• Kaikki
  • Ajankohtaista
  • Blogi
  • EAPN Europe
  • Kannanotot

Koronapandemia kiihdyttää köyhyyden kasvua – webinaarissa tutustutaan koronan vaikutuksiin Euroopassa

EAPN on tehnyt eri maiden ja eurooppalaisten järjestöjen Köyhyysvahtien pohjalta koosteen koronan vaikutuksista köyhyyteen Euroopassa. Se julkistetaan kaikille kiinnostuneille avoimessa webinaarissa 29. tammikuuta. Ilmoittautua pitää 22.1. mennessä.

Pienituloisten määrä kasvussa, ylivelkaantuminen lisääntynyt

Pienituloisissa kotitalouksissa elävien määrä kasvoi vuonna 2019. Samoin kasvoi niissä elävien lasten määrä. Kokonaan perusturvaetuuksien varassa oli sen sijaan entistä harvempi, mutta pitkittyneesti perusturvan varassa elävien määrä jatkoi kasvua. Tiedot ovat Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta.

Kansalaistoimintaryhmä on ”henkireikä omassa köyhyyden vastaisessa taistelussa”

EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmä tarjoaa vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia, tieto-osallisuutta sekä yhteisöön kuulumista ja vertaisuutta. Tämä selviää sosionomi amk Elli Mikkosen opinnäytetyöstä. Hän haastatteli sitä varten Kansalaistoimintaryhmän jäseniä.

Ministeri Pekonen EAPN-Finin yleiskokouksessa: hallitus arvioi vuosittain mahdollisuuksia panostaa köyhyyden vähentämiseen

EAPN-Finin yleiskokouksen aluksi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kertoi köyhyyden vähentämisen keinoista koronakriisin keskellä. Kokous pidettiin 24. marraskuuta. Siinä hyväksyttiin verkostolle uusi strategia.

Järjestöjen joulukeräyksillä helpotetaan koronakriisin pahentamaa lapsiperheiden ahdinkoa

Eriarvoisuus on koronapandemian takia lisääntynyt. Jo ilman koronaakin Suomessa eli yli 110 000 lasta vähävaraisissa perheissä. Nyt yhä useampaa lasta uhkaa syrjäytyminen. Järjestöjen joulukeräykset auttavat kotimaan lapsiperheitä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa investoitava köyhien ja haavoittuvassa asemassa olevien tilanteen kohentamiseen

Valtioneuvosto antoi marraskuun lopussa eduskunnan käsittelyyn selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Se määrittää EU:n elpymisohjelman toimeenpanoa. EAPN-Fin pitää keskeisenä, että myös haavoittuvassa asemassa olevat huomioidaan ohjelmassa ja heitä tukeviin rakenteisiin investoidaan elpymis-ja palautumisrahastosta.

Anne Tyni: Seitsemän veljeksen Eero opetti lukemista kädestä pitäen – samaa otetta digitaitojen opetukseen

Kiven Seitsemässä veljeksessä pojat opettelevat lukemaan vaihtelevalla menestyksellä nuorimman veljeksen Eeron toimiessa opettajana ja mentorina. Taas tarvittaisiin Eeroja, jotta ikääntyvä väestö pysyisi mukana tekniikan kehityksessä. Digiköyhyys on paitsi laitteiden myös osaamisen ja opetuksen puutetta.

Vastaus komission konsultaation Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta

EAPN-Fin näkee tärkeänä, että sosiaalisten oikeuksien pilari tekee EU-lainsäädännön kansalaisille takaamista oikeuksista näkyvämpiä, ymmärrettävämpiä ja selkeämpiä. Sitä kautta sosiaalisia oikeuksia on helpompi nostaa korkeammalle politiikan asialistalla sekä kansallisesti että EU-tasolla.

Paloturvallisuusviikolla jaetaan palovaroittimia vähävaraisille

Köyhyys voi vaarantaa ihmisen turvallisuuden: kaikilla ei esimerkiksi ole varaa palovaroittimeen. Marraskuun lopussa vietetään Paloturvallisuusviikkoa. Osana sitä on hankittu palovaroittimia vähävaraisille jaettavaksi. EAPN-Fin on tehnyt asiassa yhteistyötä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin kanssa.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus lasten eriarvoistumista käsittelevästä artikkelista

Tämän vuoden Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus on annettu Helsingin Sanomien toimittajille Anni Alatalolle ja Katri Jaalamaalle ”Ei samalta viivalta” -artikkelista. Köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati päätti tunnustuksen saajasta. Tunnustus jaettiin 24.11.2020.

EAPN vaatii, että EU:ssa taataan kaikille oikeus riittävään vähimmäistoimeentuloon

EAPN vaatii yhdessä Eurodiaconian, ETUC:in, Caritas Europen ja Social Platformin kanssa EU:n laajuista sitovaa kehystä, jolla varmistettaisiin ihmisille riittävä vähimmäisturva kaikissa jäsenmaissa. Yhteisen kannanoton on allekirjoittanut myös 45 Euroopan parlamentin jäsentä, 33 EU-tason kansalaisjärjestöä, 42 tutkijaa ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työntekijät-ryhmä.

Ehdokkaat koossa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi

EAPN-Fin jakaa jo viidettä kertaa toimittajille tunnustuksen laadukkaista köyhyyttä koskevista jutuista. Ehdokkaita kertyi 34. Lapsiperheköyhyys on yleisin artikkeleiden aihe. Tunnustus jaetaan 24.11. Saajan päättää köyhyyttä kokevista ihmisistä koostuva raati.