EAPN-Finin hallitusohjelmatavoitteet: painopisteeksi köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen

Eduskuntavaalit pidetään 14. huhtikuuta. EAPN-Fin on julkaissut verkoston yhdessä laatimat hallitusohjelmatavoitteet. Verkosto vaatii köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä vaalien jälkeisen hallitusohjelman painopisteeksi.

Suomi on sitoutunut vähentämään köyhyyttä ja eriarvoisuutta osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Köyhyys- tai syrjäytymisriskin vähentäminen on myös yksi EU:n Eurooppa 2020 -strategian päätavoite. Suomessa elää noin 850 000 henkilöä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Tavoitteena on ollut, että määrä laskee 770 000 ihmiseen vuoteen 2020 mennessä. Tässä tavoitteessa ei ole juuri edetty.

Köyhyyden vähentämistä edellyttävät myös lukuisat kansainväliset Suomen lainsäädäntöön sisältyvät ihmisoikeussopimukset.

Perusturvan taso on liian matala, eikä se kata kohtuullisia elinkustannuksia. Monet joutuvat turvautumaan pysyvästi viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi tarkoitettuun toimeentulotukeen.

Jo 90-luvulla syntyneistä leipäjonoista on korkea aika päästä eroon. Vaikka työttömyys on alentunut, pitkäaikaistyöttömyys on edelleen korkeaa. Köyhyyden ylisukupolvistuminen jatkuu ja huono-osaisuus kasautuu. Velkaongelmien määrä on ennätyslukemissa.

EAPN-Fin korostaa, että köyhyyden vähentämisen näkökulman tulee olla mukana kaikessa päätöksenteossa.

Kuva: Matti Björkman/Lehtikuva/Eduskunta

Lue EAPN-Finin hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023