Sosiaaliturvakomitealta julkaisu ja verkkokeskustelu sosiaaliturvasta ja koronakriisistä

Sosiaaliturvauudistuksen pohjaksi tuotetaan vahvaa tietopohjaa, joka on paitsi asiantuntijoiden myös kaikkien asiasta kiinnostuneiden käytössä. Tietopohjan ensimmäinen aineisto kuvaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmän ja sen rahoituksen.

Toinen aineisto on kooste sosiaaliturvaa ja koronakriisiä koskevasta tutkimustiedosta ja lisätiedon lähteistä. Tähän kokonaisuuteen kuuluu ohjelmajohtaja Olli Kankaan julkaisu Poikkeukselliset ajat avaavat poikkeuksellisia mahdollisuuksia.

Katsaus historiaan ja muutoksen mahdollisuuksiin

Kankaan tekemässä katsauksessa tarkastellaan, miten poikkeukselliset olot ovat vaikuttaneet sosiaalipolitiikan kehitykseen niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Käsittelyssä ovat sodat, talouskriisit ja pandemiaksi kasvaneiden kulkutautien vaikutukset. Ne paljastavat yhteiskunnan murtumakohtia ja sosiaaliturvan aukkopaikkoja.

Julkaisussa hahmotetaan myös yhteiskunnan muutostrendejä ja muutosten mahdollisia sosiaalipoliittisia haasteita. Lopuksi käsitellään eri asteisten sosiaaliturvan uudistusten mahdollisuutta.

Kaikille avoimia verkkokeskusteluita

Sosiaaliturvakomitea tarjoaa kaikkien kiinnostuneiden käyttöön työnsä pohjana olevan tutkimus- ja muun tiedon. Se järjestää myös yleisölle avoimia tapahtumia, joissa keskustellaan sosiaaliturvan uudistamisesta. Koronatilanteen vuoksi ne ovat verkkotilaisuuksia.

Maanantaina 31.8. kello 12.30–13.30 verkkokeskustelua käydään ohjelmajohtaja Olli Kankaan tuoreen julkaisun pohjalta poikkeuksellisesta ajasta ja muuttuvasta sosiaaliturvasta. Mukana keskustelussa on muun muassa SOSTEn valtuuston puheenjohtaja emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen.

Maanantaina 21.9. kello 13–15 esillä ovat suomalaisen sosiaaliturvan vahvuudet ja varjopuolet.

Tapahtumat toteutetaan suorana verkkolähetyksenä, joka on mahdollista katsoa myös jälkikäteen tallenteena. Linkit videolähetyksiin julkaistaan sosiaaliturvauudistuksen verkkosivulla ennen tapahtumia.

Twitterissä sosiaaliturvan uudistamista voi seurata uudistuksen viralliselta tililtä @sosiaaliturva