Kaksi mukia edessä seteleitä ja kolikoita

Mitä eläminen maksaa? Kohtuullisen minimin viitebudjeteille tehty hintapäivitys

Kohtuullisen minimin viitebudjetit ovat esimerkkilaskelmia siitä, paljonko kohtuulliseen elämään tarvitaan Suomessa rahaa. Kohtuullinen minimi tarkoittaa rahamäärää, jolla ihminen tulee toimeen, maksaa asumisen ja laskut ja voi osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Nyt kohtuullisen minimin viitebudjeteille on tehty vuoden 2021 hintapäivitys.

Kuluttajatutkimuskeskuksessa laadittiin kohtuullisen minimin viitebudjetit ensimmäisen kerran vuonna 2010. Viitebudjetti on esimerkkilaskelma, joka kuvaa hyödykekoreihin valitut hyödykkeet ja niiden kustannukset tietylle kulutustasolle erilaisille kotitalouksille, kuten yksin asuville, pareille ja lapsiperheille.

Kuluttajatutkimuskeskuksen viitebudjetit on laadittu kohtuullisen minimin kulutustasolle, jolla kulutusmenot ovat alhaisemmat kuin keskimääräinen kulutus, mutta joka on samalla hieman yli pienituloisuusrajan, joka oli 2019 yhden hengen taloudessa 1 280 euroa kuukaudessa. Keskimääräinen kulutus oli 2016 yhden hengen kotitaloudessa 1 950 euroa kuukaudessa.

Viitebudjettien hintoja on päivitetty kaksi kertaa kuluttajahintaindeksillä 2014 ja 2016. Vuoden 2014 hintapäivityksen yhteydessä tarkistettiin hyödykekorien sisältöjä ja lisättiin viitebudjetteja lapsiperheille, joissa on teini-ikäisiä lapsia. Viitebudjettien hyödykekorien sisällöt on päivitetty kerran vuonna 2018. Nyt tehty vuoden 2021 hintapäivitys perustuu 2018 päivitetyille kohtuullisen minimin viitebudjeteille, jossa hyödykeryhmien kustannukset päivitettiin. Hyödykekorien sisältöjä ei ole tarkistettu.

Erja Saarinen

Lue lisää

Anna-Riitta Lehtinen: Mitä eläminen maksaa?Kohtuullisen minimin viitebudjettien hintapäivitys 2021 Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja – Publications of the Faculty of Social Sciences 2021:191. Helsinki 2021.