Euroopan kartta, jossa näytetään seitsemän maata kuvakkein.

Video kertoo Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksesta seitsemässä maassa

Toimittajille eri Euroopan maissa annettavista Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksista on tehty kansainvälinen video. Se kertoo köyhyyttä koskevasta journalismista seitsemässä maassa. Tunnustus annetaan toimittajille artikkeleista tai ohjelmista, joissa köyhyyttä on käsitelty laajasti sen sosiaalisia ja taloudellisia syitä analysoiden ja köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkökulmia kunnioittaen.

Itävallasta muualle Eurooppaan

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus on lähtöisin Itävallasta. Itävallan köyhyysverkosto Die Armutzkonferenz on palkinnut toimittajia vuodesta 2010. Tätä nykyä sitä jaetaan lähes kymmenessä Euroopan maassa. Tunnustuksen saajan päättää köyhyyttä kokevista ihmisistä koostuva raati. Ehdokkaita tunnustuksen saajaksi voi esittää kuka vaan. Suomessa tunnustus jaetaan tänä vuonna viidettä kertaa.

Eri maissa ehdokkaiden arviointiin ja tunnustuksen jakamiseen osallistuvat vapaaehtoiset ja järjestöjen työntekijät ovat yleensä tavanneet vuosittain jossain tunnustuksen jakavista maista. Tänä vuonna oli tarkoitus tavata Unkarissa maaliskuussa, mutta tapaaminen peruuntui koronapandemian vuoksi. Sen sijaan päätettiin tehdä yhteinen video, jossa kerrotaan tunnustuksesta eri maissa.

Videolla ovat Suomen lisäksi mukana Itävalta, Kroatia, Pohjois-Makedonia, Romania, Serbia ja Unkari. Tunnustuksen jakavista maista puuttuvat ainakin Islanti ja Portugali. Tunnustuksen kansainvälinen ryhmä on suunnitellut myös eurooppalaisen tunnustuksen jakamista tulevaisuudessa.

Videolla raadin jäseniä, toimittajia, koordinaattoreita

Monissa maissa tunnustuksenjakotilaisuuden vuonna 2019 julkaistuista journalistisista töistä piti olla tämän vuoden alussa. Nopeasti pahentuneen koronatilanteen vuoksi osassa maista tunnustuksenjako jäi tämän vuoksi järjestämättä ja videolla esitellään vain seitsemän maan tunnustukset vuodelta 2019. Jokaisesta maasta kuullaan yhtä raadin jäsentä, raadin työskentelyn ja tunnustuksen jaon järjestelyiden koordinaattoria ja palkittua toimittajaa.

Suomesta Kansalaistoimintaryhmän koordinaattori Jaana Saikkonen kertoo raadin jäsenenä, miksi hän pitää tunnustusta tärkeänä. Viime vuonna palkituista toimittajista Seppo Heikkinen Ylestä kertoo köyhyystilastoja käsitelleen laajan juttunsa synnystä. Heikkinen sai tunnustuksen Köyhyyden anatomia -juttukokonaisuudesta yhdessä tuottaja Sami Kieksin kanssa. Kieksi oli tehnyt kokonaisuuteen videoita köyhyyttä kokeneiden ihmisten tilanteista. Suomen osuuden videoon on kuvannut ja leikannut Jouko Vatanen.

Katso kansainvälinen video. Se on tekstitetty englanniksi.

Journalism Prize for Respectful Reporting on Poverty -video