Kirjoittajan arkistot: yllapito

FEAD Network konferenssi 2.-3.6.2016 Brysselissä

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) verkostoitumistapahtuma Brysselissä 2.-3.6.2016

Komissio järjesti FEAD-rahaston puitteissa verkostoitumistapahtuman, jonka tarkoituksena oli saada koolle toimijoita eri jäsenmaista vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia niin rahaston puitteissa toimivista toimenpideohjelmista kuin rahaston tavoitteista laajemminkin. Mukana oli edustajia jäsenvaltioissa toimivista kumppaniorganisaatioista ja niiden eurooppalaisista kattojärjestöistä, jäsenmaiden hallintoviranomaisia, tutkijoita, sidosryhminä toimivia organisaatioita sekä EU:n hallintoviranomaisia. Suomea tapahtumassa edustivat Suomen hallintoviranomaisesta, Maaseutuvirastosta Sari T. Niemi sekä kolme EU:n ruoka-apua jakavan kumppaniorganisaation yhteyshenkilöt: Kainuun kansalaiskeskuksen Kirsi Virtanen, Työttömien valtakunnalisen yhteistoimintajärjestö TVY:n Juha Keränen sekä Suomen Vapaakirkon Kristian Vilkman.

Tapahtuman avannut komissaari Marianne Thyssen kiitti erityisesti niitä tuhansia vapaaehtoisia, jotka työllään ylipäätään mahdollistavat rahaston toimeenpanon jäsenmaissa. FEAD on EU:n pääinstrumentti helpottamaan köyhyyden pahimpia muotoja. FEAD:n kannalta Thyssen näki tärkeänä ohjelman olevan muutakin kuin vain materiaalisen tuen jakamista. Rahaston tulee etsiä ratkaisuja, joissa hyödynnetään monipuolisesti eri rahoitusinstrumentteja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä pyrkiä yksinkertaistamaan toimintoja kiinnittämällä mieluummin huomiota saavutettuihin tuloksiin kuin menettelyihin.

Paneelikeskustelun teemoina nousivat jäsenvaltioiden mahdollisuudet soveltaa rahastoa joustavasti oman maan erityistarpeet huomioimalla. Myös järjestöillä on suuri merkitys luottamuksellisina toimijoina käytännön toimeenpanon rajapinnassa. Ihmiset luottavat usein järjestöihin enemmän kuin yrityksiin. Keskustelussa huomioitiin, ettei FEAD yksin voi poistaa köyhyyttä, vaan monilla eri politiikoilla on epäsuoraa vaikutusta köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen tilaan jäsenvaltioissa.

Materiaalisen tuen jakamisen ja ruokapankkien osalta tuotiin esiin, ettei ruokajakelua pitäisi normalisoida osaksi ihmisten elämää, vaan sen tulisi olla väliaikainen apu. Mistä ei tiedä, sitä ei kyseenalaista (’Frame of reference’) saattaa aiheuttaa näköalattomuutta, kun ihminen ei osaa kuvitella elämää ilman köyhyyttä. Tällöin ihmisen on vaikea ymmärtää sitä, miten muut ihmiset näkevät hänen tilanteensa. Ihminen voi vain itse löytää itselleen sopivan ratkaisun, kukaan ulkopuolinen ei voi ratkaisua antaa.

Ruokajakelua sinällään ei voi pitää riittävänä keinona saada katkaistua vähävaraisuuden ja köyhyyden pahimmillaan aiheuttamaa sosiaalisen syrjäytymisen ja eristäytyneisyyden kehää, vaan tarvitaan sosiaalisen osallisuuden vahvistavia toimia. Ruoka-apu on hyvä aloitus, mutta tarvitaan luottamuksen rakentamista, jotta henkilö uskaltaisi osallistua.

FEADNetwork lanseerattiin tapahtumassa. Se on kaikille avoin yhteisö niille ihmisille, jotka toimivat vähävaraisimpia auttaakseen. Sen avulla on mahdollista jakaa vinkkejä ja kokemuksia Euroopassa. Verkosto toimii pääasiassa Yammer-pohjaisena verkossa, mutta sen puitteissa järjestetään myös seminaareja.

