Pehmonalle, jolla kädessä 50 euroa, joka ei riitä kuvassa mainittuihin menoihin.

Lapsiperheköyhyys poistettava 2030 mennessä, vaatii tuore selvitys

Lapsiperheköyhyys puolittuu vuoteen 2025 ja poistuu 2030 mennessä. Nämä selkeät ja kunnianhimoiset tavoitteet esitetään kansanedustaja Hilkka Kempin asiantuntijaryhmän kanssa kokoamassa lapsiperheköyhyysselvityksessä. Se julkistettiin 17.9.21. Kemppi on Eduskunnan köyhyysryhmän varapuheenjohtaja.

Selvityksessä esitetään 20 keinoa lapsiperheköyhyyden poistamiseksi ja siitä on johdettavissa valmiita laki- ja toimenpidealoitteita. Selvitys luovutettiin valtiovarainministeri Annika Saarikolle.

Julkistustilaisuudessa Hilkka Kemppi totesi, etteivät päättäjät ole onnistuneet pureutumaan lapsiperheköyhyyden juurisyihin. Hän korosti, ettei pelkkä raha sitä poista.

Toimenpiteissä esitetään muun muassa perhekeskuksia joka kuntaan, neuvolan päivittämistä 2020-luvulle sekä syrjäytymiskierteeseen ja synnytyksen jälkeiseen masennukseen puuttumista. Toimenpide-ehdotuksilla halutaan poistaa periytyvä köyhyys.

Kemppi laittoi selvitystyön alulle kaksi vuotta sitten. Sitä varten asiantuntijaryhmä tapasi erilaisia perheitä, lapsiperheiden taloustilanteen kanssa töitä tekeviä järjestöjä, tutkijoita sekä muita alan ammattilaisia.

Köyhyyden vähentämisen näkökulmaa rakenteellisiin uudistuksiin

Valtiovarainministeri Saarikko kiitti selvitystä muun muassa siitä, että siinä on pohdintaa rakenteellisista uudistuksista, joissa pitää ottaa huomioon lapsiperheköyhyyden poistaminen. Oppivelvollisuusiän nosto on jo tehty, asiaan myönteisesti vaikuttava uudistus.

Sote-uudistuksessa on varmistettava, että hyvinvointialueilla tartutaan muun muassa äitien masennuksen ja koulukiusaamisen ehkäisyyn.

Saarikko korosti, että elämisen kustannukset vaikuttavat ratkaisevasti perheiden köyhyyteen. Suuri haaste on kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen ja asumisen tukeminen.

Lapsi on aina osa perhettä. Myös aikuisten hyvinvointi vaikuttaa siihen, miten lasten oikeudet toteutuvat, Saarikko muistutti.

Perheiden ja lasten kokemustieto pitää ottaa vakavasti

EAPN-Finin kommenttipuheenvuoron julkistamistilaisuudessa esitti asiantuntija Aino Sarkia Pelastakaa Lapset ry:stä. Hän kiitti siitä, että selvityksessä esitetään selkeä tavoite poistaa lapsiperheköyhyys vuoteen 2030 mennessä.

Hän kiitti myös siitä, että selvitystä varten on kerätty kokemustietoa erilaisilta perheiltä. Tämä tieto pitää ottaa vakavasti.

Sarkia painotti, että lapsiperheköyhyyden poistamiseen vaikuttavat myös EU-tason päätökset, kuten lapsitakuu, jonka toteuttamisesta on tehtävä toimintasuunnitelma.

Järjestöt ja seurakunnat hengittävät perheiden arkea

Kempin asiantuntijaryhmään kuulunut asiantuntija Elina Vesterinen Päijät-Hämeen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta korosti, että sote-uudistuksessa perheiden rahahuolet pitää ottaa pohdintaan. Tämä onnistuu perhekeskuksissa, jotka toimivat lähellä ihmisten arkea.

Hän korosti myös järjestöjen ja seurakuntien osaamisen hyödyntämistä ja niiden toimintaedellytysten varmistamista muutosten keskellä. Järjestöt ikään kuin hengittävät perheiden arkea, tietävät, miten perheillä oikeasti menee. Ne saavat rehellisempää tietoa elävästä elämästä kuin esimerkiksi sote-palveluissa saadaan.

Erja Saarinen

Lue lisää

Kokoava selvitys ja politiikkatoimet. Eroon lapsiperheköyhyydestä. 17.9.2021