• Kaikki
  • Ajankohtaista
  • Tapahtumat

Sosiaaliturvan tarkistuslista päivitetty

EAPN-Finin Sosiaaliturvan tarkistuslista on päivitetty vuoden 2019 etuusmuutoksilla. Se muistuttaa, mitä tukia ja palveluita on tarjolla. Paitsi avuksi suoraan kansalaisille, se sopii työvälineeksi ammattilaisten neuvontatyöhön. Myös järjestöjen Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille on päivitetty vuoden 2019 muutoksilla.

Vaikuta kyselyyn asiakasmaksujen perinnästä

EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmä suunnittelee kyselyä henkilöille, joilta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat menneet perintään perintätoimistoille. Nyt voi osallistua kysymysten tekoon: lähetä ehdotuksesi helmikuun loppuun mennessä osoitteella tuula.paasivirta(at)3kverkosto.fi

Pelastakaa Lapset on EAPN-Finin 50. jäsen

EAPN-Fin hallitus hyväksyi 12.2. pitämässään kokouksessa Pelastakaa Lapset ry;n verkoston jäseneksi. Samalla ylittyi 50 jäsenen raja. Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiset toimijat ovat tervetulleita Suomessa ja EU-tasolla aktiiviseen verkostoon.

#EUPovertyFree – EAPN kampanjoi köyhyyden vähentämisen puolesta

EAPN:n eurovaalikampanja avattiin 12. helmikuuta. EAPN-verkosto ajaa talouspolitiikkaa, joka edistää ihmisoikeuksia, puuttuu köyhyyteen ja eriarvoisuuteen ja takaa kansalaisten hyvinvoinnin. Europarlamenttivaalien taustaksi on julkaistu EU-tietoa uusilla alustoilla.

Kysely järjestöille aktiivimallista

Työttömien Keskusjärjestö ja Vates selvittävät, millaista työllistymistä edistävää toimintaa järjestöissä on tai voisi olla. Uuden asetuksen mukaan aktiivimallin ehdot laajentuvat eli aktiiviehdon täyttävää toimintaa voivat jatkossa järjestää muun muassa järjestöt ja kunnat.

Yhteisvastuu 2019 tukee lasten ja nuorten koulutusta

Suomessa yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua esimerkiksi avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa. Ulkomailla autetaan katastrofeissa ja konflikteissa pahiten kärsineitä ihmisiä, tänä vuonna erityisesti nuoria.

Maksutonta Tapatuunaus-koulutusta

Tapatuunaus-hankkeesta on saatavilla maksutonta koulutusta työttömien ja työvoiman ulkopuolellaolevien alkoholinkäytön yhteisölähtöiseen vähentämiseen. Sen kohderyhmänä ovat työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa ja ehkäisevässä päihdetyössä työskentelevät ammattilaiset.

21.2.2019 Työttömät yhdenvertaisiksi terveyspalveluissa -seminaari

Terveydeksi -hanke järjestää seminaarin lakisääteisestä velvollisuudesta järjestää työttömien terveystarkastuksia eduskunnan kansalaisinfossa. Tervetuloa!

Tulevaisuuden sosiaaliturva: Miten eriarvoistumista vähennetään?

Professori Juho Saaren raportti Hyvinvointivaltio eriarvoistuneessa yhteiskunnassa julkistettiin 30.1. Helsingissä. Raporttia kommentoi muun muassa EAPN-Fin kansalaistoimintaryhmä koordinaattori Jouni Kylmälän johdolla. Raportti keskittyy yhteiskunnalliseen eheyteen ja sosiaalisen etäisyyden kasvuun.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea tyytymätön järjestökanteluratkaisujen täytäntöönpanon hitauteen

Sosiaalisten oikeuksien komitea tarkasteli viiden aiemmin antamansa järjestökanteluratkaisun täytäntöönpanoa Suomessa. Komitea katsoo mm. ettei riittäviin toimiin ole ryhdytty työmarkkinatuen nostamiseksi riittävälle tasolle.

SOSTE ja sosiaali- ja terveysjärjestöt muotoilivat periaatteet perusturvan kehittämiseksi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt näkevät, että Suomessa tarvitaan perusturvan remonttia, mutta kertarysäyksellä tehtävän mylläyksen sijaan uudistus on tehtävä vaiheittain. Järjestöt haluavat olla kehittämässä perusturvajärjestelmää sellaiseksi, että se huomioi mahdollisimman hyvin ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja joustaa tilanteiden muuttuessa.

5.3.2019 Riittääkö perusturva elämiseen?

Tiistai 5.3.2019 klo 12-14
Eduskunta, Pikkuparlamentin Auditorio, Arkadiankatu 3
Seminaarissa kuullaan tuoreen perusturvan arviointiraportin tuloksia. Kokemusasiantuntijat ja eduskuntaryhmien edustajat kommentoivat tuloksia ja kertovat näkemyksiään, mihin perusturva riittää ja miten sitä pitäisi uudistaa.