Konferenssi jakautui eri teemojen alla toimiviin työpajoihin, joista ensimmäisenä päivänä teemoina olivat perheiden auttaminen ja lasten köyhyyteen tarttuminen, ruoka-apu sekä sosiaalinen osallisuus ja integroitumisen polut. Perjantain työpajatyöskentelyllä jaettiin haasteita ja ratkaisuja yhteisöllisen älykkyyden menetelmällä teemoista 1) avunsaajien tunnistaminen ja tavoittaminen, 2) kumppanuuksien luominen, 3) kumppaniorganisaatioiden kapasiteetin rakentaminen ja vapaaehtoistyö, sekä 4) ruoka-avun toimittamiseen liittyvät operatiiviset asiat. Työpajoissa oli alustavat esitykset sekä ulkopuolista perspektiiviä esityksiin antamassa kommenteilla esim. alan tutkija. Päivän päätteeksi työryhmien keskusteluista koottiin ydinhaasteet, mahdolliset avainratkaisut sekä odotukset, miten FEAD-verkoston kautta asiaa voitaisiin edistää. Ryhmien työn tulokset löytyvät komission kokousraportista, johon alla linkki. Iltapäivän viimeinen paneelikeskustelu keskittyi siihen miten FEAD verkoston työtä tästä eteenpäin jatketaan. Komission laatima kokousraportti löytyy täältä: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15804&langId=en.

Antoisat keskustelut eri jäsenmaiden toimijoiden kanssa toivat paljon ajatuksia toimenpideohjelman ja kansallisen verkostoitumisen kehittämisen osalta.

Sari T. Niemi
Maaseutuviraston markkinatukiosaston ylitarkastaja

Asunnottomien yö YK:n kansainvälisenä päivänä köyhyyden poistamiseksi 17.10.2016

YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi vietetään vuosittain 17. lokakuuta. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, hyväksyttiin viime vuonna. Toimintaohjelman kautta myös Suomi on sitoutunut tavoitteeseen puolittaa köyhyys vuoteen 2030 mennessä. 17.10. on järjestöillä ja muilla toimijoilla mahdollisuus muistuttaa tarvittavista toimista tuon tavoitteen saavuttamiseksi.

Asunnottomuus ja köyhyys liittyvät toisiinsa

Asumisen hinta on yksi suurimmista kaupunkiköyhyyden aiheuttajista. Asumisen kalleus aiheuttaa myös asunnottomuutta. Suomessa YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi on vietetty vuodesta 2002 lähtien Asunnottomien yön merkeissä. Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin. Asunnottomien yön kansalaisliikkeen järjestämiä tapahtumia on järjestetty vuosittain vähintään 20 paikkakunnalla, mikä tekee siitä yhden suurimmista sosiaali- ja terveysalan vuosittaisista mielenilmauksista.

Lähde mukaan järjestämään toimintaa 17.10.!

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin kutsuu kansalaisia ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjä järjestämään toimintaa ja tapahtumia päivän aikana. Lisätietoa Asunnottomien yö -kansalaisliikkeen toiminnasta löytyy verkkosivuilta www.asunnottomienyo.fi. Sivuille kootaan tiedot ympäri Suomen järjestettävistä tapahtumista ja niitä mainostetaan myös kansalaisliikkeen viestintäkanavissa. Sivuilta saa käyttöönsä myös Asunnottomien yön logon.

Lisätietoja:

Asunnottomien yö -kansalaisliike
www.asunnottomienyo.fi
www.facebook.com/asunnottomienyo
www.twitter.com/asunnottomienyo

Vailla vakinaista asuntoa (Vva) ry, www.vvary.fi
Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin, www.eapn.fi

Uusi köyhyysaiheinen journalistipalkinto Suomeen – tule työstämään kriteerejä, joiden perusteella palkittavat valitaan!

Työpaja: Miten kirjoitetaan kunnioittavasti köyhistä ja köyhyydestä?
Aika: 24.5.2016 klo 9-13.30
Paikka: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Yliopistonkatu 5, 6. krs.

Ohjelma pdf-muodossa

EAPN Itävallan verkosto, Die Armutskonferenz, on palkinnut vuodesta 2010 alkaen vuosittain journalisteja, jotka kirjoittava kunnioittavasti sekä sosiaalisia ja taloudellisia syitä analysoiden köyhyydestä ja köyhyyttä kokeneiden elämästä. Journalismipalkinnon ”von unten” saajat valitsee kokemusasiantuntijoista koostuva raati.

