Asiakasmaksulakiesitys eduskuntaan – edelleen kohtuuttomia maksuja pienituloisille ja paljon sairastaville

Hallitus antoi 17. syyskuuta esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain uudistamiseksi. Sen mukaan palvelujen maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan. Laki ei kuitenkaan edelleenkään suojaisi pienituloisia ja paljon sairastavia kohtuuttomilta maksuilta.

Lakiesityksen mukaan uusia maksuttomia palveluja olisivat esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, sekä eräisiin tartuntatauteihin hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys.

Maksukattoja ei esitetä yhdistettäviksi

Maksukattoa laajennettaisiin suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Vastaisuudessa sitä kerryttäisivät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea. 

SOSTEn edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti toteaa esitystä koskevassa blogissaan, että vaikka uusi laki toisi paljon myönteisiä muutoksia monien ihmisten tilanteeseen, ei se edelleenkään suojaisi pienituloisia ja paljon sairastavia kohtuuttomilta maksuilta. Suurimpana pettymyksenä hän pitää sitä, ettei palvelu-, matka- ja lääkemaksukattoja aiota yhdistää ja että terveyskeskuskäynneistä perittäisiin jatkossakin maksu. Perälahti on ollut mukana asiakasmaksulainsäädäntöä valmistelevassa työryhmässä.

EAPN-Fin teki viime syksynä kyselyn asiakasmaksujen aiheuttamasta taloudellisesta ahdingosta. Se tavoitti ihmisiä, jotka käyttävät paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Kyselyn vastaukset kertoivat siitä, kuinka ihmisten arki voi ajautua kohtuuttoman hankalaksi julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen ja lääkekustannusten vuoksi.

Kohtuuttomien tilanteiden määrästä kertoo muun muassa se, että 2019 ulosottoon meni 456 568 asiakasmaksua. Vielä 2011 määrä oli 240 539 eli kahdeksan vuoden aikana se on lähes kaksinkertaistunut. Suurin ryhmä ulosotossa olevista maksuista on sairaala- ja muita laitoshoitomaksuja.

Lue lisää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Sosiaali- ja terveysministeriö: kysymyksiä ja vastauksia asiakasmaksulain uudistamisesta

EAPN-Fin Asiakasmaksuraportti-uutinen

Pirkko Justander: Unelmieni asiakasmaksulaki -blogi

Riikka Mettälä: Toipuminen vaikeutuu, kun mielen särkymisen lisäksi romahtaa talous -blogi

Ylva Krokfors: Sairastaminen vie monet ulosottoon – IT-lehti

Erja Saarinen: EAPN-Finin raportti kertoo, miten sairaus voi ajaa myös taloudelliseen ahdinkoon -blogi