Sosiaalifoorumissa käsiteltiin köyhyyttä lapsiperheiden ja työttömien näkökulmasta

Suomen Sosiaalifoorumi järjestettiin muutaman vuoden pandemiatauon jälkeen syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Helsingissä eri kansalaisjärjestöjen toteuttamana. EAPN-Fin-verkosto osallistui tapahtumaan yhdessä Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n kanssa järjestämällä seminaarin teemalla Köyhyyden kirjo Suomessa.

Asiantuntijoina seminaarissa olivat puhumassa lapsiperheiden näkökulmasta lapsiperheköyhyys asiantuntija Johanna Vinberg Pelastakaa Lapset ry:stä. Työttömyyden vaikutuksia köyhyyteen käsitteli toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien Keskusjärjestö ry:stä.

Käsittämätöntä ja harkitsematonta, että leikkaukset kohdistetaan kaikkein pienituloisimpiin

Johanna Vinberg kuvasi seminaarin keskustelua ja antia seuraavasti:

”Mielestäni keskustelussa tuli hyvin esille, se että yleinen käsitys leikkausten kohdistumisesta juuri kaikkein pienituloisimpiin on käsittämätöntä ja erittäin harkitsematonta hallitukselta, ja että leikkausten suuruusluokat, vähennys per kuukausi, ovat isoja kohdentuessaan juuri pienituloisiin.”

”Myös sellaista näkemystä, että näitä leikkauksia tulisi arvioida uudelleen ennen hallitusohjelman toteutuksen käynnistämistä niin lapsiperheiden kuin työttömienkin näkökulmasta, koska usea sosiaaliturvaetuuden leikkaus kohdentuu juuri näihin ryhmiin. Tärkeämpää olisi panostaa perheiden tukeen ja riittäviin työllistymistä tukeviin palveluihin.”

Yhä useampi työtön joutuu turvautumaan toimeentulotukeen

Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski totesi, että esitetty sosiaaliturvapaketti on raju leikkaus nykyiseen sosiaaliturvaan.

 ”Yhä useampi työtön joutuu turvautumaan toimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen yleisten etuuksien heikentyessä. Uuteen ryhmään kuuluvat etenkin ansiosidonnaisen työttömyysturvan saajat, joilla on keskimääräistä alhaisemmat palkat. Tilanne koskee luonnollisesti myös työmarkkinatuen saajia.”

Leikkaukset työttömyysturvaan tulevat vaikuttamaan työllisyyteen monin tavoin heikentävästi, koska toimeentulotukeen liittyy lisää byrokratiaa ja kannustinongelmia. Osa-aikatöiden tekeminen vähenee, kun työttömyysturvan suojaosat poistetaan.

Leena Valkonen

Puhujien esitykset Sosiaalifoorumissa:

Sosiaalifoorumi 2.9.2023 Lapsiperheköyhyys Johanna Vinberg Pelastakaa Lapset ry

Sosiaalifoorumi 2.9.2023 Työttömyyden vaikutukset köyhyyteen Jukka Haapakoski Työttömien Keskusjärjestö ry

Videotallenteet puheenvuoroista ovat katsottavissa kahden viikon ajan:

Johanna Vinbergin puheenvuoro Sosiaalifoorumissa 2.9.2023

Jukka Haapakosken puheenvuoro Sosiaalifoorumissa 2.9.2023