Kasvokuva puheenjohtaja Irja Remekselä

Irja Remekselä on EAPN-Finin uusi puheenjohtaja – yleiskokouksessa puhutti digisyrjäytyminen

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 9. marraskuuta. Se valitsi uuden hallituksen ja puheenjohtajat. Kokouksen aluksi Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Anne Kouvonen puhui aiheesta Digitaaliset julkispalvelut: toteutuuko yhdenvertaisuus?

Yleiskokous päättää verkoston toimintapolitiikasta. Se myös valitsee verkostolle puheenjohtajat ja hallituksen. Toukokuusta yleiskokoukseen asti puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Marjatta Kaurala, koska puheenjohtaja Olavi Kaukonen jätti tehtävän toukokuussa. Kaurala oli yleiskokouksessa ehdolla varapuheenjohtajaksi ja tähän tehtävään hänet myös valittiin. Puheenjohtajaksi tuli valituksi Irja Remekselä, joka on toiminut useamman vuoden aktiivisesti EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmässä.

EAPN-Finin hallituksen jäsenet valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Myös toinen kahden vuoden pesti samassa tehtävässä on mahdollinen. Tämän vuoden hallituksesta ensi vuonna jatkavat Elina Aaltonen, Leena Eräsaari, Janne Haikka, Irma Hirsjärvi, Oskari Korhonen, Aino Rukkila ja Anne Tyni. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Jonna Lehikoinen Ensi- ja turvakotien liitosta, Sari Nieminen Kirkkohallituksen diakonian ja sielunhoidon yksiköstä, Anna-Mari Niiranen Takuusäätiöstä, Päivi Nykyri SOSTEsta ja Aino Sarkia Pelastakaa Lapset ry:stä.

Etälamaannusta, mutta myös paljon aktiivisuutta

Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokousosallistujille tarjottiin myös katsaus kuluvan vuoden toimintaan. Anna Järvinen esitteli vuoden tuoreen Köyhyysvahdin.

Sekä vuotta 2020 ja 2021 ovat leimanneet monet luopumiset, jonkinlainen etälamaannus: Kansalaistoimintaryhmän kokoontumiset ja osallistujien määrät ovat vähentyneet, koska etätapaamiset eivät ryhmällä toimi. Myös osan hallituksen jäsenistä on ollut vaikea osallistua.

Verkosto ei ole juuri pystynyt järjestämään teema-aamukahveja, joita on suunniteltu yhdeksi uudeksi tavaksi osallistua verkoston toimintaan. Alkuvuonna 2021 järjestettiin kuitenkin verkossa aamukahvitilaisuus kuntavaalitavoitteista ja lokakuussa hybriditilaisuutena Köyhyysvahdin julkistus.

Yleiskokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Kuten aiempina vuosina verkostossa jatkavat kolme työryhmää, Kansalaistoimintaryhmä, Lapsiperheköyhyys ja Terveys ja köyhyys -työryhmät. Sisältötyötä tehdään paljolti niissä.

Ensi vuonna on tarkoitus taas tehdä Sosiaaliturvan tarkistuslista, Köyhyysvahti, järjestää köyhyyttä kokeneiden ja päättäjien tapaaminen ja jakaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus toimittajille. Nämä jo pitempään vuosittain toistuneet toimet alkavat olla EAPN-Finin parhaiten tunnettua toimintaa.

Kohtaamisista näytöllä tapahtuvaan itsepalveluun

Aiemmin ihmiset hakivat julkisia palveluita kohtaamalla koulutettuja ammattilaisia nk. katutason, street level, byrokratioissa; toimistoissa. Niissä käytiin yhdessä työntekijän kanssa läpi asiakkaan tarpeita ja sitä, miten kyseinen organisaatio voisi ihmistä auttaa eteenpäin.

Nyt tämä vuorovaikutus tapahtuu yhä enemmän internetissä digitaalisten itsepalvelujärjestelmien ja prosessien avulla. Julkispalveluissa on paljolti siirrytty katutason byrokratioista näyttötason, screen level, byrokratioihin. Yleiskokouksessa professori Anne Kouvonen avasi sitä, mitä tämä muutos merkitsee eri väestöryhmille. Hän tarkasteli asiaa maahanmuuttajataustaisten ihmisten näkökulmasta, mutta havainnot koskevat yhtä lailla monia muita väestöryhmiä.

Kouvonen totesi, että haavoittuvilla ryhmillä digitaaliset itsepalvelujärjestelmät vähentävät ihmisten mahdollisuutta aktiiviseen ja itsenäiseen asiointiin. Ne myös pakottavat etsimään ja odottamaan ulkopuolista apua; tekevät riippuvaiseksi muiden ihmisten tarpeista ja aikatauluista.

Koska digitukea ja terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä hoidettavia asioita ei voi erottaa toisistaan, ”digituki” tai toisen puolesta-asiointi voivat pahimmassa tapauksessa vaarantaa yksityisyyden suojan, asioiden luottamuksellisen käsittelyn ja tiedon oikeellisuuden. Ne voivat altistaa itsemääräämisoikeuden menettämiselle ja hyväksikäytölle.

Tutustu Anne Kouvosen yhdessä tutkijatohtori Ulla Buchertin kanssa tekemään esitykseen:

Anne Kouvonen – Ulla Buchert Digitaaliset julkispalvelut – toteutuuko yhdenvertaisuus Esitelmä EAPN-Fin yleiskokous 2021

EAPN-Finin yleiskokoukseen osallistuivat edustajat 34 jäsenjärjestöstä. Kaikkiaan EAPN-Finilla on 54 jäsenjärjestöä tai -verkostoa. Yhteensä osallistujia oli noin 50.

Erja Saarinen