Kirjoittajan arkistot: Jiri Sironen

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto kokoontuu Suomessa

Suomi toimii EU:n puheenjohtajana 1.7. alkaen ja tästä syystä Suomessa järjestetään myös useita kansalaisjärjestöjen tapaamisia ja seminaareja. Ohjelmassa on ainakin Eurooppa-tasolla toimivia sosiaalialan järjestöjä yhteen kokoavan Social Platformin seminaari Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanosta 16.–17. syyskuuta sekä Fingon järjestämä Beyond Growth -seminaari kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin mittaamisesta 28.–29. lokakuuta. Myös Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN kokoontuu Suomessa pariin otteeseen.

Suomen yhtenä puheenjohtajuuden teemana on hyvinvointitalous. Järjestöt haluavat toisaalta tukea Suomea hyvinvointitalouden näkökulman edistämisessä ja vaikuttaa siihen, että eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen saisivat vahvemman painoarvon unionin toiminnassa.

PeP-koordinaattoritapaaminen 6.–7.5.

EAPN järjestää yhdessä EU-komission kanssa vuosittain eurooppalaisen köyhyyttä kokeneiden tapaamisen. Sitä valmistellaan Helsingissä toukokuun alussa, kun kaupunkiin saapuu kansallisella tasolla tapaamista valmistelevia koordinaattoreita lähes 30 Euroopan maasta.

Tapaamisessa keskustellaan tämän vuoden tapahtuman järjestelyistä ja teemoista. Yhtenä ehdotuksena on, että PeP-tapahtuman aiheena olisi syksyllä valittavan uuden EU-komission kauden poliittiset prioriteetit, ja se, mitä mieltä köyhyyttä kokevat ihmiset ympäri Eurooppaa ovat niistä.

Suomen verkosto EAPN-Fin ja Kuka kuuntelee köyhää -verkosto ovat esittämässä tulevan eduskunnan köyhyysryhmälle ja seuraavalle hallitukselle, että Suomessa järjestettäisiin pyöreän pöydän keskustelu köyhyyttä kokeneiden kanssa ennen eurooppalaista tapaamista. EAPN on myös kutsunut Suomen EU:n puheenjohtajana mukaan marraskuussa järjestettävään tapaamiseen.

EAPN:n yleiskokous ja seminaari 14.–16.9.

EAPN on kokoontumassa Helsingissä syyskuussa myös laajemmin. Kalliolan setlementtitalolla pidettäviin kokouksiin saapuu sata osallistujaa eri Euroopan maista ja verkoston Brysselin toimistolta. Kokouksissa käsitellään muun muassa EU:n tulevaisuutta ja sosiaalipolitiikkaa, verkoston vahvistamista ja strategiaa.

Kokousten päätteeksi järjestetään maanantaina 16. syyskuuta avoin seminaari keskustakirjasto Oodissa. Seminaari käsittelee EU:n sosiaalista suuntaa ja köyhyyden vähentämistä, köyhyyttä vastaan toimivien kansalaisjärjestöjen toimintaa ja köyhyyttä kokeneiden osallisuutta. Seminaarin ohjelma valmistuu kesän aikana.

EAPN vaikuttaa ennen ja jälkeen eurovaaleja

EAPN kampanjoi parhaillaan eurovaaleissa. Ehdokkaita pyydetään allekirjoittamaan kampanjan teesit. Kampanjan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.eupovertyfree.eu

EU-maiden johtajat ovat keskustelemassa Euroopan tulevaisuudesta ja Eurooppa-neuvoston strategisista tavoitteista vuosina 2019–2024 Romanian Sibiussa 9. toukokuuta. EAPN tuo sitä ennen esille näkemyksiään mm. Future of Europe -asiakirjastaan.

