hammaslääkärin tuoli

Uudistuneesta asiakasmaksulaista esite

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeva laki uudistuu asteittain.  Viimeisimmät muutokset lakiin laajentavat palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistavat maksuja. EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmä on tehnyt esitteen, jonka tavoitteena on helpottaa ymmärtämään asiakasmaksulaissa säädettyjä asiakkaan oikeuksia.

Uudistetussa laissa säädetään kuntien ja kuntayhtymien, kuten sairaanhoitopiirien järjestämien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista, maksuttomista palveluista, maksukatosta ja maksun alentamisesta.  Osa uudistuksista tuli voimaan 1. heinäkuuta 2021. Maksukattoa koskevat muutokset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta.   

Muun muassa hoitajavastaanotot tulivat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa eikä alaikäisiltä asiakkailta enää peritä maksuja poliklinikkatutkimuksesta ja -hoidosta.

Maksukattoa laajennettiin niin, että sitä kerryttävät muun muassa julkisen puolen suun terveydenhuollon, puhe- ja toimintaterapian, tilapäisen kotisairaanhoidon ja tietyistä etäpalveluista perittävät asiakasmaksut. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Lakimuutoksen tavoitteena on, että asiakkaat eivät enää joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selviytyäkseen. Maksu tulisi poistaa tai pienentää siellä, missä kulu on syntynyt. Esimerkiksi keskussairaala voi laskuttaa hoidosta vähemmän, jos asiakkaan maksukyky on heikentynyt. Terveydenhuollon laskut voidaan silti hyväksyä toimeentulotuessa menona, jos asiakasmaksujen alentamista koskeva päätöksenteko on kesken.

Uudistetussa laissa säädetään kuntien ja kuntayhtymien, kuten sairaanhoitopiirien järjestämien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista, maksuttomista palveluista, maksukatosta ja maksun alentamisesta.  Osa uudistuksista tuli voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat muutokset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta.   

EAPN-FIN Asiakasmaksulaki-esite 2022 pdf

EAPN-FIN Asiakasmaksulaki-esite 2022 vihkomuotoon tulostettava

Lue lisää

Asiakasmaksulain uudistus sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla

Kuntaliitto: sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 30.12.2020, 1201/2020