Mies ja lapsi kaupassa katsovat konvehtirasiaa

Joulukeräyksillä tuetaan vähävaraisia perheitä

Koronaepidemia on osunut raskaasti lapsiperheisiin ja lapsiperheköyhyys oli suurta jo ennen koronaa. Järjestöjen joulukeräyksillä tuetaan vähävaraisia perheitä. Meneillään on Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräys sekä Hyvä joulumieli -keräys.

Lasten pienituloisuusaste oli 11,6 prosenttia ennen koronapandemiaa vuonna 2019. Pienituloisia lapsia oli 121 000, kun tarkastellaan perheen käytettävissä olevia rahatuloja. Jos niiden sijasta katsotaan kaikkia käytettävissä olevia tuloja mukaan lukien asuntotulo ja myyntivoitot, osuus on 14,4 prosenttia ja lapsia 151 000. Lapsiperheköyhyys on tästä vaarassa kasvaa, koska koronakriisin vuoksi on menty taaksepäin niin perheiden toimeentulossa kuin palveluissa. Lasten ja nuorten hyvinvointi on aikuisväestöä enemmän riippuvainen julkisista palveluista.

Pelastakaa lapset kerää varoja syrjäytymisen vastaiseen työhön

Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräyksellä kerätään varoja syrjäytymisen vastaiseen työhön. Korona on lisännyt lasten eriarvoisuutta ja yhä useampaa lasta uhkaa syrjäytyminen ja yhteiskunnan ulkopuolelle putoaminen.

Järjestön Lapsen ääni -kysely osoittaa, kuinka monin tavoin matalatuloisten perheiden lapset ovat tiukemmilla kuin hyvätuloisten perheiden: Esimerkiksi kyselyyn vastanneista 18 prosenttia koki itsensä tai perheensä tarvitsevan vastaushetkellä huhti-toukokuussa 2021 tukea tai apua arjessa selviytymiseen koronapandemian vaikutusten vuoksi. Matalatuloisten perheiden lapsista avuntarvetta koki 44 prosenttia, hyvätuloisten perheiden lapsista 11 prosenttia.

Hyvää joulumieltä voi lahjoittaa aattoon saakka

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin yhdessä Ylen kanssa toteuttama Hyvä joulumieli -keräys järjestetään tänä vuonna 25. kertaa. Keräys jatkuu jouluaattoon saakka. Sillä hankitaan ruokalahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin paikallisyhdistykset ja osastot etsivät apua tarvitsevat perheet yhteistyössä muun muassa paikallisen neuvolan, sosiaalitoimiston tai seurakunnan kanssa.

Lapsiperheköyhyyteen etsitään ratkaisuja

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla on aloittanut lapsiperheköyhyyttä koskevan tutkimus- ja kehittämisohjelman tukemaan lapsistrategian toimeenpanoa.  Sillä etsitään ratkaisuja lapsiperheköyhyyden poistamiseksi, selvitetään asian taustatekijöitä sekä sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujen mahdollisuuksia ratkaista köyhyydestä johtuvia ongelmia. 

Itla on myös lahjoittanut Tampereen yliopistoon lapsiperheköyhyyden tutkimuksen professuurin. Se lahjoitetaan 2022 alusta kolmeksi ja puoleksi vuodeksi. Lahjoitukseen sisältyy optio puolestatoista lisävuodesta.

Syyskuun puolivälissä ilmestyi kansanedustaja Hilkka Kempin selvitys Eroon lapsiperheköyhyydestä. Siinä esitetään 20 keinoa lapsiperheköyhyyden poistamiseksi ja siitä on johdettavissa valmiita laki- ja toimenpidealoitteita. Kemppi on Eduskunnan köyhyysryhmän varapuheenjohtaja.

Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen on vastikään koonnut myös Yhden vanhemman perheiden liitto.

Erja Saarinen

Hyvä joulumieli -keräys Ylen kanavilla

Puoli seitsemän: Hyvä joulumieli -erikoislähetys

Lue lisää

EAPN-Finin Köyhyysvahti 2021

Katja Raunio: Köyhän perheen lapsi -essee Long Play.
Essee sai tämän vuoden Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen.

Nimimerkin HH – ei mulla mikään oo blogeja lapsiperheköyhyydestä:

Hyvä mieli!

Paha haju!