EAPN:ltä uusi raportti: Working and poor

Uusi englanninkielinen raportti ”Working poor″ löytyy EAPN Euroopan verkkosivuilta. Raportti käsittelee työssäkäyvien ihmisten kohtaamaa köyhyyttä. EAPN on vuosina 2010-2013 seurannut  jäsenmaiden tilannetta sekä erilaisten poliittisten valintojen vaikutuksia ongelmaan.

Linkki julkaisuun: Working poor – EAPN Position Paper on In-Work Poverty