Uusi Kunnioittavasti köyhyydestä –tunnustus journalisteille – tule mukaan raatiin valitsemaan voittajatyöt!

EAPN Itävallan verkosto, Die Armutskonferenz, on palkinnut vuodesta 2010 alkaen vuosittain journalisteja, jotka kirjoittava kunnioittavasti sekä sosiaalisia ja taloudellisia syitä analysoiden köyhyydestä ja köyhyyttä kokeneiden elämästä. Palkinnon saajat valitsee köyhyyttä kokeneista koostuva raati.

Itävallan verkosto on nyt laajentamassa palkintoa muihinkin EAPN:n jäsenverkostoihin. Projektiin ovat lähteneet mukaan Unkarin, Kroatian, Islannin, Saksan, Slovakian, Viron ja Suomen verkostot.

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin tulee jakamaan Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen loppuvuonna 2016. Tunnustuksella halutaan tukea ja tuoda esille köyhyydestä laadukasta journalismia tekeviä tahoja sekä antaa köyhyyttä kokeneille ihmisille mahdollisuus tuoda esiin mielipiteensä siitä, miten media kuvaa heidän todellisuuttaan.

Kokoamme nyt raatia, joka valitsee tunnustuksen saajat. Raati kokoontuu kolme kertaa syksyn 2016 aikana sekä osallistuu tunnustusten jakotilaisuuteen. Raati tutustuu tapaamisten välissä kilpailuun ilmoitettuun materiaaliin kotityönä. Raadin jäsenien ateria- ja matkakulut korvataan.

Kilpailu julkistetaan syksyllä ja siihen voivat ilmoittaa töitä sekä journalistit itse, että kuka tahansa muukin. Jutut voivat olla niin lehdistä, radiosta, televisiosta kuin verkkomediastakin. Materiaalia kerätään ajalta 1.11.2015-31.10.2016.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan raadin toimintaa, ota yhteyttä alla mainittuihin yhteystahoihin. Raadin jäseniltä oletetaan omakohtaisia kokemuksia köyhyydestä ja osallistumista raadin tapaamisiin syys-joulukuussa Helsingissä sekä mahdollisuutta käyttää aikaansa materiaalin läpikäyntiin kotitehtävänä 2-3 viikon aikana marraskuussa 2016. Raatiin mahtuu 8-10 henkilöä. Raati kootaan elokuun aikana ja ensimmäinen tapaaminen pidetään syyskuun alussa.

Lisätietoja:
Anna Järvinen, [email protected], 050 586 5677 ja  Matti Cantell,  [email protected], 050 594 5276

LOGO-KunnioittavastiKoyhyydesta