• Kaikki
  • Ajankohtaista
  • Blogi

Järjestöarvio taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta: Perusturvan taso liian matala

Suomessa muun muassa oikeudet riittävään sosiaaliturvaan ja terveyspalveluihin toteutuvat puutteellisesti, käy ilmi 24 kansalaisjärjestön laatimasta varjoraportista YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitealle. Se välittää komitealle järjestöjen keräämiä tietoja siitä, miten nk. TSS-oikeudet Suomessa toteutuvat.

Asiakasmaksulakiesitys eduskuntaan – edelleen kohtuuttomia maksuja pienituloisille ja paljon sairastaville

Hallitus antoi 17. syyskuuta esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain uudistamiseksi. Sen mukaan palvelujen maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan. Laki ei kuitenkaan edelleenkään suojaisi pienituloisia ja paljon sairastavia kohtuuttomilta maksuilta.

Taas etsitään ehdokkaita Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi. Miten toimittajat ovat käsitelleet köyhyyttä koronan leimaamana vuonna?

EAPN-Fin jakaa tänä vuonna jo viidettä kertaa tunnustuksen laadukkaista köyhyyttä koskevista artikkeleista, kolumneista, nettijutuista, radio- tai tv-ohjelmista. Kuka tahansa voi ilmoittaa hyväksi arvioimansa jutun ehdolle 2.11.2020 mennessä. Ensimmäisiin ehdokkaisiin voi jo tutustua.

Talouspäätöksillä vahvistettava lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia

Koronakriisin vaikutukset voivat ulottua vuosikymmenien päähän, jos lapsinäkökulma unohdetaan ja lasten, nuorten ja perheiden peruspalveluista sekä etuuksista leikataan talouden tasapainottamiseksi, toteavat lapsi- perhejärjestöt yhteisessä kannanotossaan. Ne vetoavat hallitukseen, jotta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia vahvistetaan syksyn talouspäätöksillä.

Sosiaaliturvakomitealta julkaisu ja verkkokeskustelu sosiaaliturvasta ja koronakriisistä

Ohjelmajohtaja Olli Kankaan tuore julkaisu käsittelee sitä, miten poikkeukselliset olot ovat vaikuttaneet sosiaalipolitiikkaan. Sen pohjalta käydään 31.8. kello 12.30 alkaen kaikille avointa verkkokeskustelua. Sosiaaliturvakomitean toinen keskustelutilaisuus 21.9. taas käsittelee Suomen sosiaaliturvan hyviä ja huonoja puolia.

EAPN:n koronakriisiraportti: tilannekuva kriisin vaikutuksista haavoittuvassa asemassa oleviin

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto, EAPN on julkaissut raportin koronapandemian vaikutuksista haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin eri Euroopan maissa. Siihen on myös koottu tietoa hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan ratkaisuista kriisin keskellä.

21.10. Köyhyyttä kokeneet ja päättäjät samassa pöydässä

Millaista on olla köyhä, pienituloinen, työtön? Tätä todellisuutta jaetaan päättäjille ja yhdessä etsitään ongelmiin myös ratkaisuja kansallisessa köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtumassa. Se järjestetään 21.10.2020 Helsingissä.

Riikka Mettälä: Toipuminen vaikeutuu, kun mielen särkymisen lisäksi romahtaa talous

Kun mieli särkyy, laskuja ei uskalla avata. Huoli omasta taloudesta synkistää mieltä entisestään. Sosiaalityön asiantuntija Riikka Mettälä Mielenterveyden keskusliitosta käsittelee blogissaan sairastamisen kulujen vaikutuksia mielenterveysongelmista toipumiseen.

EAPN-Finin työryhmät kokoontuvat syyskuussa

Kansalaistoimintaryhmä kokoontuu 4.9., Terveys ja köyhyys -työryhmä seuraavan kerran 7.9. ja Lapsiperheköyhyys -työryhmä 24.9. Verkoston hallituksen seuraava kokous on 26. elokuuta.

Sosiaaliturvan uudistaminen lähti liikkeelle ongelmien määrittelystä

Keväällä asetettiin parlamentaarinen komitea ja viisi jaostoa uudistamaan laajasti sosiaaliturvaa. Ensi töikseen se on määritellyt keskeisimmät ongelmat, joita se lähtee ratkomaan. Niistä ensimmäisenä käydään järjestelmän monimutkaisuuden kimppuun.

Hae Kunnioittavasti köyhyydestä -raatiin, ehdota juttuja tunnustuksen saajaksi

EAPN-Fin jakaa jo viidettä kertaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen toimittajille. Sen saajat päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati. Nyt voi hakea mukaan raatiin. Myös artikkeleita ja ohjelmia voi esittää ehdolle tunnustuksen saajaksi.

EAPN vaatii vähimmäistoimeentulon turvaavaa puitedirektiiviä

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN vaatii vähimmäistoimeentulon turvaavaa puitedirektiiviä. Se tarjoaisi yhteisen kehyksen, jossa asetettaisiin vähimmäisvaatimukset vähimmäistoimeentulon turvaamiseksi kaikissa EU-maissa. Jäsenvaltiot saisivat itse määritellä tarkemmin oman järjestelmänsä ehdot.