Köyhyyttä kokeneet kaipaavat palveluita ja perustuloa

Eeva-Maria Grekulan tekemän ”Kertomuksia nykyajan köyhyydestä: syitä ja ratkaisuehdotuksia” -raportin mukaan köyhyyttä kokeneet kannattavat tietyin varauksin perustuloa. He kaipaavat myös tarpeisiinsa paremmin vastaavia palveluita.

Ratkaisuehdotuksia köyhyyttä kokeneilta

Raportissa saavat äänensä kuuluviin sadat 2010-luvulla köyhyyttä kokeneet. Eeva-Maria Grekula halusi tarjota köyhyyttä kokeneille väylän tuoda esiin mielestään parhaita ratkaisuehdotuksia tilanteensa kohentamiseksi. Grekulan tiedossa ei ole, että kukaan tutkija Suomessa olisi aiemmin kysynyt ratkaisuja suoraan köyhyyttä kokeneilta itseltään.

Eeva-Maria Grekula on toiminut EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmässä. Hän työstää samasta aiheesta sosiologian väitöskirjaa Turun yliopistoon.

Grekula korostaa raportin johdannossa, että todelliseen demokratiaan kuuluu, että yhteiskunnassa kaikkien ääni kuuluu ja tulee kuulluksi.

”Liian usein sekä tutkimuksessa että päätöksenteossa käy niin, että ihmiset joutuvat ulos omasta asiastaan ja asiantuntijuus sijoitetaan jonnekin muualle kuin ihmisille itselleen.”

EAPN-Finin yleiskokouksessa puhunut professori Hanna Wass kuvasi, kuinka huonosti heikommassa asemassa olevien ihmisten ääni yhteiskunnassa kuuluu. Wass totesi, että äänestämisen suhteen Suomi on luokkayhteiskunta.

Perustulo vapauttaisi epävarmuudesta

Raportin mukaan köyhyyttä kokeneet kannattavat perustuloa tietyin varauksin: Sen tulee olla riittävän suuri niin, että sillä on mahdollista tulla toimeen.

He katsovat, että perustulo vapauttaisi turhasta byrokratiasta ja toimeentulon epävarmuudesta. Se mahdollistaisi tulevaisuuden suunnittelemisen ja jättäisi voimia johonkin rakentavampaan kuin päivästä toiseen sinnittelyyn.

”Ihmisarvoa kunnioittavampaa, jää nykyinen nöyryytys pois”, yksi vastaaja tiivistää.

Riittävän ja varmemman toimeentulon lisäksi köyhyyttä kokeneet kaipasivat heidän tarpeisiinsa paremmin vastaavia palveluja, kuten sosiaali- ja terveyspalveluja sekä TE-palveluja. Vastauksissa toivotaan myös avunsaantia helposti ja ajoissa. Palvelujärjestelmän pitäisi olla ongelmia ennaltaehkäisevä.

Tulevaisuutta leimaa mahdollisuuksien puute ja toivottomuus

Viime keväänä tehtyyn nettikyselyyn vastasi yli 500 ihmistä eri puolilta Suomea. Lisäksi Grekula haastatteli seitsemää köyhyyttä kokenutta kansalaisvaikuttajaa. Vastaajista noin neljällä viidesosalla köyhyys oli vaikuttanut tulevaisuuden suunnitelmiin. Vastauksia leimaavat mahdollisuuksien puute ja toivottomuus.

”Suunnittelen ainoastaan tavallista elämää ja toivon, että mitään poikkeavaa, mihin kuluisi rahaa, ei tapahdu. En voi mennä työväenopiston tai muille kursseille, joihin nyt olisi aikaa.”

”Elämää ajattelee lyhyellä tähtäimellä, koska kaikki voi romahtaa rahan puutteeseen.”

Lue koko raportti

Eeva Maria Grekula: Kertomuksia nykyajan köyhyydestä. Syitä ja ratkaisuehdotuksia
Vasemmistofoorumi ry, Raportteja 3/2019