Itävallan verkosto on nyt laajentamassa palkintoa muihinkin EAPN:n jäsenverkostoihin. Projektiin on lähtenyt mukaan Unkarin, Kroatian, Islannin, Saksan, Slovakian, Viron ja Suomen verkostot.

EAPN-Fin on mukana projektissa, koska koemme, että journalismipalkinnon kautta on mahdollista nostaa esille ja tehdä ymmärrettäväksi köyhyyden ilmiöitä ja kokemuksia. Palkinnolla halutaan tukea ja tuoda esille köyhyydestä laadukasta journalismia tekeviä tahoja sekä antaa köyhyyttä kokeneille ihmisille mahdollisuus tuoda esiin mielipiteensä siitä, miten media kuvaa heidän todellisuuttaan.

Järjestämme 24.5. työpajan, johon toivotamme teemasta kiinnostuneet kokemusasiantuntijat, journalistit sekä tutkijat ja muut asiantuntijat tervetulleiksi yhdessä pohtimaan sitä, mikä on hyvää journalismia. Työpajassa luodaan kriteerit, joiden pohjalta raati tekee valintansa journalismipalkinnon voittajista. Tavoitteena on myös synnyttää hyvä nimi palkinnolle.

Jos sinua kiinnostaa tulla mukaan pohtimaan kriteerejä laadukkaalle köyhyyttä käsittelevälle journalismille, ilmoittaudu 13.5. mennessä täältä.

 Lisätietoja: Anna Järvinen, [email protected], 050 586 5677 ja  Matti Cantell,  [email protected], 050 594 5276. www.eapn.fi

Ota yhteyttä [email protected], jos matkakulut ovat sinulle este osallistua tilaisuuteen.

Työpajatyöskentelyyn osallistuneiden henkilöiden joukosta kootaan myöhemmin kilpailun palkintoraati. Kilpailu julkistetaan syksyllä ja siihen voivat ilmoittaa töitä sekä journalistit itse, että kuka tahansa muukin. Palkintojenjakotilaisuus pidetään loppuvuodesta 2016. Törmätessäsi hyviin köyhyyttä käsitteleviin juttuihin lehdissä, verkossa, radiossa tai televisiossa, kannattaa ne laittaa muistiin odottamaan syksyä! Kirjoitusten lisäksi kilpailuun voi osallistua myös kuvilla. Kilpailuun kerätään materiaalia ajalta 1.11.2015-31.10.2016.

OHJELMA:

9.00               Aamukahvi

9.30               Työpajan avaus

9.45               Työpajatyöskentelyä

11.15             Kevyt lounas

12.00             Työpajatyöskentelyä

13.15             Tilaisuuden yhteenveto

13.30             Tilaisuus päättyy

 

Blogi: Uusi köyhyysaiheinen palkinto Suomeen 18.2.2016

 

 

 

EAPN:n näkemyksiä EU-ohjausjaksosta 2016

Euroopan EAPN on julkaissut arvionsa tämän vuoden EU-ohjausjakson liittyvistä maaraporteista sekä ehdotuksensa maakohtaisiksi suosituksiksi. Myös Suomen kansallinen uudistusohjelma 2016 on julkaistu. EU-ohjausjakso (European Semester) on EU:n keskeinen talouden ja muunkin politiikan ohjausmenetelmä. Seuraavaksi EU-komissio julkaisee jäsenmaille maakohtaiset suositukset 18.  toukokuuta.

EAPN ja sen jäsenverkosto katsovat, että EU-ohjausjakson tulisi toteuttaa vahvemmin Eurooppa 2020-strategiaa ja erityisesti sen sosiaalisia tavoitteita. Taloussuositusten ja sosiaalisten suositusten tulisi olla vahvemmin tasapainossa ja kaikkien suositusten tulisi tukea köyhyyden vähentämisen tavoitetta.

