• Kaikki
  • Ajankohtaista
  • Blogi
  • Tapahtumat

Köyhyysvahti 2019 antaa kuvan köyhyyden kehityksestä

EAPN-Fin verkosto on tehnyt kolmatta kertaa Köyhyysvahdin, Suomen köyhyysraportin. Siinä käydään läpi köyhyystilastoja ja trendejä, nostetaan esiin köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkemyksiä ja esitetään verkoston näkemykset köyhyyden vähentämiseksi.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -keskustelutilaisuus 12.11.2019 klo 9-11.30

Tilaisuudessa köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat kohtaavat ja etsivät ratkaisuehdotuksia köyhyyttä kokeneiden esittämiin epäkohtiin. Yleisölle avoimessa osuudessa esitellään syntyneet ratkaisut ja käydään niistä keskustelua.

Lapsiperheköyhyydestä raportti, Espoolta ohjelma sen vähentämiseksi

Vähävaraisten perheiden lapsilla on heikompi usko tulevaisuuteen, ja he kokevat hyvin toimeentulevien perheiden lapsia useammin kiusaamista, selviää Pelastakaa Lapset ry:n -kyselystä. Espoon kaupunki on tehnyt toimenpideohjelman lapsiperheköyhyyteen tarttumiseksi.

EAPN-verkostot kampanjoivat köyhyyden vähentämiseksi 17.10.

YK:n köyhyyden vastaista päivää vietetään 17. lokakuuta. Euroopan EAPN organisoi sosiaalisen median kampanjan, jossa nostetaan köyhyys esiin niin EU- kuin kansallisella tasolla. EAPN-Fin jakaa viestejä somessa. Nostetaan yhdessä köyhyys näkyväksi!

Kansalaistoimintaryhmä kokoontuu 19.10. ja 22.11.

EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmän seuraavat tapaamiset ovat lauantaina 19.10. ja perjantaina 22.11. Syksyn aikana ryhmän jäsenet osallistuvat asiantuntijoina erilaisiin tilaisuuksiin ja kehittämishankkeisiin.

Terveys ja köyhyys -työryhmä kokoontuu 21.10.

EAPN-Finin terveys ja köyhyys -työryhmä kokoontuu 7.10. kello 10.30–13.00 ja 21.10. kello 10.30– 13.30. Tapaamiset ovat avoimia, mutta toivomme ilmoittautumisia puheenjohtaja Tuula Paasivirralle.

Jouni Kylmälä: Kuuluva, kirkas ja vaikuttava köyhän ääni

Köyhyys on hankala aihe ja politiikan kohde siksi, että kaikki eivät koe sitä. Köyhyys on niin hiljaista, koska se on joidenkin toisten, ’niiden’ ongelma. Idea kuuluvasta, kirkkaasta ja vaikuttavasta köyhän äänestä elää kuitenkin EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmässä.

Ehdota juttuja Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi, ja tutustu jo ehdotettuihin juttuihin

Ehdota mielestäsi hyviä köyhyysjuttuja Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen 2019 saajaksi! Katso myös jo ehdotetut jutut. Tunnustus jaetaan neljättä kertaa. Ehdokkaita voi esittää 2.11. kello 12 saakka.

EAPN-Fin jatkaa yhteistyöjäsenenä eduskunnan köyhyysryhmässä

Eduskunnan köyhyysryhmä piti järjestäytymiskokouksen 12.9.2019. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Antero Laukkanen (kd.) ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.). Ryhmän sihteeriksi valittii Anna Järvinen (SOSTE).

Köyhä mediassa -opas ilmestyi englanniksi

Kuka kuuntelee köyhää -verkoston ja EAPN-Finin tuottama Köyhä mediassa -opas antaa köyhyyttä kokeneille ihmisille tietoa, vinkkejä ja tukea mediassa esiintymiseen. Se julkaistiin alun perin Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakotilaisuudessa 26.11.2018. Nyt opas on käännetty englanniksi.

Euroopan laajuinen köyhyyden vastainen verkosto EAPN kokoontuu Helsingissä 14.–16.9.2019

Helsinkiin tulee syyskuussa köyhyyden vastaisen työn asiantuntijoita 32 Euroopan maasta, kun European Anti-Poverty Network, EAPN pitää kaupungissa yleiskokouksensa. Kokoukseen liittyvässä seminaarissa on teemana vallan, politiikan ja osallistumisen merkitys köyhyyden poistamisessa.

Verkostolle uudet puheenjohtajat

EAPN-Finin hallitus valitsi kokouksessaan 13. elokuuta keskuudestaan puheenjohtajaksi loppuhallituskaudeksi johtavan asiantuntijan Liisa Partion (kuvassa oikealla) Mannerheimin Lastensuojeluliitosta ja varapuheenjohtajaksi erityisasiantuntija Anna Järvisen SOSTEsta. Muutos johtuu puheenjohtaja Jiri Sirosen ja varapuheenjohtaja Tarja Pajusen siirtymisistä uusiin tehtäviin.