Kaksi kättä ja niiden välissä pöydällä lääkkeitä.

Terveys ja köyhyys -työryhmä vaikuttaa heikoimmin pärjäävien palveluun Kelassa

EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmä on nostanut Helsingin Sanomissa julkaistussa kirjoituksessa esiin, kuinka toimeentulotuen siirto Kelan hoidettavaksi toi ongelmia heikoimmin pärjääville. Kirjoituksen laativat työryhmän puheenjohtaja Anita Salonen Kirkkohallituksesta ja jäsen Pirkko Justander Sininauhaliitosta.

Kelasta vastattiin kirjoitukseen ja työryhmä pyrkii aktiivisesti avaamaan keskustelua köyhyyttä kokevien ja paljon palveluja tarvitsevien kokemuksista Kelan päättäjien kanssa.

Mielipidekirjoituksessa todetaan, että vain pieni osa paljon sairastavista ihmisistä on kokenut toimeentulotuen siirtämisen Kelaan helpottavan asioiden hoitamista.  Tämä tuli esiin Terveys ja köyhyys -työryhmän kartoituksessa, jolla tuotiin esiin köyhyyttä kokevien ja paljon sosiaali- ja terveyspalveluja palveluja tarvitsevien ääni. Siinä kysyttiin myös kokemuksia toimeentulotuen siirrosta Kelaan.

Digitaitoiset ja näppärät pärjäävät

Vaikka Kela-siirrossa on hyviä puolia, vain 13 prosenttia työryhmän kyselyn vastaajista tunsi sen helpottaneen elämäänsä. Kela-siirron jälkeen mahdollisuuden henkilökohtaiseen palveluun koettiin heikentyneen, ja tarveharkinnan poistuminen hankaloitti asiointia. Osa vastaajista kertoi lannistuneensa niin, ettei jaksanut tai osannut hakea toimeentulotukea.

Tuoreen Sosiaalibarometrin mukaan perustoimeentulotuen toimeenpanon keskeinen kipukohta vaikuttaa olevan se, että henkilökohtaisen asiakaspalvelun saatavuus on heikentynyt. Huomattava osa barometrikyselyyn vastanneista Kelan ja kuntien työntekijöistä on sitä mieltä, että asiakkaita ohjataan Kelassa usein hakemaan etuutta omatoimisesti verkossa, vaikka he tarvitsisivat henkilökohtaista apua tuen hakemiseen.

Ylen MOT-ohjelmassa 15.2.2021 kerrottiin, ettei yhden luukun periaate ole onnistunut heikoimmin toimeentulevilla. Kansalaisten oikeusturva vaarantuu, sillä Kelan toimeentulotuen päätöksissä on virheitä, joita asiakkaan ei ole mahdollista itse havaita. Ohjelmassa samoin kuin EAPN-Finin kyselyssä todettiin, että digitaitoiset ja näppärät kyllä pärjäävät.

Kelasta voi saada yhteyshenkilön

Kelan vastauksessa EAPN-Finin mielipidekirjoitukseen osaamiskeskuksen päällikkö Pasi Pajula ja toimeentuloturvaetuuksien etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen kirjoittivat, että paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden monialaisen palvelun parantaminen on yksi Kelan tärkeimmistä kehittämiskohteista.

Paljon sairastavia tai muuten enemmän tukea tarvitsevia asiakkaita varten on erityispalvelu, jonka kautta asiakas voi saada Kelasta yhteyshenkilön, joka pitää häneen säännöllisesti yhteyttä. Erityispalvelussa asiakkaan kaikki Kela-asiat hoidetaan samalla kertaa kokonaisvaltaisesti.

Kelan ja kuntien yhteistyö kantaa hedelmää

Kelasta korostetaan, että paljon sairastavat asiakkaat ovat yleensä sekä Kelan että kunnan avun tarpeessa. Onkin tärkeää, että haastavassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden asiat hoidetaan yhteistyössä kumppanien kanssa. Kirjoittajat tuovat esiin, että Kela on perustanut kuntien kanssa lisää yhteisiä palvelupisteitä sekä luonut yhteisiä palvelumalleja tämän asiakasryhmän palvelujen parantamiseksi.

Sosiaalibarometri osoittaa, että Kelan ja kuntien laaja-alainen yhteistyö kantaa hedelmää: alueilla, joilla yhteistyötä toteutetaan useammalla eri tavalla, yhteistyön arvioidaan sujuvan keskimääräistä paremmin.

Asiakasmaksulain muutosten seurantaa

Terveys ja köyhyys -työryhmä seuraa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulain muutoksia. Niistä osa tulee voimaan 1.7.2021 ja maksukattoa koskevat muutokset vuoden 2022 alussa. Muutoksista valmistellaan työryhmässä ”rautalankaesitettä” ja ryhmä seuraa lain jatkokehittämistä, joka on aloitettu virkamiesvalmisteluna sosiaali- ja terveysministeriössä.

Ryhmä seuraa myös koronan sairastamisen takia pitkäaikaissairaiksi muuttuneiden ihmisten tilannetta. Covid19 tauti on aiheuttanut monille työkyvyttömyyttä, mutta kaikilla sitä ei ole diagnosoitu, ja he jäävät siksi etuuksista paitsi.

Terveys ja köyhyys -työryhmä kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 6.9.2021 kello 10-12 Teams-kokouksena. Maanantaina 8.11.2021 kello 10-12 on tarkoitus kokoontua Kirkkohallituksessa osoitteessa Eteläranta 8, Helsinki.

Erja Saarinen

Lue lisää

Tiina Saarela (toim.): Asiakasmaksut aiheuttavat ahdinkoa
Raportti kyselystä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista johtuvasta taloudellisesta ahdingosta paljon palveluja käyttävien arjessa. EAPN-Fin 2020.