Euroopan ja sen sosiaalisen ulottuvuuden tulevaisuus on keskeisellä sijalla myös vaalien jälkeisessä vaikuttamisessa tulevan EU-komission prioriteetteihin ja EU:n seuraavaan päästrategiaan. Näitä aiheita käsitellään sekä komission Annual Convention of Inclusive Growth -seminaarissa 20. toukokuuta Brysselissä, jonne EAPN ja useiden jäsenverkostojen edustajat ovat osallistumassa. Aihe on teemana myös EAPN-verkoston seminaarissa kesäkuun puolivälissä Brysselissä.

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden sivutapahtumista saa lisätietoja toukokuussa aukeavilta puheenjohtajuuskauden sivuilta sekä EAPN-Finin sivuilta.

Jiri Sironen
EAPN-Finin puheenjohtaja
EAPN:n Executive Commiteen jäsen

Kuvateksti: EAPN:n Executive Committee kokoontui käsittelemään EU:n supervuoden asioita Espanjan Pamplonaan 4.5. huhtikuuta

21.2.2019 Työttömät yhdenvertaisiksi terveyspalveluissa -seminaari

Aika: 21.2.2019 klo 9:00-11:30

Paikka: Kansalaisinfo, Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3, Helsinki

Ohjelma:

Klo 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

Klo 9:00 Avauspuheenvuoro, kansanedustaja Tarja Filatov

Klo 9:15 Työttömien maksuton terveystarkastus – tuloksia ja havaintoja, Terveydeksi-hankkeen hankepäällikkö Katriina Lehtovaara, terveyspalveluohjaaja Ulla Kopra, sosiaalipalveluohjaaja Veera Luoto, Työttömien Keskusjärjestö

Klo 9:45 Satakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen, projektisuunnittelija Sari Ljungman, projektisuunnittelija Tiia Nieminen, SATAOSAA-hanke

Klo 10:15 Tauko

Klo 10:30 Osallisuus ja hyvinvointi, projektipäällikkö Anna Keto-Tokoi, tutkija Lars Leemann, Sokra-hanke

Klo 10:45 Tarvitaanko Työkykyohjelma? Johtaja Tuija Oivo, Työ- ja elinkeinoministeriö

Klo 11:15 Yhteenveto

Klo 11:30 Seminaari päättyy

Terveydeksi -hankkeessa pyritään lisäämään työttömien sekä työttömien kohtaamispaikkojen henkilökunnan tietoutta kunnan lakisääteisestä velvollisuudesta järjestää työttömien terveystarkastuksia. Hanketta toteutetaan jalkautumalla yhdistyksiin antamaan palveluohjausta terveys- ja sosiaalipalveluissa, sekä kouluttamalla ja tiedottamalla. Terveydeksi on Työttömien Keskusjärjestö ry:n ja EHYT ry:n yhteishanke, jonka päätoteuttaja on Työttömien Keskusjärjestö ry. Hanketta rahoittaa STEA ja ESR-rahoituksella sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, [email protected]

Hankepäällikkö Katriina Lehtovaara, 045 699 4234, [email protected]

Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, [email protected]

ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittaudu tästä linkistä: https://goo.gl/ZsSe3s

Ilmoittautuminen on sitova, ilmoitathan mahdollisesta peruutuksesta välittömästi [email protected]. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

17. Köyhyyttä kokeneiden eurooppalainen tapaaminen Brysselissä 7.-8.11.

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN järjestää yhdessä EU-komission kanssa jo 17. kertaa eurooppalaisen köyhyyttä kokeneiden tapaamisen (People excperiencing poverty, PeP) Brysselissä 7.-8. marraskuuta. Tapaamisen aiheena on tänä vuonnna koulutus.

Suomesta EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmästä lähtee viiden henkilön delegaatio tapaamiseen. Delegaatio on koonnut ajatuksiaan kokoukseen valmistautumisesta  The Finnish delegation 2018 -vihkosen.

