EAPN-Finin yleiskokous 29.11.2013 ja uusi hallitus

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 29.11.2013. Yleiskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 sekä hallituksen valinta.

Alustuksen tilaisuudessa piti tutkija Jouko Karjalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta otsikolla Köyhyys ja huono-osaisuus hyvinvointiyhteiskunnassa.

Uusi hallitus tuli valituksi yksimielisesti. Uutena puheenjohtajana aloittaa Tiina Saarela ja varapuheenjohtajaksi valittiin Jiri Sironen.

EAPN-Finin hallitus 2014
pj. Tiina Saarela, Kirkon diakonia ja sielunhoito (KDS)
vpj. Jiri Sironen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT
Marja Eronen, Suomen Nivelyhdistys ry
Jukka Haapakoski, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Anu Haapanen, Suomen Setlementtiliitto
Olavi Kaukonen, A-klinikkasäätiö
Marjatta Kaurala, Kriminaalihuollon tukisäätiö
Juha Keränen, Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö TVY
Tuula Luoma, Suomen Punainen Risti
Outi Ruishalme, Suomen Mielenterveysseura
Terttu Savola, Hyvinvointivaltion vaalija
Seppo Soine-Rajanummi, Mannerheimin lastensuojeluliitto
Katariina Suomu, Ensi- ja turvakotien liitto