Laatikko, jossa ruokapusseja. Kaksi kättä, jotka tarttuvat niihin.

Ruoka-avun tarve jatkaa kasvuaan, avun tarjoaminen vaikeutunut

Kuva: Jaana Saikkonen

Ruoka-aputoimijoille tehty kysely osoittaa, että ruoka-avun tarve vain kasvaa. Tilannetta vaikeuttaa apua antavien toimijoiden kustannusten kasvu. Punaisen Ristin kyselyn mukaan yhä useampi hakee ruoka-apua pitkäaikaisesti.

Avun tarve on jatkanut kasvuaan ruoka-aputoimijoille syksyllä tehdyn kyselyn mukaan. Apua hakee myös uusia asiakkaita, kuten työssäkäyviä, joiden tulot eivät enää riitä välttämättömiin menoihin.

Jaettavaa ruokaa saadaan yhä vähemmän. Sitä ei aina riitä kaikille avuntarvitsijoille. Myös toiminnan kasvaneet kustannukset, muun muassa kuljetuksista ja ruoan varastoinnista, vaikeuttavat avun tarpeeseen vastaamista.

Ruoka-apu.fi kokosi syksyllä ruoka-avun tilannekatsauksen yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten ruoka-avun järjestäjien kanssa. Kyselyyn saatiin 98 vastausta järjestöiltä, seurakunnilta ja kuntatoimijoilta eri puolilta Suomea. Ruoka-aputoimijoita arvioidaan olevan yli tuhat eri puolilla Suomea.

Pelkona, ettei apua saa edes ruoka-avusta

Syksyn katsaus kuvaa ruoka-avun heikentynyttä tilannetta. Kyselyssä korostui huoli ihmisten pärjäämisestä, jos ruoan ja sähkön hinta jatkavat nousuaan.

Yksi vastaajista kuvaa tilannetta seuraavasti:

”Ruoka-avun tarve on kasvanut selvästi tänä syksynä, mikä näkyy huimasti kasvavina jonoina ruoka-avussa, mutta meille ei jää ruokaa mitä jakaa, yhtälö alkaa näyttää toivottomalta. Ihmiset eivät saa apua vaikeaan tilanteeseensa edes ruoka-aputoiminnasta. Tilanne on erittäin huolestuttava.”

Ruoka-avussa näkyy, ettei perustoimeentulo tai palkka riitä välttämättömiin menoihin. Kun menot kasvavat, ruoasta usein säästetään ensimmäisenä. Tämä kasvattaa ruoka-avun tarvetta.

Hävikkiruoan väheneminen ja ruoka-aputoimijoiden kasvaneet kuljetus-, sähkö- ja tilakustannukset vaikeuttavat tilannetta entisestään. Vastaajista kolmannes kertoi, etteivät taloudelliset resurssit riitä toiminnan ylläpitämiseen.

Väliaikaiseksi tarkoitetusta avusta pysyvää

Suomen Punainen Risti on selvittänyt ruoka-apua hakevien ihmisten tilanteita kyselyllä marraskuussa 2022. Se osoittaa, että väliaikaiseksi tarkoitetusta avusta on tullut monelle pysyvä osa taloudellista selviytymistä: lähes puolet vastaajista on hakenut ruoka-apua yli kahden vuoden ajan.

Ruoka-apu on monen pärjäämiselle välttämätöntä. Vastaajista 40 prosenttia hakee sitä kerran viikossa tai useammin. Tulojensa riittävyyden kanssa kamppailevat kokevat, ettei heillä ole mahdollisuuksia parantaa taloudellista tilannettaan.

Kyselyyn vastasi 639 ihmistä eri puolilta Suomea.

Perusturvan korotuspaineet näkyvät ruoka-avussa

Ruoka-apua hakevien tilannetta parantaisi perusturvan tason nosto ja etuuksien käsittelyn nopeuttaminen. Pitkien etuuksien käsittelyaikojen takia ihmiset voivat velkaantua.

Ruoka-aputoimijat kokevat, että he tarvitsisivat lisää aikaa ja resursseja keskustelulle, palveluohjaukselle ja ryhmätoiminnalle. Matalan kynnyksen palveluohjaus on tarpeen, jotta ihminen löytäisi apua viidakkona näyttäytyvästä sosiaaliturvajärjestelmästä. Palveluohjaus ehkäisisi suurempia ongelmia. Tässä tarvitaan jalkautuvaa sosiaalityötä ja tiivistä yhteistyötä sosiaalipalveluiden palveluohjauksen kanssa.

Erja Saarinen

Lue lisää

 Ruoka-avun tilannekatsaus syksy 2022 Ruoka-aputoimijat ruoka-apu.fi 2.12.2022 pdf

Ruoka-apu Suomessa 2022 – Suomen Punaisen Ristin kysely avunsaajille Raportti 2.12.2022 pdf

Jenni Passoja & Niklas Vaalgamaa: Ruoka-apua yhteistyössä. Havaintoja yhteisen tekemisen malleista ruoka-avun kentällä. Punainen Risti 4.10.2022. pdf

Joakim Zitting & Sirpa Anundi: Ruoka-avun vastaanottajat – havaintoja Koma – Korona yhteiskunnan marginaaleissa -hankkeen kyselyn vastaajista