EAPN:n ydinviestit:

  1. Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisen (mukaan lukien lapsiköyhyys) tulisi olla prioriteetti ja läpileikkaava strateginen periaate Eurooppa 2020 -strategian köyhyystavoitteen saavuttamiseksi
  2. Sosiaalisia investointeja ja vaurauden uudelleenjakoa tulisi lisätä ja eriarvoisuutta vähentää erityisesti oikeudenmukaisen verotuksen avulla
  3. Riittävä sosiaalinen suojelu tulisi taata kaikille, sisältäen riittävät vähimmäistoimeentulojärjestelmät
  4. Osallisuutta tulee edistää yksilöllisesti rakennetuilla ja eteenpäin johtavilla työpoluilla, jotta ihmiset pääsisivät laadukkaisiin ja kestäviin työpaikkoihin
  5. Palvelujen (mukaan lukien asuminen ja terveyspalvelut) saavutettavuutta ja laatua tulee edistää
  6. Eurooppa 2020-strategian omistajuus ja legitimiteetti tulee varmistaa ottamalla siihen mukaan kaikki sidosryhmät, myös köyhyyttä kokeneet ja kansalaisjärjestöt

Lue koko julkaisu EAPN Assessment of the Country Reports and Proposals for Country-Specific Recommendations 2016.

Köyhyys- ja syrjäymisriski koskettaa Suomessa 909 000 ihmistä

Ohjausjaksoon ja Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvä Suomen kansallinen uudistusohjelma 2016 on valmistunut. Siinä tarkastellaan hyvin lyhyesti myös köyhyystavoitteen tilaa. Suomen oman sitoumuksen mukaan vuonna 2020 köyhyys- ja syrjäytymisriskin tulisi koskettaa maksimisaan 770 000 henkilöä. Vuonna 2014 köyhyys- tai syrjäytymisriski kosketti Suomessa 909 000 henkilöä. Köyhyystavoitteen kohdalla ohjelmassa luetellaan hallituksen toimenpiteitä seuraavasti: ”Hallituksen kärkihankkeissa on vireillä lukuisia hankkeita, joilla on vaikutusta köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseen, esim. työttömyysturvan uudistaminen, kannustinloukkujen purkaminen, osallistavan sosiaaliturvan mallin kehittäminen, perustulokokeilu, osatyökykyisten työllistymisen edistäminen, nuorisotakuun kehittäminen sekä työvoimahallinnon uudistaminen”. Nämä hankkeet eivät juurikaan vähennä köyhyyttä, ja osalla näistä toimenpiteistä voi olla jopa köyhyyttä lisääviä vaikutuksia, joten vaikuttaa siltä, että Suomen hallitus ei ota köyhyyden vähentämistavoitetta vakavasti.

Seuraavaksi EU-komissio julkaisee jäsenmaille maakohtaiset suosituksensa. Julkaisua odotetaan toukokuun 18. päivä. EU-komission Suomen edustusto on järjestämässä aiheesta keskustelutilaisuuden 26.5.

EAPN-Finin omat suositukset Suomelle 2016

  1. Köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrä on käännettävä laskuun. Erityisesti tulisi huomioida pienituloisten lapsiperheiden ja eläkeläisten aseman parantaminen. Keskeisiä toimia köyhyyden vähentämiseksi voisivat olla mm. vähimmäisperusturvaetuuksien tason nostaminen ja kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen kasvukeskuksiin.
  2. Pitkäaikaistyöttömien (mukaan lukien nuoret ja maahanmuuttajat) tilannetta tulee parantaa ja työttömyyttä vähentää.
  3. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus tulee vihdoin toteuttaa tavalla, joka mahdollistaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen ja hyvien palvelujen saavutettavuuden kaikille.

Lue lisää kirjoituksesta EAPN-Finin suositukset Suomelle ja Suomen maaraportti.
Sekä kirjoituksesta Mikä European Semester? – vaikuttaminen talouspoliittiseen EU-ohjausjaksoon.

Mobile Home(less) – Euroopan kodittomuus? -haku taiteilijoille

Suomen Benelux-instituutti kutsuu yhdessä ArtHelsingin (FI), BOZARin (BE), Castrum Peregrinin (NL), Frame Visual Art Finlandin (FI) sekä Helsingin juhlaviikkojen (FI) kanssa visuaalisten alojen ja yhteisötaiteen tekijöitä Suomesta ja Benelux-maista ehdottamaan uutta taideteosta tai -projektia, jonka aiheena on kodittomuus. Avoimella haulla valittava teos saa 10 000 euron tuotantotuen ja se esitetään vuoden 2017 aikana Suomessa ja Benelux-alueella.  Lisäksi ArtHelsinki palkitsee kaksi muuta erinomaista ehdotusta 1000 euron suuruisella huomionosoituksella.

