Talouspäätöksillä vahvistettava lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia

Koronakriisin vaikutukset voivat ulottua vuosikymmenien päähän, jos lapsinäkökulma unohdetaan ja lasten, nuorten ja perheiden peruspalveluista sekä etuuksista leikataan talouden tasapainottamiseksi, toteavat lapsi- perhejärjestöt yhteisessä kannanotossaan. Ne vetoavat hallitukseen, jotta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia vahvistetaan syksyn talouspäätöksillä.

Talouspäätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi on nyt erityisen keskeistä, jotta lasten ja perheiden kannalta haitalliset päätökset voidaan välttää ja kriisin pitkäaikaiset elämänkaarivaikutukset torjua.

Lapsi- ja perhejärjestöjen suositukset hallitukselle:

  • Lapsiperheköyhyyttä on torjuttava syksyn talouspäätöksillä
  • Järjestöjen rahoitus on turvattava
  • Lastensuojelun asiakasmitoitus on toteutettava nopealla aikataululla
  • Lasten hyvinvointia vahvistavaa monialaista yhteistyötä on kehitettävä perhekeskus- ja OT-keskustoiminnan kautta

Koottua tietoa lapsiperheköyhyydestä ja koronan vaikutuksista lapsiin ja perheisiin

EAPN-Finin lapsiperheköyhyyttä koskevalle sivulle on koottu tietoa ajankohtaisista lapsiperheiden hyvinvointia koskevista selvityksistä ja kannanotoista. Sieltä löytyvät myös Turun yliopiston INvest-hankkeen politiikkasuositukset, joilla voidaan ehkäistä koronakriisin kielteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten oppimiseen, koulutukseen ja hyvinvointiin.