EAPN-Finin logo, Kunnioittavasti köyhyydestä -logo ja Köyhyysvahti-raportin kansi

Verkoston puheenjohtaja vaihtui

EAPN-Fin verkostossa hallituspaikat kuuluvat verkoston jäsenjärjestöille. Kun Olavi Kaukonen päätti työskentelyn A-klinikkasäätiössä, hän jäi pois verkoston puheenjohtajan tehtävästä. Varapuheenjohtaja Marjatta Kaurala Kriminaalihuollon tukisäätiöstä Kritsistä jatkaa puheenjohtajana marraskuussa pidettävään yleiskokoukseen saakka.

Toukokuun hallituksen kokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Anita Salonen Kirkon diakoniasta ja sielunhoidosta. A-klinikkasäätiön uusi edustaja hallituksessa on projektipäällikkö Minna Ilva.

Yleiskokous marraskuussa

Hallitus päätti verkoston yleiskokouksen päivämääräksi 9. marraskuuta kello 10-12. Kokous pidetään koronatilanteen mukaan joko yhdistelmäkokouksena paikan päällä SOSTEn koulutuskeskuksessa ja Teams-kokouksena tai vain verkkokokouksena.

Yleiskokouksessa päätetään verkoston toimintapolitiikasta. Kokous vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, päättää toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä valitsee hallituksen: puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 8-12 jäsentä. Esitykset muista yleiskokouksen käsiteltäväksi tarkoitetuista asioista on tehtävä yleiskokousta edeltävän elokuun loppuun mennessä. Näistä esityksistä voi ottaa yhteyttä verkoston sihteeri Erja Saariseen.

Kuntavaalitavoitteissa korostetaan kunnan roolia köyhyyden vähentämisessä

Verkostossa on tällä erää ajankohtaista kuntavaalivaikuttaminen. Kuntavaalitavoitteissa korostetaan kuntien tärkeää roolia ja monia käytettävissä olevia keinoja vähentää köyhyyttä.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus toimittajille jaetaan tänä vuonna kuudetta kertaa. Parhaillaan haetaan jäseniä tunnustuksen saajan päättävään raatiin. Raadin jäsenet ovat köyhyyttä kokeneita ihmisiä.

Myös ehdokkaita tunnustuksen saajaksi haetaan. Ne voivat olla artikkeleita, kolumneja, tv- tai radio-ohjelmia ja muita journalistisia töitä. Niitä voi esittää 2.11.2021 saakka.

Köyhyysvahti tulossa syyskuussa

Verkosto valmistelee parhaillaan Köyhyysvahtia, Suomen köyhyysraporttia. Siinä käydään läpi tuoreita köyhyyttä koskevia tilastoja, tuodaan esiin köyhyyttä kokevien ihmisten näkökulmia ja esitellään verkoston näkemyksiä köyhyyden vähentämiseksi. Viime vuonna raportissa arvioitiin myös koronapandemian vaikutuksia köyhyyteen ja eriarvoisuuteen.

Köyhyysvahti on tehty vuosittain vuodesta 2017. Se käännetään englanniksi ja sen sisältö tulee osaksi eurooppalaista Köyhyysvahtia, joka on tarkoitus julkaista köyhyyden vastaisena päivänä 17. lokakuuta.

Eurooppalaisen Köyhyysvahdin kokoaa Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN. Siihen kuuluu köyhyyden vastaisia verkostoja 31 Euroopan maasta ja 13 Euroopan tasolla toimivaa organisaatiota.

Uudet jäsenet tervetulleita

EAPN-Fin verkostossa on 53 jäsentä, enimmäkseen sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Köyhyys koskee monia sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustamia ihmisryhmiä.

Verkosto keskittyy muun muassa lapsiperheiden köyhyyteen, sairastamisen ja sen kulujen köyhyyttä lisääviin vaikutuksiin ja köyhyyttä kokevien ihmisten näkökulmien esiintuomiseen.

Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan. Samoin tervetulleita ovat kaikenlaiset ideat verkoston toiminnan kehittämiseksi!

Erja Saarinen

Lue lisää

Köyhyysvahti – Suomen Köyhyysraportti 2020

Covid-19 Supercharging Poverty. EAPN Poverty Watch 2020