EAPN vaatii vähimmäistoimeentulon turvaavaa puitedirektiiviä

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN on jo pitkään vaatinut vähimmäistoimeentulon turvaavan puitedirektiivin luomista. Se tarjoaisi yhteisen kehyksen, jossa asetettaisiin vähimmäisvaatimukset: vahvistettaisiin yhteiset tavoitteet, määritelmät, periaatteet sekä seurantamenetelmät, joilla turvattaisiin oikeus vähimmäistoimeentuloon kaikkialla EU:ssa. Jäsenvaltiot saisivat itse määritellä tarkemmin oman järjestelmänsä ehdot.

Vähimmäistoimeentulo turvattava nyt jos koskaan

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaan jokaisella, jolla ei ole riittäviä varoja, on oikeus riittäviin vähimmäistoimeentuloetuuksiin, joilla varmistetaan ihmisarvoinen elämä kaikissa elämän vaiheissa, ja työmarkkinoille ja yhteiskuntaan osallistumisen mahdollistavien tavaroiden ja palvelujen tosiasialliseen saatavuuteen. EAPN korostaa, että nyt jos koskaan on aika turvata vähimmäistoimeentulo kaikissa EU-maissa, kun miljoonilta ihmisiltä puuttuvat riittävät resurssit koronapandemian aiheuttaman kriisin vuoksi.

EAPN ehdottaa riittävyysindikaattoriksi pienituloisuusrajaa, joka on 60 prosenttia mediaanitulosta. Tason määrittelemiseksi tarvittaisiin kuitenkin jäsenmaiden tilanteet paremmin huomioivia viitebudjetteja. Viitebudjetit ovat viitteellisiä esimerkkilaskelmia budjetista, joilla ihminen tai perhe pystyy hankkimaan toimeen tulemisekseen välttämättömät tavarat ja palvelut.

EAPN näkee, että EU-lainsäädäntö mahdollistaisi jo nykyisellään vähimmäistoimeentulon turvaavan direktiivin säätämisen. EAPN ei ehdota, että vähimmäistoimeentulon rahoitus siirtyisi jäsenmailta EU:lle.

EAPN:n linjaus sisältää myös vaatimuksia EU:n laajuisen minimipalkan luomiseksi.

Lue lisää

EAPN Position Paper on Adequate Income