• Kaikki
  • Ajankohtaista
  • EAPN Europe
  • Kannanotot

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus lasten eriarvoistumista käsittelevästä artikkelista

Tämän vuoden Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus on annettu Helsingin Sanomien toimittajille Anni Alatalolle ja Katri Jaalamaalle ”Ei samalta viivalta” -artikkelista. Se on julkaistu ensimmäisen kerran Meidän perhe -lehdessä. Köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati päätti tunnustuksen saajasta. Tunnustus jaettiin 24.11.2020.

EAPN vaatii, että EU:ssa taataan kaikille oikeus riittävään vähimmäistoimeentuloon

EAPN vaatii yhdessä Eurodiaconian, ETUC:in, Caritas Europen ja Social Platformin kanssa EU:n laajuista sitovaa kehystä, jolla varmistettaisiin ihmisille riittävä vähimmäisturva kaikissa jäsenmaissa. Yhteisen kannanoton on allekirjoittanut myös 45 Euroopan parlamentin jäsentä, 33 EU-tason kansalaisjärjestöä, 42 tutkijaa ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työntekijät-ryhmä.

Ehdokkaat koossa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi

EAPN-Fin jakaa jo viidettä kertaa toimittajille tunnustuksen laadukkaista köyhyyttä koskevista jutuista. Ehdokkaita kertyi 34. Lapsiperheköyhyys on yleisin artikkeleiden aihe. Tunnustus jaetaan 24.11. Saajan päättää köyhyyttä kokevista ihmisistä koostuva raati.

Sosiaaliturvakomitean työ etenee – sitä voi seurata webinaareissa

Sosiaaliturvakomiteassa selvitettiin ensin sosiaaliturvan monimutkaisuutta, parhaillaan arvioidaan ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen toimivuutta. Työn etenemistä voi lähiaikoina seurata kolmessa, kaikille kiinnostuneille avoimessa webinaarissa.

EAPN-Finin yleiskokous verkkokokouksena 24.11.2020

Tiistaina 24.11.2020 kello 11-13 järjestetään EAPN-Fin-verkoston yleiskokous Zoom-verkkokokousalustalla. Kokous päättää verkoston toimintapolitiikasta, käsittelyssä on muun muassa verkoston strategia vuosille 2021-23. Kokous on avoin köyhyyden vastaisesta työstä kiinnostuneille. Siihen pitää ilmoittautua.

Video kertoo Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksesta seitsemässä maassa

Toimittajille eri Euroopan maissa annettavista Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksista on tehty kansainvälinen video. Tunnustus annetaan artikkeleista tai ohjelmista, joissa köyhyyttä on käsitelty laajasti sen syitä analysoiden ja köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkökulmia kunnioittaen.

Kohtuuttomia tilanteita ja byrokratiamyllyjä – köyhyyttä kokeneet ihmiset ja päättäjät etsivät yhdessä ratkaisuja

Köyhyyttä kokeneita kansalaisia ja eduskunnan päättäjiä kohtasi 21. lokakuuta. Köyhyyttä kokeneet toivat esiin palvelujärjestelmän puutteita ja tilanteita, joissa ihmisen on oikeastaan mahdotonta toimia oikein. Näihin tilanteisiin etsittiin yhdessä ratkaisuja.

NGOs helping people experiencing poverty in Finland: Case Organization of the Unemployed

The Finnish National Organization of the Unemployed has 73 member NGOs around Finland which help long term unemployed. An unemployed organization volunteer worker provides testimony of the meaning of the NGOSs and the stress caused by Covid19.

Köyhyyden vastaisena päivänä 17.10. viestitään muun muassa järjestöjen merkityksestä

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista päivää vietetään 17.10. Köyhyyden vastaiset verkostot eri Euroopan maissa nostavat esiin köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkemyksiä köyhyyden poistamisesta, Suomessa tuodaan esiin järjestöjen asemaa ihmisten tukemisessa sekä epävarmoissa asemissa työmarkkinoilla olevien puutteellista sosiaaliturvaa.

EAPN-Finin Köyhyysvahti: köyhyys ei ole juuri vähentynyt, koronakriisi synkistää tilannetta

Köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien määrää ei juuri ole saatu vähenemään. Tilastot eivät vielä juuri tavoita koronan vaikutuksia köyhyyteen. Niitä on arvioitu raportissa muutoin. Raportti on myös englanniksi.

21.10. Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä

Millaista on olla köyhä, pienituloinen, työtön? Tätä todellisuutta jaetaan päättäjille ja yhdessä etsitään ongelmiin myös ratkaisuja kansallisessa köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtumassa. Se järjestetään 21.10.2020 Helsingissä.

Järjestöarvio taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta: Perusturvan taso liian matala

Suomessa muun muassa oikeudet riittävään sosiaaliturvaan ja terveyspalveluihin toteutuvat puutteellisesti, käy ilmi 24 kansalaisjärjestön laatimasta varjoraportista YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitealle. Se välittää komitealle järjestöjen keräämiä tietoja siitä, miten nk. TSS-oikeudet Suomessa toteutuvat.