Tapaamisen verkkosivut www.eapn.eu/voices-of-poverty

Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston yleiskokous Wienissä

EAPN:n yleiskokous järjestettiin tänä vuonna Wienissä, EU-puheenjohtajamaa Itävallassa. Yli 100 henkilöä EAPN:n 31 kansallisesta verkostosta ja eurooppalaisista jäsenjärjestöistä kokoontui 27.-29. syyskuuta keskustelemaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta ja EU:n tulevaisuudesta sekä tekemään päätöksiä yleiskokouksessa.

Seminaari Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista

EAPN järjesti yhdessä Itävallan EU-puheenjohtajuuden kanssa seminaarin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta ja sen suhteesta sosiaalisia oikeuksia määritteleviin sopimuksiin. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin tueksi kokouksessa tarkasteltiin kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

EAPN:n jäseniä kehotettiin tekemään kanteluita sopimusten valvontaelimille jäsenvaltioiden sopimusrikkomuksista ja muistuttamaan omia hallituksiaan sopimusten noudattamisesta. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari tuo uuden työkalun sosiaalisten ihmisoikeuksien toteuttamiseen. Vaikka se ei ole laillisesti sitova, ovat kaikki EU:n jäsenmaat, parlamentti ja neuvosto sen allekirjoittaneet.

Kansalaisjärjestöjen tulisi aktiivisesti tiedottaa pilarin sisällöstä ja periaatteista, jotta se toteutuisi käytännössä. Kokouksessa todettiin, että toistaiseksi pilari on vähän tunnettu jopa päättäjien keskuudessa. EAPN:n tuoreessa analyysissä EU-ohjausjaksoon liittyvistä kansallisista uudistusohjelmista 2018 todetaan myös, ettei Pilari vielä juuri näy eri maiden uudistusohjelmissa.

Köyhyyden poistaminen eurovaaliteemaksi

#EUPovertyFree, köyhyydestä vapaa Eurooppa on EAPN:n eurovaalislogan, johon ehdokkaita ja päättäjiä kaikissa unionimaissa houkutellaan sitoutumaan. EAPN antoi asiasta julkilausuman yleiskokouksessaan.

Europarlamentin vaalit järjestetään toukokuussa 2019, välillä 23.-26.5. kunkin maan vaalikäytäntöjen mukaan. EAPN:n yleiskokouksen yhteydessä järjestetyssä nk. Capacity building-tapahtumassa opiskeltiin kampanjointia ja kehiteltiin yhteistä kampanjaa köyhyyden nostamiseksi eurovaaliteemaksi. Mietittiin paljon sitä, mikä voisi olla köyhyyden #metoo, jota ihmiset innostuisivat levittämään kaikissa maissa.

EAPN:n kampanjan aloitus on jo 17.10. YK:n köyhyyden vastaisena päivänä. Silloin jäsenverkostojen toivotaan kokeilevan köyhyyden vastaisen sanoman heijastamista jonkin julkisen rakennuksen seinään (projection bombing). Monille ajankohta tuntui tulevan liian nopeasti, mutta ainakin Brysselissä heijastuksia nähdään ja muiden verkostojen toivotaan jakavan sosiaalisessa mediassa tapahtuman materiaalia.

Vuoden 2014 vaaleissa vain noin 42 prosenttia eurokansalaisista käytti ääntään. Esimerkiksi Hollannissa äänesti vain kolmannes. Seminaarissa puhuttiin paljon äänestysaktiivisuuden lisäämisestä. Jos brexit toteutuu, senkin jälkeen Euroopassa on noin 100 miljoonaa köyhää. Sillä olisi vaikutusta, jos ihmiset saataisiin äänestämään. Tilaisuudessa esiteltiin myös This time I´m voting -kampanjaa.

Europarlamentin lisäksi myös nykyisen EU-komission kausi on katkolla vaalien jälkeen. Suomelle vuosi on erityisen mielenkiintoinen, sillä Suomi toimii puoli vuotta EU:n puheenjohtajamaana heinäkuusta alkaen.

