Anna Järvinen: Laadukkaasta köyhyysjournalismista palkitaan toimittajia eri puolilla Eurooppaa

17.5.2018

Jo kahdeksassa Euroopan maassa palkitaan toimittajia laadukkaasta köyhyyttä koskevasta journalismista. Unkarissa vapaan lehdistön kutistuminen vaikeuttaa köyhyydestä kirjoittamista. Joissain maissa palkinnot jakavaan raatiin on vaikea saada jäseniä köyhäksi leimautumisen pelossa.

EAPN-Fin jakaa vuosittain Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen journalisteille, jotka ovat tehneet juttuja kunnioittavasti sekä taloudellisia että sosiaalisia syitä analysoiden köyhyydestä ja köyhyyttä kokeneiden elämästä. Tunnustuksen saajat valitsee köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati.

Tunnustus on saanut alkunsa EAPN (European Anti Poverty Network) Itävallan verkostosta, joka on jakanut vastaavaa palkintoa vuodesta 2010. Itävallan verkosto halusi levittää palkintoa myös muihin EAPN:n kansallisiin verkostoihin. Ensimmäisessä aallossa vuonna 2016 mukaan projektiin lähtivät Suomen lisäksi Unkari, Kroatia ja Islanti. Vuonna 2017 journalistipalkintoa lähtivät kehittämään Makedonian, Romanian ja Serbian verkostot.

Edustajat näistä kahdeksasta maasta tapasivat Belgradissa 12. huhtikuuta 2018 ja kävivät läpi kokemuksia viimeisimmistä palkintojenjakotilaisuuksistaan. Kaikkien maiden journalistipalkinnossa on jotain samaa, mutta jokainen maa on tuonut palkintoon myös oman mausteensa.

Köyhyyttä kokeneiden ihmisten ääni

Eri maiden köyhyysverkostot toteuttavat journalistipalkintoa tiettyjen raamien puitteissa. Töitä kisaan voi ilmoittaa kuka vaan – vaikkakin aikataulu ja materiaalin keräämistavat vaihtelevat. Kriteerit hyvälle köyhyysaiheiselle journalismille pohjautuvat Itävallan verkoston oppaaseen ja kriteeristöön, jotka kukin maa on muokannut kansalliseen kontekstiin sopivaksi.

Keskeistä kaikissa maissa on, että palkittavat työt valitsevat ihmiset, joilla on itsellään kokemusta köyhyydestä. Tunnustukset jaetaan palkintojenjakotilaisuudessa, jossa raadin jäsenet pääsevät ääneen ja jakavat tunnustukset.

Itävallassa ehdokkaita vuosi vuodelta enemmän

Itävallassa tunnustusta on jaettu pisimpään ja kisaan ilmoitettujen töiden määrä on koko ajan kasvanut. Viimeisimpään kisaan oli ilmoitettu jo yli 50 työtä. Myös palkintojenjakotilaisuudessa oli ennätysmäärä osallistujia, paljon myös palkittujen journalistien perheenjäseniä ja kollegoita.

Islannissa palkintojenjakotilaisuus oli vasta edessä. Kaikki edellisen vuoden raatilaiset olivat halukkaita jatkamaan ja lisääkin oli ilmoittautunut. Töitä kisaan ei sen sijaan ole ehdotettu. Verkoston edustajat totesivat, että he ovat niin pieni kansa, että journalistien kiinnostuksen herättäminen vaatii henkilökohtaista kontaktointia puhelimella.

Unkarissa itsenäisen lehdistön puute estää köyhyydestä kirjoittamisen

Unkarin verkoston edustajat kertoivat, että heillä politiikka ja media ovat vahvasti sidoksissa. Tämänkeväisten vaalien jälkeen ainut itsenäinen sanomalehti suljettiin. Valtion lehdet eivät saa kirjoittaa köyhyydestä.

