• Kaikki
  • Ajankohtaista

Tuleeko mieleen laadukas köyhyyttä koskeva juttu – ehdota sitä Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi

EAPN-Fin jakaa loppuvuodesta kuudetta kertaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen toimittajille. Sen saajan päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati. Nyt etsitään ehdokkaita tunnustuksen saajaksi. Niitä voi ehdottaa kuka vaan.

Köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkemyksiä kaivataan EAPN-Finin Köyhyysvahtiin

Tämän vuoden Köyhyysvahtia valmistellaan. Siihen toivotaan köyhyyttä kokeneiden ihmisten kokemuksia, näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi. Tietoa kaivataan myös pandemian vaikutuksista köyhyyttä kokevien ihmisten elämään.

Uutiskirjeessä kuntavaalit, tapahtumia ja tutkimuksia

EAPN-Finin uutiskirje on ilmestynyt. Se kokoaa yhteen köyhyyttä koskevaa tietoa ja tapahtumia ja tietoa verkoston jäsenten toiminnasta. Tuoreessa kirjeessä asiaa muun muassa kuntien roolista köyhyyden vähentäjänä sekä köyhyyttä koskevista tutkimushankkeista.

Terveys ja köyhyys -työryhmä vaikuttaa heikoimmin pärjäävien palveluun Kelassa

EAPN-Finin työryhmä on nostanut julkisuudessa esiin, millaisia ongelmia toimeentulotuen siirto Kelan hoidettavaksi toi heikoimmin pärjääville. Se pyrkii avaamaan keskustelua köyhyyttä kokevien ja paljon palveluja tarvitsevien kokemuksista Kelan päättäjien kanssa.

Korona-ajan vaikutukset raskaampia matalatuloisten perheiden lapsille ja nuorille

Järjestöjen selvityksissä tarkastellaan korona-aikaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden näkökulmasta. Pandemia on aiheuttanut enemmän kielteisiä vaikutuksia matala- kuin hyvätuloisten perheiden lapsille. Vaaleissa lasten hyvinvointi ei kuitenkaan juuri nouse esiin.

Köyhyyttä kokeneiden eurooppalainen tapaaminen järjestetään etänä marraskuussa

Köyhyyttä kokeneiden ihmisten eurooppalainen tapaaminen jouduttiin viime vuonna perumaan koronapandemian vuoksi. Se on perinteisesti pidetty Brysselissä. Tänä vuonna päädyttiin vielä etätapaamiseen. Se pidetään 24.-25.11.2021.

Kunta voi vähentää lapsiperheköyhyyttä ja lieventää sen vaikutuksia

Lapsiperheiden köyhyys on vakava ongelma, joka heikentää lasten hyvinvointia ja vaikuttaa pitkälle aikuisuuteen. Sen on syytä nousta kuntavaalikeskusteluihin, sillä kunnat voivat halutessaan vähentää lapsiperheköyhyyttä ja lieventää oleellisesti sen vaikutuksia, korostaa EAPN-Finin Lapsiperheköyhyys-työryhmä.

EAPN-Fin verkoston jäsenet aktiivisia kuntavaalivaikuttajia

EAPN-Fin korostaa kuntavaalitavoitteissaan, että kunnissa on otettava kaikki keinot käyttöön köyhyyden vähentämiseksi. Verkoston 53 jäsenestä monet ovat tehneet omat kuntavaalitavoitteensa ja niillä on myös paljon vaaleja koskevaa toimintaa. Katso millaista!

Kunnissa käyttöön kaikki keinot köyhyyden vähentämiseksi

Köyhyydessä elämisellä on laajoja ja pitkälle ulottuvia kielteisiä vaikutuksia niin yksittäisiin ihmisiin kuin paikallisyhteisöön ja koko yhteiskuntaan. Sen vähentämisen pitää olla myös kuntapolitiikassa keskeistä, EAPN-Fin korostaa kuntavaalitavoitteissaan.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä 12.10.2021

Koronapandemia on tuonut mukanaan massiivisen työttömyyden kasvun. Jo aiemmin heikossa asemassa olevat ovat entistäkin ahtaamalla. Miltä näyttää korona-ajan köyhyys ja miten sitä voitaisiin vähentää? Tätä pohtivat yhdessä köyhyyttä kokeneet ihmiset ja päättäjät kansallisessa köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtumassa 12.10.2021.

Verkoston puheenjohtaja vaihtui

EAPN-Finin puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Marjatta Kaurala seuraavaan yleiskokoukseen asti edellisen puheenjohtajan Olavi Kaukonen työpaikan vaihdoksen vuoksi. 12. toukokuuta pidetyssä hallituksen kokouksessa uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Anita Salonen. Verkoston yleiskokous pidetään tiistaina 9. marraskuuta.

Taas haetaan ehdokkaita Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi

EAPN-Fin jakaa loppuvuodesta kuudetta kertaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen toimittajille. Nyt etsitään ehdokkaita tunnustuksen saajaksi – kuka vaan voi niitä ehdottaa. Nyt voi myös ilmoittautua tunnustuksen saajan päättävään raatiin.