Kunnioittavasti köyhyydestä –tunnustus journalisteille

EAPN-Fin jakaa vuosittain Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen journalisteille, jotka ovat tehneet juttuja köyhyydestä taloudellisia ja sosiaalisia syitä analysoiden ja köyhyyttä kokeneita kunnioittaen. Tunnustuksella tuodaan esille tahoja, jotka tekevät laadukasta journalismia köyhyydestä.

Tunnustus antaa köyhyyttä kokeneille ihmisille mahdollisuuden tuoda esiin mielipiteensä siitä, miten media kuvaa heidän todellisuuttaan. Senn saajat valitsee köyhyyttä kokeneista henkilöistä koostuva raati. Raati käyttää työnsä tukena opasta ja kriteeristöä. Ne on alun perin työstetty keväällä 2016 köyhyyttä kokeneiden henkilöiden, journalistien ja muiden asiantuntijoiden yhteisessä työpajassa. Oppaan pohjana on käytetty myös Itävallan EAPN:n vastaava opasta Schreiben und Berichten über Armut, joka on ilmestynyt myös englanniksi nimellä Guidelines for Respectful Reporting on Poverty. 

Tunnustus jaetaan vuosittain

EAPN-Fin jakoi tunnustuksen ensimmäistä kertaa syksyllä 2016. Kilpailuun ilmoitettiin 26 journalistista työtä. Pääpalkinnon lisäksi jaettiin kaksi kunniamainintaa. Lisätietoa vuoden 2016 tunnustuksen saajista löytyy  täältä.

Vuonna 2017 tunnustus jaettiin toista kertaa. Mukaan ilmoitettiin 40 journalistista työtä. Lisätietoa vuoden 2017 tunnustuksen saajista löytyy täältä.

Miten kilpailuun voi osallistua?

Kilpailuun voivat ilmoittaa töitä sekä journalistit itse, että kuka tahansa muukin. Kirjoitukset, kuvat tai ohjelmat voivat olla niin lehdistä, radiosta, televisiosta kuin verkkomediastakin.

Tunnustus annetaan tietylle artikkelille tai ohjelmalle. Myös juttujen kuvat huomioidaan kilpailussa. Kilpailussa ei palkita journalistin koko tuotantoa, toimitusta tai köyhyyttä käsitteleviä kirjoja.

Vuoden 2018 kilpailun materiaalin tulee olla julkaistu ajalla 1.11.201731.10.2018 suomalaisessa mediassa. Materiaalin on oltava perillä 2.11.2018 klo 12 mennessä. Materiaali lähetetään sähköpostilla osoitteeseen eapn (at) soste.fi tai postitse osoitteeseen:

SOSTE/EAPN-Fin
Erja Saarinen
Yliopistonkatu 5
00100 Helsinki

Viestiin tulee kirjoittaa ehdotetun jutun otsikko, jutuntekijän nimi, julkaisupaikka ja -päivämäärä sekä yhteystiedot jutun tekijän/tekijöiden tavoittamiseksi.

Itse juttu lähetetään sähköpostitse liitetiedostona tai linkkinä juttuun tai postitse alkuperäisenä printtiartikkelina (tai sen kopiona), muistitikulla tai dvd:llä. Jotta raadin on mahdollista arvioida tekstin ja kuvien kokonaisuutta, tulee printtimediassa julkaistut jutut lähettää joko postitse tai skannattuina yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Tunnustusta jaetaan yhä useammassa Euroopan maassa

EAPN Itävallan verkosto, Die Armutskonferenz, on palkinnut 2010 alkaen vuosittain journalisteja, jotka kirjoittavat kunnioittavasti sekä sosiaalisia ja taloudellisia syitä analysoiden köyhyydestä ja köyhyyttä kokeneiden elämästä.

Itävallan verkosto on laajentanut palkintoa muihinkin EAPN:n jäsenverkostoihin. Palkinto on jaettu Suomen lisäksi Unkarissa, Kroatiassa ja Islannissa. Vuonna 2017 mukaan projektiin ovat lähteneet myös Romanian, Makedonian, Serbian, Slovakian ja Saksan verkostot. Anna Järvinen kirjoittaa tunnustuksen jakamisesta muissa Euroopan maissa.

Lisätietoja:
Erja Saarinen, erja.saarinen (at) soste.fi, 050 433 4202
Matti Cantell,  matti.cantell (at) setlementti.fi, 050 594 5276.