Lapsiperheköyhyys uhkaa lisääntyä – sosiaaliturvan leikkausten pelätään aiheuttavan kärsimystä lapsille

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen lähetti kesäkuussa valtioneuvoston jäsenille kirjelmän, jossa hän esitti huolensa hallitusohjelman vaikutuksista lapsiperheisiin. Leikkausten vaikutukset lapsiin ja perheisiin huolestuttavat myös monia järjestöjä.

Lapsiasiavaltuutettu toteaa, että hallitus­ohjelmassa kaavaillaan merkittäviä heikennyksiä heikoimmassa asemassa olevien perheiden perus­turvaan muun muassa poistamalla työmarkkina­tuen, perus­päivärahan, sairaus­päivärahan, Kelan kuntoutus­rahan ja vanhempain­päivärahojen lapsi­korotukset, korotus­osat ja suoja­osat. Myös asumis­tukeen ja toimeentulo­tukeen esitetään leikkauksia.

Muutoksia perustellaan työn­teon kannustimien ja sosiaali­turvan velvoittavuuden lisäämisellä, mutta muutosten yhteis­vaikutuksia lapsiin ei ole arvioitu.

Järjestöissä huolta leikkausten vaikutuksista lapsiin ja perheisiin

Myös monet EAPN-Finin jäsenjärjestöt ovat esittäneet huolensa hallitusohjelmassa esitettyjen leikkausten vaikutuksista lapsiin ja lapsiperheisiin.

Ensi- ja turvakotien liitosta muistutetaan, että ne voivat olla kohtuuttomia, kun elinkustannukset ovat nousseet ja nousevat edelleen. Lapsiperheille erityisen huolestuttavia ovat suunnitelmat ensisijaisten etuuksien leikkauksista, niiden lapsikorotusten poistamisesta ja indeksien jäädyttämisestä sekä asumistuen ja toimeentulotuen leikkauksista. Asumiskulut vievät suuren osan lapsiperheiden käytettävissä olevista tuloista. 

Lapsiin vaikuttavat myös järjestöjen rahoituksen ja kehitysavun leikkaukset

Mannerheimin Lastensuojeluliitossa huolta aiheuttavat paitsi merkittävät leikkaukset sosiaaliturvaan myös leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluihin ja järjestöjen rahoitukseen. Liiton johtava asiantuntija Esa Iivonen muistuttaa blogissaan, että lisäksi maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan kiristykset vaikuttavat kielteisesti maahanmuuttotaustaisiin lapsiperheisiin.

Myös Pelastakaa Lapset korostaa, että sosiaaliturvaleikkaukset koskettavat yleisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsiperheitä. Lapsuudessa koetulla köyhyydellä ja osattomuudella on tutkitusti kauaskantoisia vaikutuksia ihmisen koko elämänkaareen.

Haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin vaikuttavat myös kehitysyhteistyöleikkaukset ja pakolaiskiintiön puolittaminen: ”Suomi kääntää selkäänsä maailman kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille, tilanteessa, jossa turvaa hakevia on liikkeellä enemmän, kuin koskaan”, Pelastakaa Lasten kannanotossa todetaan.

Lapsiperheiden stressi on lisääntynyt

Itlan tutkijat Aapo Hiilamo ja Lauri Mäkinen ovat selvittäneet, miten poikkeukselliset ajat ovat vaikuttaneet lapsiperheiden stressiin ja huolestuneisuuteen. Etenkin lapsiperheiden huoli toimeentulosta on lisääntynyt.

Tutkijat muistuttavat, että huoli ei välttämättä tarkoita sitä, että perheillä olisi toimeentulovaikeuksia vaan se kertoo perheen kokemasta taloudellisesta stressistä. Stressi vaikuttaa lasten hyvinvointiin. Huolestuneisuus on lisääntynyt etenkin matalasti koulutetuilla, selviää Itlan, blogista. Itla on Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö.

Yle Mix kertoo köyhyydestä lapsille ja nuorille

Ylen lasten uutisten kanavalla Yle Mixissä on julkaistu video lapsiperheköyhyydestä. Se kertoo konkreettisesti, miten perheen köyhyys näkyy arjessa ja siitä saa myös vinkkejä, miten suhtautua siihen, jos kaverilla ei ole mahdollisuutta osallistua rahaa vaativaan tekemiseen.

Myös rasismi vaikuttaa lasten ja perheiden hyvinvointiin. Siitäkin on julkaistu Yle Mixissä konkreettisesti lasten ja nuorten arkeen vievä video. Ja tältäkin videolta löytyy paitsi selkeä rasismin määrittely myös arjen kokemuksia rasismista ja neuvoja, miten siihen voi puuttua.

Lapsiperheköyhyys oli esillä kesän SuomiAreenassa Porissa. EAPN-Finin Lapsiperheköyhyystyöryhmä järjesti yhdessä Hope ry:n ja Pienperheyhdistyksen kanssa SuomiAreenaan keskustelutilaisuuden Pienituloisten perheiden hätä – kuka kantaa vastuun? Sen tallenteen voi edelleen katso. Linkki siihen on artikkelin lopussa.

Jos lapsiperheköyhyyden vähentäminen kiinnostaa, tervetuloa mukaan EAPN-Finin Lapsiperheköyhyystyöryhmään. Sitä vetää väitöskirjatutkija Aino Sarkia, jolta saa lisätietoja. Seuraava tapaaminen on 18. syyskuuta etänä.

Erja Saarinen

Lue, katsele, kuuntele lisää

Lapsiperheköyhyys datana, Itla

Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä valtioneuvoston jäsenille hallitusohjelman vaikutuksista lapsiköyhyyteen 26.6.2023

Heikoimmista ei olla pitämässä huolta. Riitta Särkelän blogi.

Hallitusohjelman toimeenpanossa on huomioitava lapsivaikutukset. Esa Iivosen blogi.

Pelastakaa Lapset vaatii hallitukselta parempaa panostamista kaikkiin lapsiin

Korkojen nousu lisää lapsiperheiden huolta toimeentulosta. Aapo Hiilamon ja Lauri Mäkisen blogi

”Meidän perhe oli köyhä”- Millaista on, kun rahat eivät riitä, Yle Mixin video

Mitä on rasismi Suomessa? Yle Mixin video

Pienituloisten perheiden hätä – kuka kantaa vastuun? SuomiAreenan seminaari MTV Katsomossa