Kunnioittavasti köyhyydestä –tunnustus journalisteille

EAPN-Fin jakaa vuosittain Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen journalisteille, jotka ovat tehneet juttuja köyhyydestä taloudellisia ja sosiaalisia syitä analysoiden ja köyhyyttä kokeneita ihmisiä kunnioittaen. Tunnustuksen saajan päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati.

Ehdokkaita tunnustuksen saajaksi voi esittää kuka vaan

Ehdokkaita tunnustuksen saajaksi voivat ilmoittaa niin journalistit itse kuin kuka tahansa muukin. Kirjoitukset, kuvat tai ohjelmat voivat olla niin lehdistä, radiosta, televisiosta kuin verkkomediastakin.

Tunnustus annetaan artikkelille tai ohjelmalle. Myös juttujen kuvat huomioidaan. Tunnustuksella ei palkita journalistin koko tuotantoa, toimitusta tai köyhyyttä käsitteleviä kirjoja.

Vuoden 2019 tunnustuksen saajaehdokkaat 2.11. mennessä

Ehdokkaita etsitään kunakin vuonna marraskuun 2. päivään asti. Vuoden 2019 ehdokkaiksi otetaan artikkeleita ja ohjelmia, jotka on julkaistu 1.11.2018–31.10.2019 suomalaisessa mediassa. Ehdokkaan voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen eapn(at)soste.fi tai postitse EAPN-Fin/SOSTE Erja Saarinen, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki.

Ehdokaslistaa päivitetään verkkoon sitä mukaa, kun ehdokkaita karttuu. Tutustu jo ehdolle päässeisiin juttuihin ja ohjelmiin tästä.

Tunnustus tuo esiin köyhyyttä kokeneiden näkökulman

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus tuo esiin tahoja, jotka tekevät laadukasta journalismia köyhyydestä. Tärkeintä on kuitenkin  se, että köyhyyttä kokeneilla ihmisillä on mahdollisuus tuoda esiin mielipiteensä siitä, miten media kuvaa heidän todellisuuttaan.

Raati käyttää työnsä tukena Kunnioittavasti köyhyydestä -opasta ja kriteeristöä. Ne on alun perin työstetty keväällä 2016 köyhyyttä kokeneiden henkilöiden, journalistien ja muiden asiantuntijoiden yhteisessä työpajassa.

Oppaan pohjana on käytetty myös Itävallan EAPN:n, Köyhyyden vastaisen verkoston, vastaava opasta Schreiben und Berichten über Armut, joka on ilmestynyt  englanniksi nimellä Guidelines for Respectful Reporting on Poverty. 

Tunnustuksen saaja saa taiteilija Helena Korkan tekemän palkinnon Hyvä kello kauas kuuluu. Vuonna 2018 uutta oli se, että parhaasta jutusta tunnustuksen saanut toimittaja sai tunnustuksen lisäksi  Huoltaja-säätiön tuhannen euron palkinnon. Raati voi päättää jakaa myös kunniamainintoja.

Tunnustus jaetaan vuosittain

EAPN-Fin jakoi tunnustuksen ensimmäistä kertaa syksyllä 2016. Kilpailuun ilmoitettiin 26 journalistista työtä. Pääpalkinnon lisäksi jaettiin kaksi kunniamainintaa. Lisätietoa vuoden 2016 tunnustuksen saajista löytyy  täältä.

Vuonna 2017 tunnustus jaettiin toista kertaa. Mukaan ilmoitettiin 40 journalistista työtä. Tunnustuksen sai toimittaja Jani Kaaro. Lisätietoa vuoden 2017 tunnustuksen saajista löytyy täältä.

Vuonna 2018 kilpailuun ilmoitettiin 32 ohjelmaa tai artikkelia. Tunnustuksen sai Helsingin Sanomien toimittaja Anna-Stina Nykänen.

Lisätietoa vuoden 2018 tunnustuksen saajista löytyy täältä.

Vuonna 2018 tunnustuksen jaon yhteydessä julkaistiin köyhyyttä kokeneiden ihmisten työstämä opas Köyhä mediassa – Opas köyhyyttä kokeneelle. Köyhyyskokemuksista on vaativaa kertoa julkisuudessa. Opas antaa tähän tukea ja vinkkejä.

Tunnustusta jaetaan yhä useammassa Euroopan maassa

EAPN Itävallan verkosto, Die Armutskonferenz, on palkinnut 2010 alkaen vuosittain journalisteja, jotka kirjoittavat kunnioittavasti sekä sosiaalisia ja taloudellisia syitä analysoiden köyhyydestä ja köyhyyttä kokeneiden elämästä.

Itävallan verkosto on laajentanut palkintoa muihinkin EAPN:n jäsenverkostoihin. Palkinto on jaettu Suomen lisäksi Unkarissa, Kroatiassa ja Islannissa. Vuonna 2017 mukaan tulivat myös Romanian, Makedonian, Serbian, Slovakian ja Saksan verkostot. 2018 tunnustus jaettiin ensimmäistä kertaa Portugalissa. Anna Järvinen kirjoittaa tunnustuksen jakamisesta muissa Euroopan maissa.

Lisätietoja
EAPN-Finin ja Kunnioittavasti köyhyydestä raadin sihteeri Erja Saarinen, erja.saarinen (at) soste.fi, 050 433 4202