Tervetuloa EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmään – seuraava tapaaminen 10.8.2023

Kuvassa Kansalaistoimintaryhmän koordinaattorit Kari Aro, Leena Valkonen ja Katja Rantala-Airola.

EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmä on lähtenyt pyörimään uusin voimin. Vuoden ensimmäinen tapaaminen pidettiin 2. kesäkuuta. Ryhmän koordinaattoreina toimivat yhdessä Katja Rantala-Airola ja Kari Aro sekä EAPN Finin puheenjohtaja Leena Valkonen.

Tapaamisessa tutustuttiin toinen toisiinsa ja keskusteltiin köyhyyttä kokevien tilanteista kasvavien elinkustannusten keskellä.

Ruoka-avun ja terveyspalveluiden huono tilanne puhuttivat

Keskeisinä ongelmina tuotiin keskustelussa esiin terveyspalveluiden heikko tilanne ja ruoka-avun ongelmat: avun tarve lisääntyy ja jaettava ruoka vähenee. Samaan aikaan hallitusneuvotteluissa kaavaillaan sosiaaliturvan leikkauksia.

Osallistujat korostivat, että yhteiskunnan tulee tuottaa tärkeät peruspalvelut, kuten terveyspalvelut, ilman yksityistä voitontavoittelua. Nyt pitäisi myös tarkkaan katsoa, ettei luokkajako yhteiskunnassa syvene. Perusturvaetuuksien korotustarpeet tuotiin esiin.

Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston aktiivista keskustelua kannattaa seurata Facebook-ryhmässä

Epävarmuudessa eläminen on monille tuskallista. Etuuksien ja työtulon yhteensovittaminen on hidasta ja hankalaa. Lyhytaikaisen työn vastaanottaminen on vaikeaa, kun ei tiedä, paljonko rahaa saa ja milloin. Toimeentulo vaarantuu. Tuotiin myös esille, että hyvin tiukalla budjetilla elävälle tulee työhaastatteluissa käymisestä tuloihin nähden isoja kuluja.

Esille nousi yhteistyö Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston kanssa. Sen pitkäaikainen vaikuttaja Jouko Karjalainen oli tapaamisessa mukana.

Karjalainen kertoi, että verkostolla on suunnitteilla syksyllä tilaisuus perustulosta. Hän kehotti myös hyödyntämään verkoston hyvin aktiivista Facebook-sivua köyhyyttä kokeneiden näkemysten kokoamisessa.

Kokemustietoa ja köyhyyttä kokevien ratkaisuehdotuksia ongelmiin kootaan muun muassa EAPN-Finin julkaisemaan Köyhyysvahtiin.

Tapaamisia kerran kuussa

Kansalaistoimintaryhmä kokoontuu syyskaudella kerran kuussa. Paikkana on Helsingin keskustassa osoitteessa Yliopistonkatu 5 sijaitseva SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n toimisto. Tapaamiset ovat kello 13–16. Seuraava tapaaminen on 10. elokuuta. Syksyn muut tapaamispäivät ovat: 14.9., 12.10. ja 14.12. Aika ja paikka ovat samat.

Marraskuussa ei ole tapaamista, koska 15.–16.11. järjestetään köyhyyttä kokeneiden ja päättäjien eurooppalainen tapaaminen Brysselissä. Kun tilaisuuden tarkemmat raamit vahvistuvat Euroopan suunnalta, vahvistetaan myös tilaisuuteen osallistuvien suomalaisten ryhmä.

Kansalaistoimintaryhmän tapaamiset ovat avoimia kaikille köyhyyttä kokeneille, kokeville ja aihepiiristä kiinnostuneille. Tapaamisille voidaan sopia teemoja ryhmän ehdotusten pohjalta. Keskeistä on keskustelu ja kokemusten vaihto. Ryhmään toivotaan mukaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia eri ikäisiä ihmisiä, jotta köyhyydestä saataisiin esiin mahdollisimman monia näkökulmia.

Ryhmän tapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua, mutta tarjoilun varmistamiseksi on hyvä laittaa viestiä osoitteella: kansalaistoiminta.eapn(at)gmail.com. Sähköposti on vain ryhmän koordinaattoreiden käytössä, eikä osoitetietoja välitetä mihinkään eteenpäin. Ryhmän koordinaattoreilta saa lisätietoa lähettämällä viestin ryhmän sähköpostiosoitteeseen. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Erja Saarinen

Kansalaistoimintaryhmä: Yhteistä tiedon tuottamista ja vaikuttamista

Ryhmässä voi jakaa tietoa ja kokemuksia sekä tuottaa yhdessä tietoa ja vaikuttaa. EAPN:n näkökulmasta ryhmän tehtäviä ovat:

  • Ensi syksynä pidettävän köyhyyttä kokeneiden ja kansanedustajien sekä muiden päättäjien tapaamisen valmistelu ja siihen osallistuminen
  • Brysselissä 15.-16.11. pidettävän köyhyyttä kokeneiden ja päättäjien, nk. PeP, People experiencing Poverty -tapaamisen valmistelu ja siihen osallistuminen
  • Köyhyyttä kokeneiden näkemysten tuottaminen EAPN-Finin Köyhyysvahtia varten

Pep-tapahtumat Suomessa ja EU-tasolla ovat köyhyyttä kokeneiden ja päättäjien yhteisiä kohtaamisia ja tiedonvaihtoa. Köyhyysvahti on vuosittainen julkaisu, johon kootaan sekä tilasto- että tutkimustietoa myös kokemusperäistä tietoa köyhyydestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä.

Lue lisää EAPN-Finin toiminnasta:

EAPN-Fin esite 2023