Nuoria pyydetään kertomaan köyhyydestä

Miten köyhyys ilmenee ja vaikuttaa nuorten elämässä? Turun yliopiston tutkijat kysyvät asiaa nuorilta. 15–21-vuotiaita pyydetään kirjoittamaan köyhyydestä 9.12. mennessä.

Tutkijat toivovat, että kirjoittajat kertovat vapaamuotoisesti omin sanoin siitä, miten he kokevat köyhyyden ja millaisia keinoja he käyttävät pärjätäkseen arjessa.

Suomessa elää noin 120 000 alaikäistä pienituloisessa perheessä. Hintojen nousu on tiputtanut köyhyyteen noin 16 000 uutta lapsiperhettä. Inflaatio on koetellut myös pienituloisia opiskelijoita ja työuransa alussa olevia nuoria.

Kirjoituksia voi lähettää 9.12. saakka. Kirjoittaa voi anonyymisti.

Kirjoituksia käytetään tutkimustyössä. Köyhyydestä nuorten kertomana ei ole tutkimustietoa. Aiempi tutkimustieto on aikuisten kautta tulkittua tietoa. Tavoitteena on vahvistaa nuorten ääntä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Kirjoituskilpailun järjestää Nuorten arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -hanke. Se on osa Koneen Säätiön vuosina 2021−2024 rahoittamaa tutkimushanketta Lasten ja nuorten arjen kokemukset köyhyydestä ja huono-osaisuudesta kriisien jälkeisessä Suomessa 1800-luvulta nykypäivään. Hanke on monitieteinen: se yhdistää historian ja sosiaalityön tutkimusta. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa yhteiskunnallisten kriisien seurauksista köyhien ja huono-osaisten lasten ja nuorten elämään pitkällä aikaperspektiivillä.

Kirjoituskilpailua tukevat Pelastakaa lapset ry, Lastensuojelun keskusliitto, ITLA, SOS-lapsikylä, Ensi- ja turvakotien liitto ja EAPN-Fin.

Lue lisää

Turun yliopiston tiedote: Nuoria pyydetään kertomaan köyhyydestä

Ohjeet kirjoitusten lähettämiseen Lisätietoja antavat Turun yliopiston sosiaalityön erikoistutkija Anna-Maria Isola  ja professori Johanna Kallio