. Esimerkiksi makedonialainen raati vietti tänä vuonna yhteisen reissupäivän, jonka aikana raatilaiset tutustuivat toisiinsa, jotta ymmärtäisi paremmin toisten lähtökohtia ja niistä kumpuavia mielipiteitä ja ajatuksia.Raadin kannalta nähdään haastavana erilaisten juttutyyppien keskinäinen vertaaminen sekä miten välttää vastakkainasetteluja erilaisten tilanteiden välillä. Kaikkialla kaivattiin ehdokkaisiin lisää myös enemmän juttuja alueellisista paikallismedioista, mikä laajentaisi köyhyyden monimuotoisuuden esiin tuomista. Raatilaisille järjestetään mm. mediatyöpajoja, joissa tutustutaan paremmin median tapoihin julkaista artikkeleita, miten diskriminaatio voi johtaa köhyyteen ja miten valtarakenteet toimivat. Useissa maissa raatilaisia koulutetaan myös median kanssa työskentelyyn ja haastattelujen antamiseen.

Monessa maassa yhteistyötä tehdään paikallisen median, journalistiliiton, yliopistojen ja opiskelijoiden kanssa. Puolassa tunnustus jaetaan paikallisen köyhyysbarometrin julkaisun yhteydessä. Tsekissä mukana on median ja journalistiliiton lisäksi kansainvälinen sananvapausjärjestö PEN. Slovakia on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana mediaa palkitsevien verkostossa ja verkoston laajenemista toivotaan lisää.

Mukana Kroatian juhlassa

Kroatian tunnustuksen saaja toinen vasemmalta, toinen oikealta raadin jäsen, reunoilla tunnustuksen koordinaattoreita. Kuva: Ee Eisen.

Kroatiassa palkinto jaetaan yhteistyössä Zagrebin yliopiston ja Kroatian vanhimman riippumattoman kustantamon Matica hrvatska’n kanssa. Tilaisuuteen toi juhlavuutta musiikkiesitys ja yliopiston edustajan puheenvuoro. Yksi raatilaisista kertoi laajasti tunnustuksen saaneesta artikkelista ja tunnustuksen saaja käytti juhlassa myös puheenvuoron.Voittaja saa Svjetionik (Majakka) -palkinnon, minkä joka vuosi eri taiteilija toteuttaa.

Kroatian palkintotilaisuuteen kuuluu aina myös musiikkiesitys.  Kuva: Ee Eisen.

Joissakin maissa journalisteille on järjestetty koulutuksia siitä, miten kirjoittaa köyhyydestä huomioiden sen mistä ei ole tarpeeksi vielä kirjoitettu. Myös Kroatiassa julkaistiin 2022 toimittajille suunnattu ohjekirjanen ”Raportointi haavoittuvassa asemassa olevista ryhmistä”. Vastaava kirja on julkaistu suomeksi nimellä Kunnioittavasti-koyhyydesta-opas-koyhyydesta-kirjoittamiseen.pdf (eapn.fi)

Teksti: Ee Eisen ja Anita Salonen