Sosiaalisen Euroopan tulevaisuus

Tulevana talvena EAPN valmistelee konkreettista ehdotusta Eurooppa 2020 -strategian köyhyydentorjuntatavoitteen korvaavaksi instrumentiksi, joka ohjaisi jatkossa kaikkea EU:n politiikkaa. EAPN julkaisi jo kesällä yleiskantansa Euroopan tulevaisuudesta, jossa teemaa käsitellään. EU:n strategiassa tulisi ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Agenda2030-toimintaohjelma sekä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. Pilarin suhteen nykyiseltä komissiolta ei enää juuri odoteta uusia aloitteita, mutta kestävän kehityksen tavoitteista komissiolta on vielä tulossa marraskuussa pohdinta-asiakirja.

Yleiskokouksen päätöksiä

Yleiskokouksessa hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Emmaus Eurooppa ja muutettiin verkoston sääntöjä vihdoin siten, että jokaisella jäsenellä on yleiskokouksessa saman verran ääniä. Aiemmin noudatettiin EU-parlamentin paikkasuhteille perustuvaa säännöstöä, jossa väkiluvultaan isoilla jäsenmailla oli enemmän valtaa.

Yleiskokouksessa nimettiin myös verkoston Executive Committee, ExCo seuraavalle kolmisvuotiskaudelle. Tässä toimielimessä on edustaja jokaisesta verkoston jäsenmaasta ja Euroopan tason järjestöstä. Suomesta ExCossa toimii jatkossa Jiri Sironen. Sosiaalipoliittiseen työryhmään, EU Inclusion Strategies Group, osallistuu vastaisuudessa Anna Järvinen.

Uusi ExCo kokoontui yleiskokouksen päätteeksi ja valitsi järjestön uudeksi puheenjohtajaksi espanjalaisen Carlos Susíaksen.

Seuraava EAPN:n yleiskokous pidetään syksyllä 2019 mahdollisesti Suomessa EU-puheenjohtajuuden aikaan. Kokouksen yhteyteen suunnitellaan myös kaikille avointa seminaaria.

Jiri Sironen, Erja Saarinen ja Yrjö Mattila
Suomen edustajat yleiskokouksessa

7.6. Seminaari köyhyyden vähentämisestä ja takuutulo-kansalaisaloitteesta

Suomen sosiaalioikeudellisen seura ry (SSOS) ja EAPN-Fin järjestävät seminaarin köyhyydestä ja sen vähentämisestä. Ketkä ovat Suomessa köyhiä ja miksi? Takuutuloa esittävä kansalaisaloite on allekirjoitettavana maaliskuusta elokuuhun. Miksi takuutuloa koskeva kansalaisaloite on tärkeä? Miten allekirjoitusten keräys on edennyt? Mitä muuta tehdään ja pitäisi tehdä köyhyyden vähentämiseksi?

Seminaari on maksuton ja kaikille avoin. Seminaarin puheenjohtajana toimii Yrjö Mattila. Tilaisuudessa on mehu- ja pullatarjoilu.

Aika: Torstai, kesäkuun 7. päivänä 2018 klo 12:00 – 16:00
Paikka: HUS, Kirurginen sairaala, Sophie Mannerheim -sali, Kasarmikatu 11-13, Helsinki (Raitiovaunu 10 päätepysäkki, neuvonta sisääntulon aulassa, josta opastus saliin)

Ilmoittautuminen: 1.6.2018 mennessä [email protected]

Seminaarin ohjelma

12:00 Seminaarin avaus
Eila Sundman, varapuheenjohtaja, Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS)  

12:10 Kansalaisaloite takuutulosta. Miksi se on niin tärkeä ja mihin sillä pyritään?
Yrjö Mattila, puheenjohtaja, Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS)
Kansalaisaloite takuutulosta: www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2963

12:30 EAPN-Finin toiminta köyhyyden poistamiseksi Suomesta ja Euroopasta
Jiri Sironen, osastopäällikkö EHYT ry, EAPN-Fin puheenjohtaja