Kokouksen kanssa samana päivänä oli julkistettu lista valtion vihollisista, ja sieltä löytyi monia toimittajia. Yksi palkinnon saanut juttu olikin Romanian puolella toimivasta lehdestä, jonka kirjoitus käsitteli köyhyyttä Unkarissa.

Naistenlehtien asema köyhyyden käsittelyssä on tullut tärkeämmäksi, koska ne voivat kirjoittaa eri aiheista vapaammin. Unkarin verkoston edustajilla huolena on, löytyykö kisaan enää laadukkaita juttuja köyhyydestä.

Kroatiassa kisassa enimmäkseen tv- ja radio-ohjelmia

Kroatiassa kisaan oli ilmoitettu enimmäkseen tv- ja radiojuttuja, kun taas Suomessa lähes kaikki kisaan ilmoitetut työt olivat printti- tai verkkomedioista. Kroatiassa palkintojenjako herätti laajasti kiinnostusta ja muun muassa suurin kansallinen media kirjoitti palkinnosta.

Romaniassa, Makedoniassa ja Serbiassa tunnustus jaettiin nyt ensimmäisen kerran. Romaniassa juttuja kisaan oli ilmoitettu vähän, vain kymmenen. Raadin toisen tapaamisen jälkeen niitä koetettiin kerätä vielä lisää, mutta ehdotuksia ei yrityksestä huolimatta saatu enempää.

Romaniassa, kuten Kroatiassakin, on käytössä lomake, johon kisaan ilmoitetusta jutusta ja toimittajasta on täytettävä lyhyt esittely ja perustiedot. Tämä varmastikin karsii jonkin verran mukaan ilmoitettavien juttujen määrää verrattuna esimerkiksi Itävallan ja Suomen käytäntöön, jossa esittelyä toimittajasta ei tarvitse tehdä.

Köyhäksi leimautumisen pelko estää raatiin tulemista

Makedoniassa oli hankaluuksia saada köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati kasaan. Ihmiset eivät halunneet tulla leimatuiksi köyhiksi. Viisi edustajaa raatiin kuitenkin löytyi eri järjestöjen kautta. Myös yhteisiä tapaamisaikoja oli vaikea löytää pitkien välimatkojen takia ja siksi, että kaikki raadin jäsenet olivat töissä. Verkoston jäsenet totesivat tämän kertovan työssäkäyvien köyhyyden yleisyydestä.

Myös Serbiassa kaikki raadin jäsenet olivat töissä käyviä köyhiä. Miehiä oli vaikea saada raatiin, koska he kokevat köyhyyden vielä leimaavampana kuin naiset.

Serbian verkosto oli positiivisesti yllättynyt toimittajien myönteisestä asenteesta palkintoa kohtaan. Palkinnon voittaneet toimittajat jakoivat aktiivisesti tietoa omasta palkitsemisestaan Facebookissa ja kilpailu sai näin näkyvyyttä, vaikka palkintojenjakotilaisuuteen ei osallistunut kovin paljon ihmisiä.

Huoltaja-säätiö mukaan tukemaan laatujournalismia köyhyydestä

Suomessa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus jaettiin marraskuussa 2017 toisen kerran. Tunnustuksen sai Jani Kaaron blogi blogi ”Paraneeko köyhyys rahalla?”. Lisätietoa tunnustusten jaosta löytyy täältä.

Vuoden 2018 tunnustuksen saajaksi voi ilmoittaa juttuja 2.11.2018 mennessä. Huoltaja-säätiö myöntää tänä vuonna tunnustuksen saajalle 1 000 euron palkinnon. Säätiö haluaa näin tukea köyhyyttä käsittelevää laatujournalismia.

Jatkossa köyhyysaiheista journalistipalkintoa on tarkoitus levittää myös muihin EAPN:n jäsenverkostoihin. Jäsenverkostoja on 31 maassa. Myös Euroopan tasoisen journalistipalkinnon luomista on verkostoissa jo alettu pohtia.

Anna Järvinen
EAPN-Finin hallituksen jäsen