Kunnioittavasti köyhyydestä –tunnustus journalisteille

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin jakaa vuosittain Kunniottavasti köyhyydestä -tunnustuksen journalisteille, jotka ovat tehneet juttuja kunnioittavasti sekä taloudellisia että sosiaalisia syitä analysoiden köyhyydestä ja köyhyyttä kokeneiden elämästä. Tunnustuksella halutaan tukea ja tuoda esille köyhyydestä laadukasta journalismia tekeviä tahoja sekä antaa köyhyyttä kokeneille ihmisille mahdollisuus tuoda esiin mielipiteensä siitä, miten media kuvaa heidän todellisuuttaan.

Tunnustuksen saajat valitsee köyhyyttä kokeneista henkilöistä koostuva raati. Raati käyttää työnsä tukena opasta ja kriteeristöä, jotka on työstetty keväällä 2016 köyhyyttä kokeneiden henkilöiden, journalistien ja muiden asiantuntijoiden yhteisessä työpajassa. Oppaan pohjana on käytetty myös Itävallan EAPN:n vastaava opasta.

Vuonna 2016 tunnustus jaettiin ensimmäisen kerran

EAPN-Fin jakoi 29.11.2016 ensimmäistä kertaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen journalisteille.  Kilpailuun ilmoitettiin kaikkiaan 26 journalistista työtä. Pääpalkinnon lisäksi jaettiin kaksi kunniamainintaa. Lisätietoa vuoden 2016 tunnustuksen saajista täältä.

Miten kilpailuun voi osallistua?

Kilpailuun voivat ilmoittaa töitä sekä journalistit itse, että kuka tahansa muukin. Kirjoitukset, kuvat tai ohjelmat voivat olla niin lehdistä, radiosta, televisiosta kuin verkkomediastakin. Tunnustus annetaan tietylle artikkelille tai ohjelmalle, kilpailussa ei palkita journalistin koko tuotantoa.

Vuoden 2017 kilpailun materiaalin tulee olla julkaistu ajalla 1.11.2016-31.10.2017 suomalaisessa mediassa. Materiaalin on oltava perillä 2.11.2017 klo 12 mennessä. Materiaali lähetetään sähköpostilla osoitteeseen materiaalit@eapn.fi tai postitse osoitteeseen:

SOSTE/EAPN-Fin
Anna Järvinen
Yliopistonkatu 5
00100 Helsinki

Viestiin tulee kirjoittaa ehdotetun jutun otsikko, jutuntekijän nimi,julkaisupaikka ja julkaisupäivämäärä sekä yhteystiedot jutun tekijän/tekijöiden tavoittamiseksi.

Itse juttu lähetetään sähköpostitse liitetiedostona /linkki juttuun tai postitse alkuperäisenä printtiartikkelina (tai sen kopiona), muistitikulla tai dvd:llä. Jotta raadin on mahdollista arvioida tekstin ja kuvien kokonaisuutta, tulee printtimediassa julkaistut jutut lähettää joko postitse tai skannattuina yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Vastaavaa tunnustusta jaetaan muissakin Euroopan maissa

EAPN Itävallan verkosto, Die Armutskonferenz, on palkinnut vuodesta 2010 alkaen vuosittain journalisteja, jotka kirjoittavat kunnioittavasti sekä sosiaalisia ja taloudellisia syitä analysoiden köyhyydestä ja köyhyyttä kokeneiden elämästä.

Itävallan verkosto on laajentanut palkintoa muihinkin EAPN:n jäsenverkostoihin. Palkinto on jaettu nyt kerran Suomen lisäksi myös Unkarissa, Kroatiassa ja Islannissa. Vuonna 2017 mukaan projektiin ovat lähteneet Romanian, Makedonian, Serbian, Slovakian ja Saksan verkostot.

Tunnustuksen taustaa

Suomessa köyhyyden kasvuun on vaikuttanut voimakkaasti työttömyyden kasvu ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen. Samaan aikaan julkisessa keskustelussa on korostunut eri ihmisryhmien vastakkainasettelu, asenteiden koveneminen heikompiosaisia kohtaan ja ihmisten kokemusmaailmojen erkaantuminen. Sosiaalinen media tekee helpoksi vihapuheen ja tosiasioihin perustumattomien tarinoiden levittämisen esimerkiksi maahanmuuttajien sosiaaliturvasta tai työtä vieroksuvista pitkäaikaistyöttömistä.

Mediakentän murros, toimitusten niukkenevat resurssit, nopeutuva tiedonvälitys ja ns. huomiotalouden lieveilmiöt lisäävät haasteita laadukkaan journalismin tekemiselle. Lukijoita kosiskellaan skandaalinomaisilla klikkausotsikoilla ja köyhyyttäkin käsittelevä journalismi uhkaa kaventua pelkäksi sosiaalipornoksi: kurkistetaan, miten teillä siellä jossain menee.

Kaikista heikoimmassa asemassa olevien on vaikea saada esiin näkökulmiaan ja siten myös puolustaa itseään. Vastapainoksi tarvitaan laadukasta journalismia, joka perustuu tosiasioihin, ilmiöiden syiden ja seurausten analysoimiseen ja eri tahojen näkökulmien esiin tuomiseen.

Lisätietoja:

Anna Järvinen, anna.jarvinen@soste.fi, 050 586 5677 ja Matti Cantell,  matti.cantell@setlementti.fi, 050 594 5276.