Köyhyysverkoston tulevaisuus puhutti yleiskokouksessa

Kuva: Erja Saarinen: Leena Valkonen, vasemmalla, jätti yleiskokouksessa EAPN-Finin puheenjohtajan tehtävät, mutta jatkaa hallituksen jäsenenä. Leena Eräsaari on verkoston uusi puheenjohtaja.

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 29.11.2023. Kokouksessa keskustelutti verkoston tulevaisuus, kun Euroopan EAPN:n tulevaisuus on näyttänyt epävarmalta ja verkoston jäsenillä tuntuu olevan yhä vähemmän aikaa yhteiseen vaikuttamiseen. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin emerita professori Leena Eräsaari ja varapuheenjohtajaksi Katja Rantala.

EAPN-Finin hallitus 2024

Kokouksen aluksi tutkija Iina Järvinen puhui tuoreen väitöskirjansa Itsensä kehittäminen köyhyydessä pohjalta siitä, toteutuuko kaikkien oikeus itsensä kehittämiseen varattomuuden estämättä.

Lue uutinen Iina Järvisen puheenvuorosta.

Sosiaaliturvan leikkaukset aktivoivat toimimaan

Kokouksessa käytiin läpi verkoston tämän vuoden toimintaa ja todettiin, että sitä on ollut paljon: on julkaistu Köyhyysvahti, jaettu toimittajille Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus, järjestetty köyhyyttä kokeneiden ja kansanedustajien tapaaminen sekä osallistuttu eurooppalaiseen köyhyyttä kokevien tapaamiseen Madridissa.

Laajojen sosiaaliturvan leikkausten vuoksi, on myös kirjoitettu mielipidekirjoituksia ja annettu lausuntoja hallituksen leikkausesityksistä. Lausuntojen antajana verkostoa myös kuultiin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Työryhmistä etenkin Lapsiperheköyhyys- ja Kansalaistoimintaryhmä ovat toimineet aktiivisesti. Lapsiperheköyhyystyöryhmä muun muassa järjesti aiheesta keskustelun SuomiAreenaan ja aihe oli syyskuussa esillä Sosiaalifoorumissa.

Tutustu esitykseen EAPN-Finin vuoden 2023 toiminnasta:

Katsaus vuoteen 2023 EAPN-Fin yleiskokous 29.11.2023

Verkoston tulevaisuus puhututti

Vaikka EAPN-Fin on viime vuoden aikana tehnyt paljon, aktiivisia ovat paljolti olleet yhdet ja samat henkilöt. Heistä osa, kuten puheenjohtaja Leena Valkonen ja verkostoa Euroopan EAPN:ssa edustanut Leena Eräsaari ovat toimineet vapaaehtoispohjalta vailla taustaorganisaatiota ja siltä saatavaa tukea ja palkkaa. On vaikuttanut siltä, että työtilanne jäsenjärjestöissä on tiukentunut eikä verkoston toimintaan ole entiseen tapaan aikaa.

Toinen tulevaisuuden toimintaa varjostava asia on ollut Euroopan EAPN:n tilanne: toiminta, sen rahoitus ja jatko ovat olleet uhattuina eikä Euroopan EAPN:ltä ole saatu tätä kirjoitettaessa vielä lainkaan rahoitusta vuodelle 2023.

Näistä syistä Suomen verkoston tulevaisuudesta järjestettiin keskustelu 21. marraskuuta ja tätä keskustelua jatkettiin yleiskokouksessa.

Suomen verkoston toimintaa halutaan joka tapauksessa jatkaa kävipä Euroopan verkostolle miten tahansa. Köyhyysverkoston merkitys on vain korostunut, kun köyhyyden on arvioitu lisääntyvän sosiaaliturvan leikkausten vuoksi.

Erja Saarinen

Tutustu EAPN-Finin lausuntoihin:

EAPN-Fin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta 20.9.2023

EAPN-Fin Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle toimeentulotuesta annetun lain 7 a muuttamisesta

EAPN-Fin lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 15.9.2023