Järjestöjen kannanotto uuden Euroopan puolesta

177 eurooppalaista ja kansallista kansalaisjärjestöä ja ammattiliitoa tekivät 12.9. yhteisen kannanoton uuden Euroopan puolesta, joka paremmin takaisi kestävää hyvinvointia ihmisille ja maapallolle.

Lue kannanotto täältä.

Uusi Eurooppa ihmisille ja maapallolle sekä hyvinvointia kaikille

Eurooppa on tienhaarassa ja eurooppalainen yhteistyö ja sen tuomat etuudet ovat vaakalaudalla. Nykyinen kriisi osoittaa miten tärkeää on pohtia peruskysymyksiä: Miten voimme varmistua siitä, että eurooppalaiset hankkeet lunastavat lupauksensa koskien rauhaa, demokratiaa ja yhteisvastuuta? Miten Eurooppa voi tehdä työtä ihmistensä hyväksi?

Liian moni ihminen Euroopassa on pettynyt Euroopan unioniin ja tuntee olevansa kaukana sen toimielimistä ja politiikasta. Kuitenkin on olemassa ryhmiä, kuten poliitikkoja, ammattijärjestöjä, kansalaisjärjestöjä ja paikallisia toimijoita, jotka ovat valmiita toimimaan uuden hyvinvoivemman Euroopan puolesta ja näin mahdollistamaan Euroopan, joka on inklusiivinen, avoin, oikeudenmukainen ja kestävä kaikille.

Vastustetaan populistisia ratkaisuja, kohdataan haasteet yhdessä

Euroopassa vallitseva kriisi on seurausta elintason laskusta, ostovoiman heikkenemisestä ja epävarmuudesta suhteessa työhön. Nämä puolestaan ovat seurausta kasvavasta säästöpolitiikasta, hallitsemattomasta maahanmuutosta sekä ilmastonmuutoksen seurauksena johtuvasta ympäristön tuhoutumisesta. Tilanteesta johtuen ihmiset ovat lähteneet etsimään vastausta yhteistyölle ja solidaarisuudelle vahingollisesti euroskeptisyydestä, nationalismista ja suvaitsemattomuudesta.

Monet näistä haasteista, kuten eriarvoisuus, ilmastonmuutos, luonnonvarojen ehtyminen sekä globaalitalous, joka hyödyttää vain pientä osaa ihmisistä, ovat paremmin ratkaistavissa yhdessä kuin yksittäisten maiden toimesta. Tässä keskeisenä toimijana on Euroopan unioni, joka ilmentää kansainvälistä yhteistyötä ja on johtavassa asemassa kestävässä- ja osallistavassakehityksessä, ihmisoikeuksien edistämisessä ja joka myös mahdollistaa ihmisten liikkumisen turvallisesti ja toivottaa hädänalaiset pakolaiset tervetulleiksi.

Taistellaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämmän Euroopan puolesta

Jotta olisi mahdollisuus saada aikaan kestävä, sosiaalisesti hyvinvoivempi Eurooppa ihmisille ja maapallolle, tarvitaan ratkaiseva muutos poliittisessa tahtotilassa, ohjauksessa ja toimintatavoissa.  YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmassa eli Agenda 2030:ssa, jossa ihmiset, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, terveys, ympäristön suojelu, demokratia ja avoimuus ovat keskiössä, on visioitu, että EU:n talouspolitiikan on kuljettava käsikädessä sosiaali- ja ympäristöpolitiikan kanssa.  EU:n politiikan tulee tukea demokratiaa, dialogia ja lisätä tasa-arvoa sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.  Tarvitsemme Euroopan, joka tähtää kaikkien elintason parantamiseen.

Nykyinen suuntaus heikentää EU:n toimintamahdollisuuksia ja riisuu näin pois suojan ihmisiltä ja maapallolta. Nykyinen talouspolitiikka, joka keskittyy vähentämään alijäämää ja parantamaan kilpailukykyä, on edistänyt liian kapeaa tulkintaa kasvusta ja yritysten voitot eivät ole tavoittaneet tavallisia palkansaajia ja näin ne eivät ole myöskään parantaneet ihmisten elämää. Juuri tämä politiikka, joka sivuuttaa Euroopan ja eurooppalaisten hyvinvoinnin, on synnyttänyt Euroopassa vallitsevan vieraantumisen ja epäluottamuksen. Nyt tarvitaan uusia, progressiivisia eurooppalaisia aloitteita, joilla tarjota konkreettisia etuja ihmisille ja joiden avulla voidaan voittaa takaisin ihmisten luottamus.  Parempi Eurooppa, jossa yhteinen eurooppalainen toiminta luo konkreettista hyötyä ihmisille ja maapallolle, kuten ihmisarvoista työtä, laadukkaita työpaikkoja, parempia elinoloja ja vastuullista toimintaa ilmasto-ja ympäristökysymyksissä sekä maahanmuutto- ja kotoutumiskysymyksissä.

Kuuntele ja osallista

EU:n toimijoiden tulee kuunnella ja lisätä kansalaisten osallisuutta kaikissa ikäryhmissä ja sosiaaliryhmissä, jotta ihmisten huolien ja toiveiden kuuleminen olisi mahdollista. Tärkeää on vahvistaa etenkin nuorten ikäpolvien osallisuutta. Näin olisi mahdollista lisätä positiivisempaa näkemystä Euroopasta kansalaisten keskuudessa. Tarvitaan aitoa, demokraattista ja osallistavaa vuoropuhelua Euroopan tulevaisuudesta, ja siitä, miten EU voi konkreettisesti hyödyttää eurooppalaisia. Olemme valmiita toimimaan aktiivisesti tässä vuoropuhelussa.