12:50 Köyhyys Suomessa lasten näkökulmasta. Miten perheen köyhyys heijastuu lapsiin?
Sari Laaksonen, kehittämispäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto ry, EAPN-Fin hallitus

13:10 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen uudistus pienituloisten näkökulmasta
Tarja Pajunen, sosiaalipoliittinen asiantuntija, Eläkkeensaajien Keskusliitto ry, EAPN-Fin varapuheenjohtaja

13:30 Tauko

13:40 Köyhyys ihmisoikeusloukkauksena
Anja-Riitta Ketokoski, juristi, Hyvinvointivaltion vaalijat ry, EAPN-Fin hallitus

14:00 Muutoksenhaku apuna sosiaalipalveluissa? Millaisista asioista ihmiset tekevät oikaisuvaatimuksia?
Jari J. Marjanen, Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto, SSOS taloudenhoitaja

14.20 Kirkon diakoniatyö köyhien apuna
Tiina Saarela, asiantuntija, Kirkkohallitus, EAPN-Fin hallitus

14:40 Kun rahat eivät riitä – kotitalouksien velkaongelmat Suomessa
Minna Markkanen, kehittämispäällikkö Takuusäätiö, EAPN-Fin hallitus

15:00 Loppukeskustelu päivän aiheista. Kuinka tärkeätä on kansalaisaloitteen hyväksyminen? Mitä muuta pitäisi tehdä köyhyyden vähentämiseksi?

Ilmoittautuminen: 1.6.2018 mennessä [email protected]

EAPN-Finin suositukset Suomelle 2018

EAPN-Fin on laatinut omat suosituksensa Suomelle ja toivoo, että EU-komissio huomioi nämä vuotuiseen ohjausjaksoonsa liittyvien maakohtaisten suositusten valmistelussa. EAPN-Fin vetoaa myös Suomen hallitukseen ja eduskuntaan, jotta ne ottaisivat EU:n Eurooppa 2020 -strategian ja YK:n Agenda2030 -toimintaohjelman köyhyyden vähentämistavoitteet vakavasti.

  1. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrä on käännettävä laskuun. Keskeisiä toimia köyhyyden vähentämiseksi ovat mm. perusturvaetuuksien tason nostaminen ja kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisen lisääminen. Erityisesti tulee kiinnittää huomioita lapsiperheköyhyyden sekä nuorten köyhyyden ja asunnottomuuden kasvun kääntämiseen laskuun. Ylisukupolvisen köyhyyden kierteen katkaisemiseksi on tärkeää panostaa enemmän myös laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.
  2. Pitkäaikaistyöttömien (mukaan lukien nuoret ja maahanmuuttajat) tilannetta tulee parantaa ja työttömyyttä vähentää. Nuorisotakuun, palkkatuen ja työllisyyspoliittisten avustusten määrärahoja on nostettava.
  3. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus tulee toteuttaa tavalla, joka kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja ja takaa tarpeenmukaisten palvelujen saavutettavuuden myös huono-osaisille ja useita palveluja tarvitseville.

EU:n Eurooppa 2020-strategian viides tavoite kuuluu: poistetaan köyhyys- tai syrjäytymisriski vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä. Suomi on sitoutunut vähentämään köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrää 150 000:lla (770 000 henkilöön) vuoteen 2020 mennessä.

Suomessa tavoitteessa ei ole juuri edistytty. Tuoreimmat tiedot ovat vuodelta 2016, jolloin riski kosketti 896 000 henkilöä.

Linkit:

Suomen maaraportti 2018
Köyhyysvahti – Suomen köyhyysraportti 2017
SOSTEn selvitys: Tuloerot kääntyneet kasvuun – työttömät, lapsiperheet ja opiskelijat kärsijöinä
THL: Perusturvan riittävyys ja köyhyys 2017
Euroopan EAPN:n kanta vuoden 2018 EU-ohjausjakson käynnistäneeseen kasvuselvitykseen.