– Kodittomuus on yksi Euroopan polttavia ongelmia ja se näkyy konkreettisesti niin Suomessa kuin esimerkiksi Euroopan sydämessä Brysselissä. Koti on tärkeä osa ihmisen identiteettiä, ja kodittomuus voi olla myös henkistä, kommentoi Benelux-instituutin johtaja Aleksi Malmberg.

Haku on osa Suomen Pariisissa, Berliinissä, Brysselissä ja Lontoossa sijaitsevien kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhteistä Mobile Home 2017 -hanketta, joka kunnioittaa Suomi 100 -juhlavuotta pureutumalla kodin merkityksiin. Hankkeessa tarkastellaan kotia fyysisenä, henkisenä ja symbolisena tilana sekä sosiokulttuurisena konseptina.

Mobile Home(LESS) -teosehdotukset arvioi hankekumppaneiden edustajista koostuva jury: Aura Seikkula (ArtHelsinki), Kathleen Weyts (BOZAR), Michael Defuster (Castrum Peregrini) ja
Raija Koli (Frame Visual Art Finland). Hakijana voi olla yksittäinen henkilö, työpari tai työryhmä Suomesta tai Benelux-maista. Teoksen muotoa tai mediaa ei ole rajattu.

Mobile Home(less) -haku avautuu torstaina 21.4.2016 klo 12 BOZARissa pidettävällä keskustelutilaisuudella. Haku on auki Suomessa ja Benelux-maissa toimiville taiteilijoille 21.4.-15.5.2016.

Tietoa kodittomuudesta Euroopassa: FEANTSA sekä European Observatory for Homelessness.

Mobile Home(less) -projektia tukevat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomi100 sekä Taiteen edistämiskeskus. Yhteistyössä ArtHelsinki, BOZAR, Castrum Peregrini, Frame Visual Art Finland sekä Helsingin juhlaviikot.

 Lue lisää avoimesta hausta täältä.

Seminaari: Turvapaikanhakijat ja eurooppalainen köyhyys. Meidän vai muiden ongelma?

Aika: 9.5. klo 13-15.30
Paikka: Eurooppasali (Malminkatu 16, Helsinki)

Eurooppa 2020 -tavoitteiden mukaan köyhyys- tai syrjäytymisvaara tulisi poistaa vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. Suomen osalta tämä sitoumus tarkoittaa 150 000 ihmisen nostamista pois köyhyydestä.

Samaan aikaan maailmassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Kymmenet miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan sotia, vainoja ja konflikteja. Kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea ja muita EU-maita ottamaan vastaan kansainvälistä suojelua tarvitsevia turvapaikanhakijoita.

EAPN-Fin järjestää yhdessä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston kanssa seminaarin, jossa keskustellaan kotouttamisesta ja eurooppalaisesta köyhyydestä. Lisätietoa ohjelmasta ja ilmoittautuminen 4.5. mennessä täältä.

12:45 Kahvitarjoilu

13:00 Tilaisuuden avaus
pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE
puheenjohtaja Tiina Saarela, EAPN-Fin

13:10 Suomalainen köyhyys eurooppalaisten normien valossa – noudattaako Suomi kansainvälisiä sitoumuksiaan?
tutkimuspäällikkö Maija Jäppinen, Ihmisoikeusliitto

13:40 Turvaa ja toimeentuloa. Miten Suomi ja Eurooppa ottavat turvapaikanhakijat vastaan?
kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäasiainministeriö

14:10 Teemakeskustelu: Yhteisiä ratkaisuja kotouttamisen tueksi
Moderaattorina toimittaja Ville Blåfield

Keskustelijat:
johtaja Marita Salo, Suomen Punainen Risti
kansanedustaja Nasima Razmyar
yhteistyöntekijä Suldaan Said Ahmed, Helsingin diakonissalaitos

15:30     Tilaisuuden päätös ja loppupuheenvuoro