Ihmisoikeuksien takapakki, köyhyyden lisääntyminen, sairastamisen kallistuminen järjestöjen hallitusohjelmahuolina

EAPN-Fin arvioi, että hallitusohjelman ehdotukset lisäävät köyhyyttä ja vaarantavat yhä useamman ihmisarvoisen elämän edellytykset. Myös monet verkoston jäsenjärjestöt ja muut sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat kommentoineet hallitusohjelmaa.

Vaikutukset kasautuvat samoille ihmisille

SOSTE on huolissaan siitä, että eri toimien kasautuvat vaikutukset osuvat samoihin ihmisiin ja leikkaavat merkittävästi pienituloisimpien toimeentuloa. Päätökset vievät yhä kauemmas köyhyyden vähentämisen tavoitteesta, johon Suomi on sitoutunut.

SOSTE arvioi, että köyhyys ja toimeentulovaikeudet lisääntyvät ja toimeentulotuen tarve kasvaa. Esimerkkinä otetaan Helsingissä vuokralla asuvaan yksinhuoltajan tilanne, johon osuvat indeksijäädytykset, työttömyysturvan suojaosan ja lapsikorotusten poistaminen, asumistuen ja toimeentulotuen leikkaukset sekä asiakasmaksujen ja lääkkeiden hintojen nousu. ”Tutkijat ovat laskeneet pelkästään lapsikorotusten poistamisen lisäävän lasten köyhyysriskiä.”

Ihmisoikeusajattelu kääntyy taaksepäin

Perus- ja ihmisoikeudet eivät Ihmisoikeusliiton mukaan ole hallitusohjelman lähtökohtana. Oikeusvaltio, demokratia ja ihmisoikeudet sisältyvät ohjelmassa lähinnä oikeuspolitiikkaa sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsitteleviin osioihin. Tässä suhteessa ohjelma vie ihmisoikeusajattelua taaksepäin. 

Liitossa ollaan huolissaan siitä, että hallitusohjelmassa pyritään useissa kohdissa laskeutumaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten minimitasolle, vaikka Suomessa julkisen vallan tehtävänä on edistää aktiivisesti perus- ja ihmisoikeuksia. 

”Hallitusohjelmassa luvataan selkeyttää sosiaaliturvaetuuksien järjestelmää, mikä on tervetullutta. Sen sijaan suunnitellut sosiaaliturvaetuuksien heikennykset näyttävän kohdistuvan suhteettoman paljon köyhimmille ihmisille. Leikkausten kasautumisesta on vasta alustavia laskelmia. Suunnitelmien vaikutusten kokonaisarviointi onkin välttämätöntä” Ihmisoikeusliitto korostaa.

”Äärimmilleen venytetty toimeentulo ja sen aiheuttama kuormitus voi pikemminkin lisätä esimerkiksi terveysongelmia ja aiheuttaa säästöjen sijaan kustannuksia. Leikata saa, mutta ei kaikkein köyhimmiltä. Tälle asettavat rajat perustuslaki sekä kansainväliset ihmisoikeussopimukset.”

Lapsiperheiden toimeentulo vaikeutuisi monilla kaavailluilla leikkauksilla

Ensi- ja turvakotien liitosta muistutetaan, että hallituksen kaavailemat leikkaukset voivat olla kohtuuttomia tilanteessa, jossa elinkustannukset nousevat. Lapsiperheille erityisen huolestuttavia ovat suunnitelmat ensisijaisten etuuksien leikkauksista ja niiden lapsikorotusten poistamisesta, indeksien jäädyttämisestä, asumistukeen ja myös toimeentulotukeen tehtävät leikkaukset. Asumiskulut vievät suuren osan lapsiperheiden käytettävissä olevista tuloista. 

Tarttumattomien sairauksien järjestöverkostossa kannetaan huolta muun muassa sote-palvelujen yhdenvertaisuudesta ja sairastamisen kustannusten noususta.

Kansalaisareena on huolissaan järjestöihin kohdistuvista leikkauksista, jotka vaikuttavat suoraan heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.

SOSTE on koonnut sivuilleen järjestöjen kannanottoja hallitusohjelmaan.

Lue lisää

EAPN-Finin kannanotto hallitusohjelmaan 21.6.2023

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat kommentoineet ahkerasti hallitusohjelmaa
Uutinen SOSTEn verkkosivuilla

SOSTE kokosi hallitusohjelman viisi seurattavaa asiaa

Vahva ja välittävä Suomi: Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelma 20.6.2023 pdf

Toimintasuunnitelma köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä pdf