• Kaikki
  • Ajankohtaista
  • Blogi

Köyhyyden katkaisemiseksi tarvitaan elämän ennakoitavuutta ja merkityksellisyyttä

Pitkään jatkunut köyhyys heikentää monia osallisuuden ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Aikuissosiaalityön asiakkaille tehdyt haastattelut osoittavat, että he joutuvat jatkuvasti kamppailemaan toimeentulon niukkuuden ja epävarmuuden kanssa. Lue lisää THL:n tuoreista tutkimuksista.

Hyvinvointialueilla voidaan vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin ja vähentää köyhyyttä

Asiakasmaksut vaihtelevat alueittain. Vastaisuudessa hyvinvointialueiden päättäjät päättävät, peritäänkö asukkailta enimmäismaksut. He voivat myös vaikuttaa moniin käytäntöihin, kuten siihen miten maksuja lähdetään systemaattisesti alentamaan tai poistamaan.

Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin aluevaalitavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa on uudistettava niin, että kaikille taataan tarvittava ja laadukas hoito tulotasosta riippumatta. Sairastamisen kustannukset eivät saa heikentää hoidon saantia. Hyvinvointialueiden kaikessa päätöksenteossa tulee huomioida päätösten vaikutus köyhyyttä kokevien tilanteeseen.

Puolitetaan köyhyys -kansalaisaloite: kunnat ja hyvinvointialueet velvoitettava köyhyyden vähentämiseen

Ruoka-aputoiminnan asiantuntijat ovat avanneet Puolitetaan köyhyys -kansalaisaloitteen. Aloitteessa ehdotetaan lainvalmistelua kuntien ja hyvinvointialueiden velvoittamiseksi vähentämään alueellaan köyhyyttä ja taloudellisesta asemasta johtuvaa eriarvoisuutta.

Uudistuneesta asiakasmaksulaista esite

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeva laki uudistuu asteittain.  Viimeisimmät muutokset laajentavat palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistavat maksuja. EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmä on tehnyt esitteen, joka auttaa ymmärtämään laissa säädettyjä asiakkaan oikeuksia.

Joulukeräyksillä tuetaan vähävaraisia perheitä

Koronaepidemia on osunut raskaasti lapsiperheisiin ja lapsiperheköyhyys oli suurta jo ennen koronaa. Järjestöjen joulukeräyksillä tuetaan vähävaraisia perheitä. Meneillään on Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräys sekä Hyvä joulumieli -keräys.

Paha haju!

”Ei sitä pieni lapsi erota eikä tunnista, minkä takia pennosia lasketaan. Sen lapsi kyllä aistii ja huomaa, ovatko vanhemmat iloisia vai surullisia. Huolissaan vai innoissaan. Toiveikkaita vai toivottomia.” Nimimerkki ”HH – ei mulla mikään oo” kirjoittaa lapsiperheköyhyydestä EAPN-Fin blogissa.

Katja Raunion esseelle Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus 2021

”Tässä jutussa on oikeastaan ihan kaikki: köyhyyden historiaa, eri alojen tutkimustietoa, poliitikkojen näkemyksiä ja oman köyhyyden analysointia, myös itsekritiikkiä.” Näin raati arvioi Katja Raunion esseetä ”Köyhän perheen lapsi”, jolle se antoi 8.12. Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen.

Sosiaalisen Euroopan vahvistaminen teemana köyhyyttä kokeneiden eurooppalaisessa tapaamisessa

Köyhyyttä kokeneiden ihmisten eurooppalainen tapaaminen järjestettiin 19. kertaa 24.-25.11.2021, tällä kertaa etänä Brysselin tapaamisen sijaan. Teemoja olivat asuminen, vähimmäistoimeentulo, terveyspalveluiden saatavuus ja digitalisaatio.

Köyhyys jää yhteiskunnassa piiloon, jos ihmiset eivät ole valmiita kertomaan siitä julkisuudessa

Helsingin Sanomien toimittaja Anna-Stina Nykänen pohti 10. marraskuuta yhdessä Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakavan raadin kanssa köyhyyttä käsittelevää journalismia. Hänestä köyhyydelle tarvitaan lisää näkyvyyttä ja lisää ihmisiä puhumaan siitä julkisuudessa.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus jaetaan 8. joulukuuta – ehdokkaita 26

Laadukkaasta köyhyyttä käsittelevästä journalismista annettava tunnustus toimittajille jaetaan jo kuudetta kertaa. Ehdokkaita tunnustuksen saajaksi tuli 26, enimmäkseen sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleita.

Irja Remekselä on EAPN-Finin uusi puheenjohtaja – yleiskokouksessa puhutti digisyrjäytyminen

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 9. marraskuuta. Se valitsi uuden hallituksen ja puheenjohtajat. Kokouksen aluksi sosiaalipolitiikan professori Anne Kouvonen puhui aiheesta Digitaaliset julkispalvelut: toteutuuko yhdenvertaisuus?