Inhimillisempi Eurooppa 17.12. Helsinki ja 19.12. Tampere

Eurovaalit pidetään toukokuussa 2019. Niissä keskustellaan monista kansalaisjärjestöjä koskettavista asioista. Kahdessa Inhimillisempi Eurooppa -tilaisuudessa pureudutaan sosiaalisen Euroopan ulottuvuuksiin ja tulevaisuuteen sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokratian tilaan. Ensimmäinen tilaisuus on Helsingissä Eurooppa-salissa 17.12. kello 9–11 ja toinen Tampereella Kumppanuustalo Arttelissa 19.12. kello 13–15.

Ohjelma rakenttuu muun muassa seuraavien kysymysten ympärille: Miten rakennetaan tasa-arvoisempaa ja hyvinvoivaa Eurooppaa? Mitä Euroopan unioni voi tehdä köyhyyden torjumiseksi? Mikä on sosiaalisten oikeuksien pilarin merkitys sosiaalisemman Euroopan rakentamisessa?

Entä miltä näyttää demokratian ja kansalaisyhteiskunnan tila Euroopan unionissa? Onko sillä voimia turvata demokratian edellytykset jäsenmaissaan? Luottavatko kansalaiset unioniin ja onko mahdollista, että EU:n kaltainen jätti huomioi kansalaisyhteiskunnan päätöksenteossaan? Miten kansalaisyhteiskunnan ääni saadaan paremmin kuulumaan EU-tasolla?

Tilaisuudet järjestävät SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, EAPN-Fin Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto ja Euroopan parlamentin Suomen toimisto.

Inhimillisempi Eurooppa -keskustelutilaisuus Helsingissä 17.12.2018

Inhimillisempi Eurooppa -keskustelutilaisuus Tampereella 19.12.2018