• Kaikki
  • Ajankohtaista
  • Blogi
  • EAPN Europe
  • Kannanotot

Järjestöjen joulukeräyksillä helpotetaan koronakriisin pahentamaa lapsiperheiden ahdinkoa

Eriarvoisuus on koronapandemian takia lisääntynyt. Jo ilman koronaakin Suomessa eli yli 110 000 lasta vähävaraisissa perheissä. Nyt yhä useampaa lasta uhkaa syrjäytyminen. Järjestöjen joulukeräykset auttavat kotimaan lapsiperheitä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa investoitava köyhien ja haavoittuvassa asemassa olevien tilanteen kohentamiseen

Valtioneuvosto antoi marraskuun lopussa eduskunnan käsittelyyn selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Se määrittää EU:n elpymisohjelman toimeenpanoa. EAPN-Fin pitää keskeisenä, että myös haavoittuvassa asemassa olevat huomioidaan ohjelmassa ja heitä tukeviin rakenteisiin investoidaan elpymis-ja palautumisrahastosta.

Anne Tyni: Seitsemän veljeksen Eero opetti lukemista kädestä pitäen – samaa otetta digitaitojen opetukseen

Kiven Seitsemässä veljeksessä pojat opettelevat lukemaan vaihtelevalla menestyksellä nuorimman veljeksen Eeron toimiessa opettajana ja mentorina. Taas tarvittaisiin Eeroja, jotta ikääntyvä väestö pysyisi mukana tekniikan kehityksessä. Digiköyhyys on paitsi laitteiden myös osaamisen ja opetuksen puutetta.

Vastaus komission konsultaation Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta

EAPN-Fin näkee tärkeänä, että sosiaalisten oikeuksien pilari tekee EU-lainsäädännön kansalaisille takaamista oikeuksista näkyvämpiä, ymmärrettävämpiä ja selkeämpiä. Sitä kautta sosiaalisia oikeuksia on helpompi nostaa korkeammalle politiikan asialistalla sekä kansallisesti että EU-tasolla.

Paloturvallisuusviikolla jaetaan palovaroittimia vähävaraisille

Köyhyys voi vaarantaa ihmisen turvallisuuden: kaikilla ei esimerkiksi ole varaa palovaroittimeen. Marraskuun lopussa vietetään Paloturvallisuusviikkoa. Osana sitä on hankittu palovaroittimia vähävaraisille jaettavaksi. EAPN-Fin on tehnyt asiassa yhteistyötä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin kanssa.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus lasten eriarvoistumista käsittelevästä artikkelista

Tämän vuoden Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus on annettu Helsingin Sanomien toimittajille Anni Alatalolle ja Katri Jaalamaalle ”Ei samalta viivalta” -artikkelista. Köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati päätti tunnustuksen saajasta. Tunnustus jaettiin 24.11.2020.

EAPN vaatii, että EU:ssa taataan kaikille oikeus riittävään vähimmäistoimeentuloon

EAPN vaatii yhdessä Eurodiaconian, ETUC:in, Caritas Europen ja Social Platformin kanssa EU:n laajuista sitovaa kehystä, jolla varmistettaisiin ihmisille riittävä vähimmäisturva kaikissa jäsenmaissa. Yhteisen kannanoton on allekirjoittanut myös 45 Euroopan parlamentin jäsentä, 33 EU-tason kansalaisjärjestöä, 42 tutkijaa ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työntekijät-ryhmä.

Ehdokkaat koossa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi

EAPN-Fin jakaa jo viidettä kertaa toimittajille tunnustuksen laadukkaista köyhyyttä koskevista jutuista. Ehdokkaita kertyi 34. Lapsiperheköyhyys on yleisin artikkeleiden aihe. Tunnustus jaetaan 24.11. Saajan päättää köyhyyttä kokevista ihmisistä koostuva raati.

Sosiaaliturvakomitean työ etenee – sitä voi seurata webinaareissa

Sosiaaliturvakomiteassa selvitettiin ensin sosiaaliturvan monimutkaisuutta, parhaillaan arvioidaan ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen toimivuutta. Työn etenemistä voi lähiaikoina seurata kolmessa, kaikille kiinnostuneille avoimessa webinaarissa.

EAPN-Finin yleiskokous verkkokokouksena 24.11.2020

Tiistaina 24.11.2020 kello 11-13 järjestetään EAPN-Fin-verkoston yleiskokous Zoom-verkkokokousalustalla. Kokous päättää verkoston toimintapolitiikasta, käsittelyssä on muun muassa verkoston strategia vuosille 2021-23. Kokous on avoin köyhyyden vastaisesta työstä kiinnostuneille. Siihen pitää ilmoittautua.

Video kertoo Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksesta seitsemässä maassa

Toimittajille eri Euroopan maissa annettavista Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksista on tehty kansainvälinen video. Tunnustus annetaan artikkeleista tai ohjelmista, joissa köyhyyttä on käsitelty laajasti sen syitä analysoiden ja köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkökulmia kunnioittaen.

Kohtuuttomia tilanteita ja byrokratiamyllyjä – köyhyyttä kokeneet ihmiset ja päättäjät etsivät yhdessä ratkaisuja

Köyhyyttä kokeneita kansalaisia ja eduskunnan päättäjiä kohtasi 21. lokakuuta. Köyhyyttä kokeneet toivat esiin palvelujärjestelmän puutteita ja tilanteita, joissa ihmisen on oikeastaan mahdotonta toimia oikein. Näihin tilanteisiin etsittiin yhdessä ratkaisuja.